Hemşirelik felsefesi
Hemşirelik & Kariyer

Hemşirelik Sanatı

Hemşirelik mesleğinin odağında, insan vardır. Hemşirelik, insanı tüm yönleriyle anlama ve insana bakım verme sorumluluğu taşıyan kutsal bir meslektir. Hemşireler mesleki felsefeleriyle, özveriyle hemşirelik sanatını icra eder.

İnsan tüm bilinmez yönleriyle

Bir gizemdir, yaşam deryasında

Kendinde nice sırlar saklı

Aralarsa gizem kapısını sabırla

Sırlar içinde nice hakikatler saklı

İnsanın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleriyle ilgilenen, insana kalbiyle dokunan, insandaki sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanatı icra eder hemşireler. Bu sanatın adı, hemşirelik sanatı. Yardımseverlik, hümanistlik, etkisellik, yaratıcılık, duygusallık, akılcılık, sezgisellik, şefkat, empati, etkili iletişim, eleştirel düşünürlük ve bilimselliktir tuvalindeki boyaları.

Hemşirelik sanatı
Hemşirelik sanatı

Koşulsuz sevgi ve özveriyle insana bakım yolculuğunda, kendi yaşam felsefelerini oluşturur hemşireler. Bilgiyi rehber edinirler mesleki yolculuklarında. Bu yolculuk, bilgiyi ve bilgeliği sevme hissiyatını yaşatır insana.

Hemşirelik Bir Sanattır

Hemşireler insana ve insanın bütünselliğine dair her türlü bilgiyle, nice gizem kapılarını aralarlar yolculuklarında. Hemşirelik felsefesi üzerine inşa ettikleri mesleki hayatlarını, kendi yaşam felsefeleriyle geliştirirler. Felsefi bir bakış açısıyla kendi yorumlarını katarlar, kendi hayatlarına ve mesleki dokunuşlarıyla da başkalarının hayatlarına.  

Birçok konuda rengârenk tuval boyaları çıkar karşımıza felsefenin dünyasında. Neler mi kazanırız felsefi bir bakış açısıyla:

 • İnsanın bedensel, zihinsel, psikolojik ve sosyolojik anlamda bütünlüğünü anlama
 • İnsanın yaratılışının muhteşem güzelliği ve mükemmelliğini görebilme
 • Yaşamın kökeni ve sonsuzluğunu kavrama
 • İnsanın yaşamla ölüm arasındaki anlam arayışı ve varlık mücadelesini anlama
 • Ruh ve maddenin birlikteliğiyle varoluşun gizemlerini keşfetme
 • Etik anlayış çerçevesinde iyi yaşam kurallarını öğrenme
 • Akıl ve sezgiyle çıkarım yapma, eleştirel düşünme ve sorgulama yeteneği kazanma
 • Hayata ve insana dair birçok çeşitlilikte bilgi kaynağına ulaşma

Hemşireler felsefi bir anlayışla yorumlar hayatı ve hayatın içinde insanı. İnsanla olan her türlü iletişimlerinde hümanist bir yaklaşımı ilke edinirler.

Yaşamı anlamaya çalışmak, anlam arayışında yaşama dair felsefi bir görüş geliştirmek, düşünmek, hissetmek ve hislerle dokunmak hayata, sevgi ve bilgeliğin birlikte dansıdır aslında. Bir sanat icra eder insan, sevgi ve bilgeliğin uyumlu birlikteliğiyle. İnsan olma ve insanı anlama sanatıdır bu. Hislerinizle ve varlığınızla insanın kalbine dokunuştur bu aynı zamanda.

Hemşireler Hemşirelik Sanatını Nasıl İcra Eder?

Peki hemşireler, hemşirelik sanatını nasıl icra eder mesleki hayat yolculuklarında:

 • Bazen, hastalık halinde bakım yaklaşımınızla bir dokunuş olur sanatınız.
 • Bazen, şifa verirsiniz varlığınızla başkalarına.
 • Bazen, sadece dinlersiniz samimiyetle ve içtenlikle.
 • Bazen, rehberlik eder ve yol gösterirsiniz doğru kaynaktan bilgilerinizle.
 • Bazen, etkili sorularla karşınızdakine farkındalık oluşturursunuz sadece.

Tuvalinizde daima rengârenk boyalarınız olur hemşirelik sanatını icra etmek adına. Kimi zaman, insana ve insanın bütünlüğüne dair her türlü bilgi kaynağı olur tuvalinizde ki boyanız. Kendinize has duygularınız, düşünceleriniz, davranışlarınızla edindiğiniz deneyimleriniz olur bazen. Şiirsel bir dille ilham kaynaklarınız kimi zaman. Kaleminiz ya da etkili sözcüklerle bezenmiş ifade tarzınız belki. Ya da sadece yegâne varlığınız olur.

Hepsi birer renktir tuvalinizde, hemşirelik sanatını sergilemeniz için.

Siz elinizdeki renklerle, yaşama ve yaşamın içinde var olan nice insanın hayatına dokunursunuz hemşirelik sanatı mesleğinizle.

O vakit siz değerli hemşireler, ne dersiniz kendi sanatınızı yaratıcılığınızla sergilemeye.

Fotoğraf Pixabay aracılığıyla