Hemşirelikte bakım
Hemşirelik & Kariyer

Hemşirelikte Manevi Bakıma Yolculuk

Hemşirelikte manevi bakıma yolculuk yapmaya ne dersiniz.

Kronik hastalıkların neden olduğu zorlu yolculuklarda, mesleki bakım rolünü yerine getiren sağlık profesyonellerinin önemi büyüktür. Hemşireler, sağlık profesyoneli ekibinin vazgeçilmez üyeleridir. Hemşirelerin, birçok mesleki yetkinlik ve rolünün yanında, hasta bireylerin manevi bakımında da bir takım önemli rolleri vardır.

Hemşirelikte manevi bakım amacı taşıyan bazı mesleki roller şunlardır:

 • Hastanın kendine olan güvenini desteklemek ya da yeniden inşa etmek.
 • Hasta bireyin hayatına esenlik ve iyilik hali kazandırmak.
 • Hastayla ilişkisinde destekleyici, güven verici, dostça ve açık yürekli olmak.
 • Hastaya ve yakınlarına rahatlatıcı, empatik, ilgili, duyarlı ve saygılı yaklaşım sergilemek.
Hemşirelikte manevi bakım anlayışı
Hemşirelikte manevi bakım

Bu zorlu yolculukta hemşireler, hastalarının manevi bakım gereksinimlerini de doğru sorularla saptayabilmelidir. Etkili sorular sorma ve etkili dinleme yöntemiyle, hem hastanın kendine dönük farkındalık geliştirmesi sağlanır hem de manevi bakım gereksinimleri saptanır.

Hemşirelikte Manevi Bakım Gereksinimleri Nasıl Saptanmalı?

Hemşirelikte manevi bakım gereksinimlerini öncelikle zamanında ve iyi değerlendirmek gerekir.

Hemşireler, hastalarının manevi bakım gereksinimlerini değerlendirebilmek ve destek olabilmek amacıyla aşağıdakilere benzer sorularla yaklaşımda bulunabilirler:

 • Maneviyatı nasıl tanımlarsınız ve hayatınızdaki önemi nedir?
 • Sizce manevi gereksinimleriniz nelerdir?
 • Hayatınızda sizi hangi durumlar ya da kişiler güçlendirir?
 • Günlük yaşamınızda alışkanlık haline getirdiğiniz manevi uygulama, yaklaşım ve yöntemleriniz var mıdır?
 • Size hangi düşünceler ya da kişiler umut verir?
 • Size korku veren ya da kaygı veren konular nelerdir?
 • Manevi değerlerinizi tanımlayabilir misiniz?
 • Yaşamınızı kimler, hangi olaylar ya da hangi konular daha anlamlı hale getirebilir?
 • Yaratıcı güç ya da madde ötesi konularla ilişkini nasıl tanımlarsınız?
 • Yaşamı nasıl algılıyorsunuz, paylaşmak ister misiniz?
 • Yaşamda acı çekmek sizin için ne anlama gelmektedir?
 • Yaşam ve ölüm kavramları size ne anlam ifade etmektedir?
 • Hastalık süreciniz sizi, ailenizi, yakın ve uzak çevrenizi nasıl etkilemektedir?
 • Hayatınızı şekillendiren bir inanç, felsefe, değer ya da bir yaklaşımınız var mıdır? Paylaşmak ister misiniz?
 • İlginizi çeken manevi konular nelerdir? Neler sizi huzurlu kılar anlatır mısınız?
 • Sizi manevi anlamda etkileyen hikâye, anı ya da her hangi bir olay var mıdır? Paylaşmak ister misiniz?
 • Manevi anlamda bakımınızda size nasıl yardımcı olabilirim? Beklentileriniz nelerdir paylaşmak ister misiniz?

Önemli olan doğru zamanda, doğru soruları sorabilmektir karşımızdakine. Soruların gücünü kullanmak, iyi bir dinleyici olmak, bir insanın manevi dünyasına kapı aralamaktır aslında. Böylece karşımızdaki insanı daha iyi tanır, anlar ve gereksinimlerini doğru bir şekilde saptarız.

Hemşireler, hastalarına manevi bakım sürecinde soruların dönüştürücü gücünü kullanarak, bütüncül ve iyileştirici bir yaklaşım sergilemiş olurlar. Ayrıca kendilerinin de kişisel gelişimlerini ve iletişim yeteneklerini geliştirmeye katkı sağlamış olurlar. Böylece; kendi çalışma ve sosyal yaşamlarını da manevi anlamda daha doyumlu hale getirirler.

Fotoğraf Unsplash aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.