Diyabetle Yaşam Sanatı
HAKKIMDA,  Yayınlarım

Yayınlarım

Ulusal / Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Zuhur Ş., Çakır D., Tokgöz T., Kuşkonmaz G., Evliyaoğlu S.O. Yatağa Bağımlı Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuğun Bakımında Sinerji Modelinin Uygulanması. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2016;8(1): 86-92
 • Zuhur Ş., Özpancar N. Türkiye’de Kronik Hastalık Yönetiminde Hemşirelik Modellerinin Kullanımı: Sistematik Derleme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2017; 19(2): 57-74.
 • Zuhur Ş., Özpancar N. İnsülin Pompa Tedavisi Takibinde Öz Yönetim Desteği ve Diyabetlinin Güçlendirilmesinde McGill Hemşlirelik Modeli: Bir Olgu Örneği. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi Cilt 9. Sayı 1. Sayfa 7. Ocak – Haziran 2017
 • Zuhur Ş., Yıldız T., Gülcivan G., Urcanoğlu Ö.B. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Diyabet Öz Yönetimi Farkındalık Düzeyi ile Diyabet Tutum Düzeyi Arasındaki İlişki. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Formu, Cilt 10, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2018
 • Zuhur Ş., Özpancar N. The Effect of Care Needs on Quality of Life and Chronic Disease Care in Patients with Diabetes. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(1): 56-65
 • Yıldız T., Zuhur Ş., Zuhur SS. Diabetes Risk Assessment and Awareness in a University Academics and Employees. Med Bull Sisli Etfal Hosp 2021; 1-8. DOI: 10.14744/SEMB.2021.84770
 • Zuhur Ş., Olgun N. Diyabet Öz Yönetim Desteğinde Sağlık Koçluğunun Önemi. Turkish Journal of Diabetes Nursing. Ocak – Haziran 2022, Cilt 2 – Sayı 1: 33-38
 • Zuhur Ş., Olgun N., Çelik S., Yıldırım N., Demir G. Ülkemizde Diyabet Öz Yönetim Eğitimi ve Desteği Standartlarını Ne Düzeyde Karşıladık? Turkish Journal of Diabetes Nursing. Temmuz – Aralık 2022, Cilt 2 – Sayı 2: 1-8

Ulusal/ Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • Zuhur Ş., Şentürk H., Hatemi İ., Canbakan B., Karayılmaz S., Neymen A. Endoskopik Ultrasonografi Altında Yapılan İnce İğne Biyopsisi Sonrası Erken Dönem Komplikasyonların Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Özet Kitabı. Sözlü Bildiri. 2008- Antalya
 • Zuhur Ş., Tokgöz T., Kıykım E., Aktuğlu Ç., Aydın A. Tip 1 Diyabet Hastalarında Balayı Dönemi Uzatılabilir mi; 4 Olgu Sunumu. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Özet Kitabı . Sözlü Bildiri. 2012- Samsun
 • Zuhur Ş., Tokgöz T., Kıykım E., Aktuğlu Ç., Aydın A. Çocukluk Çağı Tip 1 Diabetes Mellitus Etyolojisinde Bazı Çevresel Faktörlerin İrdelenmesi. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Sözlü Bildiri.  2012- Samsun
 • Zuhur Ş., Tokgöz T., Çakır A.D., Kuşkonmaz G., Evliyaoğlu S.O. Yatağa Bağımlı Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Hastaların Aile Merkezli Bakımında Sinerji Modeli Kullanımı. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Özet Kitabı.  Sözlü Bildiri. 2012- Samsun
 • Zuhur Ş., Tokgöz T., Çakır A.D., Kuşkonmaz G. Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramının Diyabetli Bireyin Eğitim Planında Kullanımı; Olgu Sunumu. 49. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2013-  Antalya
 • Zuhur Ş., Tokgöz T., Çakır A.D., Kuşkonmaz G. Diyabetli Hasta Bakımında Konfor; Bir Vaka Örneği. 49. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı .  Poster Bildiri.  2013-  Antalya
 • Çakır A.D., Tiryaki S., Zuhur Ş., Kuşkonmaz G. Pediatrik  Yoğun Bakımdaki Onkoloji  Hastasına Palyatif Bakım Modeli Uygulaması.  5. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı. 2013- Antalya
 • Çakır A.D., Zuhur Ş., Pehlivan G., Kuşkonmaz G., Dönmez M. Trasplante Böbrek Rejeksiyonu Sonrası Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastada Johnson Davranışsal Sistem Modeli Kullanımı: Vaka Örneği.  30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2013- Antalya
 • Zuhur Ş., Çakır A.D., Kuşkonmaz G. Diyabet Hemşireliğinde İnovasyon ( Yenileşim).    1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2013- İstanbul
 • Zuhur Ş., Kutlu L., Tokgöz T. Roy Uyum Modeline Göre Tip 1 Diyabet Tanılı Adolesanların Sorunlarının Saptanması ve Hasta Eğitiminin Etkinliği ile Uyumlarını Geliştirmedeki Etkisinin Değerlendirilmesi. 50. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı . Sözlü Bildiri. 2014- Antalya
 • Muştu U., Çakır A.D., Zuhur Ş., Kuşkonmaz G. Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi ve Bir Örnek Olay. 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu Özet Kitabı. 2013- İstanbul
 • Zuhur Ş., Tokgöz T., Kıykım E., Zeybek Ç., Aydın A. Tip 1 Diyabetlilerde Grup Eğitimi ve Motivasyonel Görüşmelerin Etkinliği. 50.Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı.  Sözlü Bildiri. 2014- Antalya
 • Zuhur Ş., Çakır A.D., Kuşkonmaz G. Atipik Otistik Tip 1 Diyabetli Çocukta Watson İnsan Bakım Modeline Göre Hemşirelik Yaklaşımı;  Olgu Örneği. 50. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2014-  Antalya
 • Zuhur Ş., Yantri L., Çakır AD., Kuşkonmaz G. A Case Process ın Accordance Wıth The Model of Neuman Systems. 9. EONS (Avrupa Onkoloji Hemşireliği) Kongresi Özet Kitabı . Poster Bildiri. 2014- İstanbul
 • Zuhur Ş., Çakır A.D., Kuşkonmaz G., Kutlu L. Tip 1 Diyabetli İnsülin Tedavisi Uygulayan Hasta ve Yakınlarının Evde Oluşan Tıbbi Atıklarının Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi II. Ulusal Sempozyumu Özet Kitabı. Sözlü Bildiri. 2014- İstanbul
 • Zuhur Ş., Özpancar N. Tip 1 Diyabette İnsülin Pompa Tedavisi Takibinde Ernestine Wiedenbach Yardım Sanatı Olarak Hemşirelik Uygulamaları Kuramı; Bir Olgu Örneği. 51. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2015-  Antalya
 • Zuhur Ş., Özpancar N. Diyabetik Ayak Bakımında Levine Koruma Modeli; Olgu Örneği. 51. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2015-  Antalya
 • Zuhur Ş., Çakır A.D., Kuşkonmaz G. Kronik  Hastalık  Bakımının Çocuk  Hastaların  Gözüyle  Değerlendirilmesi. 51. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2015-  Antalya
 • Zuhur Ş., Özpancar N., Yıldız T., Elbüken G. 3. Basamak Bir  Sağlık  Kurumunda Diyabetik  Ayak  Sorunlarını  Değerlendirme  Sonuçlarımız. 51. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2015-  Antalya
 • Zuhur Ş., Çakır A.D. Tip 1 Diyabet Tanılı Hastada Johson Davranışsal Sistem Modeli Kullanımı: Vaka Örneği. 52. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2016-  Antalya
 • Zuhur Ş., Tosun Z. Nekrobiyozis Lipoidika Diabetikorum Bulguları Olan Diyabetlinin Takibinde Faye Glenn Abdellah Hemşirelik Kuramı: Bir Olgu Örneği. 52. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı . Poster Bildiri. 2016-  Antalya
 • Zuhur Ş., Özpancar N. Diyabette İnsülin Pompa Takibinde Öz Yönetim Desteği ve Diyabetlinin Güçlendirilmesinde Mcgill Hemşirelik Modeli: Bir Olgu Örneği. 52. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2016-  Antalya
 • Zuhur Ş., Özpancar N., Elbüken G., Zuhur S. 3. Basamak Bir  Sağlık  Kurumunda Diyabetik  Ayak  Sorunlarını  Değerlendirme  Sonuçları. 52. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Poster Bildiri. 2016-  Antalya
 • Zuhur Ş., Çetin D. Diyabetlinin Güçlendirilmesinde Probleme Yönelik Hemşirelik Yaklaşımı: Bir Olgu Örneği. 53. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı . Poster Bildiri. 2017-  Antalya
 • Zuhur Ş., Özpancar N. Diyabetik Ayak Bakımı Risk Yönetiminde Nottingham Fonksiyonel Ayak Bakımı Tanılama ve PUKÖ Döngüsünün Birlikte Kullanımı: Bir Olgu Örneği. 53. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı . Poster Bildiri. 2017-  Antalya
 • Zuhur Ş., Özpancar N., Yıldız T. Diyabetlilerde Roy Adaptasyon Modeline Göre Verilen Koruyucu Ayak Bakımı Eğitiminin Etkisi. 53. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Sözlü Bildiri. 2017-  Antalya
 • Urcanoğlu Ö.B, Gülcivan G., Zuhur Ş., Yıldız T. Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları ile İlişkisi: Üniversite Örneği 2.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu Özet Kitabı . Sözlü Bildiri. 2017- İstanbul
 • Gülcivan G., Urcanoğlu Ö.B., Zuhur Ş., Yıldız T. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bakım Rollerine İlişkin Oryantasyonlarının Değerlendirilmesi. 2.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu Özet Kitabı . Sözlü Bildiri. 2017- İstanbul
 • Zuhur Ş., Yıldız T., Gülcivan G., Urcanoğlu Ö.B. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Diyabet Özyönetimi Farkındalık Düzeyi ile Diyabet Tutum Düzeyi Arasındaki İlişki. 54. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Sözlü Bildiri. 2018-  Antalya
 • Zuhur Ş., Özpancar N. Diyabetik Bireylerde Bakım Gereksinimlerinin Yaşam Kalitesi ve Kronik Hastalık Bakım Yönetimine Etkisi. 55. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Sözlü Bildiri. 2019-  Kıbrıs
 • Özpancar N., Zuhur Ş., Life quality and chronic disease management in diabetes patients with hypertension, Association of Therace Universities 1. International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
 • Zuhur Ş., Yıldız T., Zuhur SS. Bir Üniversite Akademisyenleri ve Çalışanlarına Yönelik Diyabet Risk Değerlendirme ve Farkındalık Geliştirme Projesi. 56. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı. Sözlü Bildiri. 2020

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Bitirme Tezi

 • Diyabetik Bireylerde Bakım Gereksinimlerinin Yaşam Kalitesi ve Kronik Hastalık Bakım Yönetimine Etkisi. 2018

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Bitirme Projesi

 • Rekabet Edilebilir Strateji Formülasyonu. 2011

Dergi ve İçerik Yazarlığı

Yayımlanmış Kitaplarım