Sağlıklı yaşam
Sağlık & Yaşam

Sağlıklı Bir Yaşam için Ruhsal Korunma Teknikleri

Sağlıklı bir yaşam için, ruhsal anlamda sağlığınıza ne kadar dikkat ediyorsunuz hiç düşündünüz mü? Ruhsal sağlığınız için, ruhsal korunma teknikleriniz nelerdir öyleyse?

Bütünsel sağlık insanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedeniyle denge ve uyum halinde olmasıdır. Bizler madde ve enerjiden oluşan muhteşem varlıklarız. Sonsuz yaşam deryasında hepimiz birer damlayız. Bedenimiz ise, ruhumuzun kutsal bir sığınağı gibidir bizi koruyan.

Sağlıklı bir yaşam için, fiziksel sağlığımız kadar ruhsal sağlığımız da önemlidir. Ruhsal anlamda sağlıklı olmak adına ruhsal korunma önem taşımaktadır.

Kimi zaman hastalıklar ya da duygusal bazı nedenlerle, doğal direncimiz zayıflayabilir. Dış uyaranlara ya da tehditlere karşı daha savunmasız hissedebiliriz kendimizi. Yaşamla denge ve uyumu kaybettiğimizi hissettiğimiz anlarda, durumun farkında olmak önemlidir. Bizler beden, duygu, akıl ve ruh birlikteliğiyle var olan canlılarız. Ruhsal korunma teknikleri ise bütünsel sağlığımızı korumak amacıyla, bizim için gereklidir.

Aura, paranormal veya tinsel anlamda kullanılan bir terimdir. Canlıların bedeninden yayıldığı varsayılan ışınımla oluşup, tesir kuşakları tarzında yayılan elektromanyetik alana aura denilmektedir. Başka bir tanıma göre aura; ruhsal enerjinin astral enerji vasıtasıyla, bedenimize gönderdiği enerjinin fiziksel bedenimizdeki yansıması şeklindedir. Astral enerji ise, ruhsal dünyamız ile fiziksel dünyamız arasında kalan boyutun enerjisidir. Güçlü bir aura, koruyucu bir kalkan gibidir ve yaşam enerjimizi arttırır. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığımız için auramızın güçlü ve sağlıklı olması önem taşır. Auranın eterik beden, duygusal beden, zihinsel beden ve astral beden olmak üzere farklı enerji katmanlarından oluştuğu öngörülmektedir. Sağlıklı bir yaşam için, auranın ruhsal korunma sürecinde etkinliği de mutlaka güçlendirilmelidir.

Ruhsal Korunma Amacıyla Aurayı Güçlendirme

İster aura diyelim ister bedenin koruyucu kalkanı, ben yazımda aura demeyi tercih ediyorum. İnsan bedeni kendine has bir elektrik devresine sahip, tüm hücreleriyle ve sinir sistemiyle elektromanyetik bir yapıdadır. İnsan bedeninin, biyoelektrik yüklerin hareketiyle akım oluşan her bölgesinin/organının manyetik alanı mevcuttur. İnsan kendi manyetik alanı dışında, yaşadığı çevrenin de manyetik alanından etkilenen bir canlıdır. Güçlendirilmiş bir aura bedensel ve ruhsal korunma için önemlidir.

Aurayı Güçlendirmenin Yöntemleri

 • Korkularımızdan özgürleşmek ve cesaretimizi arttırmak.
 • Yüksek konsantrasyon ve derin düşünme tekniğiyle özümüze yönelmek.
 • Doğru nefes alma tekniklerini kullanarak, yaşamın nefesini içimize çekmek.
 • Sessiz bir ortamda derin gevşeme teknikleriyle, vücudumuzu gevşetmek.
 • Dinlendirici müzik eşliğinde ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak sakinleşmek.
 • Bedenimizi tümüyle çevreleyen elips şeklinde, yoğun parlak mavilikte ya da gümüş renkli bir ışık huzmesi, gözümüzün önüne getirerek hayalde canlandırmak.
 • Başımızın üzerinde ve başımıza değmeyecek şekilde, parlak beyaz bir ışık küresi hayal etmek.
 • Pozitif düşüncelere yoğunlaşarak, derin düşünme egzersizleri yapmak.
 • Soğuk sıkma yöntemiyle elde edilmiş bitkisel yağlarla, masaj yöntemiyle sakinleşmek.
 • Kokuların rahatlatıcı etkisinden faydalanmak.
 • Meditasyon, yoga ya da dinlendirici diğer metotlarla yüksek benliğimizle buluşmak ve iç sesimizi dinlemek.
 • Gülmek ruhsal şifa tekniklerinden biridir. Bu nedenle her şeyin mizahi yanını bularak bolca gülümsemenin gücünden faydalanmak.
 • Rüya günlüğü tutarak, ruhsal çatışmalarımızın kaynağını ve doğasını ortaya çıkartmak.
 • Rüyaların ve sezgilerin gücünden faydalanmak.
 • Evrensel bilginin yaşamı destekleyici gücünden faydalanmak.
 • Ruhsal enerjimizi düşüren kişilerden, konuşmalardan ya da ortamlardan uzak durmak.
 • İnandıklarımız, anlayışımız ve yaşam felsefemizle özgünlüğümüzü kabul etmek ve yansıtabilmek.
 • İyi niyeti daima korumak.
 • Koşulsuz sevebilmek ve karşılıksız verebilmek.

Güçlü bir aura ile ruhsal korunma sağlayın. Sağlıklı bir yaşam için, ruhsal sağlığınız değerli bir hazinenizdir.

Ruhun Zayıf Noktalarını Bulma

Sağlıklı bir yaşam için, insanın fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olması önemlidir. Fiziksel anlamda sağlıklı bir yaşam için; sağlıklı beslenme anlayışı, aktif bir yaşam, iyi bir uyku düzeni, hijyen kurallarına uyum, düzenli sağlık kontrolleri, zararlı maddelerden kaçınma, stresle etkili baş etme, yaşamla denge ve uyum içinde olma gibi prensipler önemlidir.

Fiziksel sağlığımız kadar ruhsal sağlığımız da önem taşır. Ruhsal anlamda sağlıklı bir yaşam için, ruhsal korunma yöntemlerini bilmek ve uygulamak da bir tercihtir. Aurayı dışarıdan etkileyebilecek olumsuz etkiler olabileceği gibi, içsel kaynaklı olumsuz etkiler de olabilir. Bunların başında isteklerimiz, korkularımız ve yarattığımız imajlar gelir.

Korku ve istekler hayal gücünü biçimlendiren ve yaratılan imajların şuuraltına gitmesini sağlayan tuzaklardır. Gözümüzde imaj canlandırma yeteneğimiz, olumsuz imajlarla baş etmede önemlidir. Güçlü konsantrasyon ile olumsuz imajları yok etmek ve yerine olumlu imajlar canlandırmak, ruh sağlığı açısından önemlidir.

İlgi duyduğumuz hobiler edinmek, sürükleyici roman ya da farklı kategorilerde kitap okumak, film izlemek ve müzik dinlemek hayal gücünü olumlu yönde meşgul etmek için mükemmel yöntemlerdir.

Duygu ve isteklerimizi erdemli ve aydın insan olmanın değerleriyle, uyum içinde tutmak ruh sağlığımız açısından önemlidir. Bu durum bizim için, ruhsal korunma sağlar.

İstenmeyen ve bizi rahatsız eden duygularımızı ve hayallerimizi değiştirmek ya da ortadan kaldırmak için, yüksek benliğimizin gücünden faydalanalım.

Sağlıklı yaşam için ruhsal korunma teknikleri
Sağlıklı yaşam için ruhsal korunma

Kalabalık ve gürültülü ortamlar auramıza zarar verebilir. Ayrıca yorgunluk, halsizlik ve başka sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle gürültülü ortamlardan uzaklaşma, sessiz ortamlarda dinlenme, ruhu sakinleştiren müzikler dinleme ve dönemsel olarak inzivaya çekilip yalnız kalma, ruhsal korunma amacıyla gereklidir.

Ruhsal Korunma ile Sağlıklı Yaşam

Steve Rother, Ruhsal Psikoloji adlı kitabında şöyle yazar: “Biz kendimizi ruhsal bir uyanışı arayan insanlar olarak görürüz, oysa aslında bizler bir insan uyanışıyla başa çıkmaya çalışan ruhsal varlıklarız.”

Sağlıklı bir yaşam için, insanın yüksek benliğiyle iletişime geçip ruhsal varlığını tanıması, ayrıca ruhsal korunmayla ruhsal sağlığını güçlendirmesi önemlidir. Ruhsal korunma ile daha sağlıklı bir yaşam irademizde saklıdır.

Ruhsal korunma amacıyla; korku ve endişe yaratan karamsar duyguların yerine, mutluluk ve güven havası yaratan duyguları hayatınıza çekin. Ruhsal korunma teknikleriyle, kendinizi ruhsal anlamda güçlendirdiğinizde, bu durum çevrenize de şifa verecek ve güçlendirecektir.

İnsanın yaşamında önce kendine karşı dürüst olması ve kişiliğini geliştirmesi gereklidir. Ön yargıların kapanında sıkışmadan, bilinçaltını baskılardan uzaklaştırma, kendine yetecek bilgileri öğrenme ve kendine yetebilme ruhsal korunma için önemlidir.

Ruhsal Korunma ile Sağlıklı Bir Yaşam için Öneriler

Sağlıklı bir yaşam için, ruhen sahip olduğunuz güce sahip çıkın. Ruhunuzu, tüm olumsuz duygu ve düşüncelerden arındırın. Ruhsal anlamda saflığınızı daima koruyun.

Yazımın bu bölümünde; ruhsal korunma amacıyla uygulayabileceğiniz bazı önerilerimi sizinle paylaşmak isterim:

 • Niyetlerinizin mucizevi gücüne inanın ve en yüksek niyetlerinizle yaşama şifa kaynağı olun.
 • Hastalıkları ya da sağlığınız için olası tehditleri, bazen olumlu değişim ve dönüşüm olarak fırsat olarak görün, uyum sağlayarak süreci kolaylaştırın.
 • Ruhunuzu besleyen ve kendinize yeterliliğinizi arttıran bilgiler öğrenmeye çalışın.
 • Düşüncelerinizde tam hakimiyet içinde olun ve olumlu düşünceler üretin. Düşüncelerinizi özgürce paylaşmaktan korkmayın.
 • Olumsuz olan şeyleri ve tutumları olumluya dönüştürme hakimiyetinde olun.
 • Yaşam deneyimlerinizden öğrendiklerinizi kişiliğinize katın ve katkı sağlayacak ölçüde yansıtın.
 • Sinir sisteminizi, zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu tazelemek için uykunuza özen gösterin.
 • Nefesin gücünden faydalanın, doğru nefes alma tekniklerini öğrenin ve kullanın.
 • Yüksek benliğiniz/ruhunuz: bedenin, beynin, duyguların, kişiliğin, içgüdülerin ve rasyonel aklın asıl kaynağıdır. Bunun için yüksek benliğiniz/ruhunuzla derin ilişki içinde olun.
 • Kendi kararlarınızı, iradenizle kendiniz verin.
 • Doğal ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin.
 • Duygularınızın istismar edilmesine, asla izin vermeyin.
 • Gerektiğinde hayır demeyi bilin.
 • Yarı değerli taşların manyetik etkisinden faydalanmayı bilin.
 • Başkalarının olumsuz düşünce ve duygularıyla, öz güven gücüyle baş etmeyi bilin.
 • Nefret, kin ve dargınlık gibi, olumsuz duygulardan ruhunuzu arındırın.

Geleceğe umutla bakmak, memnuniyetsizlik duygularını azaltmak, neşe ve koşulsuz sevgi verebilmek tüm canlıların yaşamı için şifadır.

Sağlıklı bir yaşam için, ruhsal korunma yöntemlerini bilmek ve uygulamak sizin elinizde vazgeçilmez gücünüzdür.

Fotoğraf Unsplash aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Kaynaklar

 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Aura_(teozofik)
 2. Tamam C., Evrensel M., Tamam Y. Elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Bilimsel Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi. 2016; Cilt 10, Sayı 3, ss: 19-25.
 3. Nazlıkul H. Hayatı Keşfet Anti-Aging Yaşam Kılavuzu. Alfa Yayınları.  İstanbul, 2013. ss: 457- 536.