Diyabet ve aile
Diyabet & Diyabetle Yaşam

Diyabetlilere Aile Desteği: Diyabetle Yaşamda Aile Desteğini Güçlendirme

Diyabetlilere aile desteği tedavi uyumu başarısında önemli rol oynar. Diyabetle yaşamda güçlendirilmiş aile desteği, diyabetli bireyin yaşam yolculuğunu kolaylaştırır.

Diyabet ömür boyu süren ve diyabetli bireyle birlikte, ailesini de etkileyen kronik bir hastalıktır. Diyabet bakımı, aile merkezli bir bakım olup, diyabetle yaşamda diyabetlilere aile desteği bakımın vazgeçilmez parçasıdır.

Diyabetli çocuk, genç ya da erişkin bireylerin aile ve sosyal çevresi tedavi uyumuna destekte önemli rol oynar. Diyabetlilere aile desteği ne kadar güçlüyse, bu durum diyabetle yaşama o kadar kolaylık sağlar.

Diyabet; fizyolojik olduğu kadar psikolojik ve psikososyal boyutlarıyla da, diyabetli bireyin yaşamının tümünü etkileyen ve ömür boyu süren bir hastalıktır.

Diyabette Aile Desteği

Diyabetlilere aile desteği ya da geniş aile desteği diyabetin tüm etkilerinden korunmada, diyabetliyi destekleyen en önemli unsurdur. Diyabetlilere aile desteği dışında; diyabet sağlık bakım uzmanlarının desteği, öğretmenleri, arkadaşları, iş arkadaşları, komşuları ya da toplumsal çevresi de diyabetlinin başlıca sosyal destek düzeyleri arasında yer alır.

Diyabetle yaşamda; diyabet tedavi ve bakımında, diyabetlinin tedavi uyumunda en önemli hedeflerden biri etkin aile desteğinin sağlanmasıdır.  Diyabet sağlık bakım ekibi bu noktada; diyabetli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların tespitinde, destek ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve gerektiğinde desteğin arttırılmasında önemli rol oynar.

Aile en değerli hazinedir. Diyabetlilere aile desteği ise, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez önemdedir. Sevgi dolu bir aile desteği eşliğinde, diyabetle yaşam yolculuğu daha kolay sürdürülecektir. Çünkü diyabet, ömür boyu süren zorlu bir serüvendir. Diyabetlilere aile desteği ise, bu serüveni güçlendirir.

Diyabet Öz Yönetiminde Aile Desteğinin Önemi

Diyabetle yaşamda tedaviye uyumda, diyabetli bireyin diyabet öz yönetim becerisi önem taşımaktadır. Diyabet öz yönetimi sürecinde; diyabetlinin hedef değerlerde kan şekeri düzeyi, olası gelişebilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ya da geciktirilmesi, iyi bir yaşam kalitesi, bütünsel sağlığın korunması başlıca hedefler arasındadır.

Diyabetli bireyin kişilik yapısı, sağlık inancı, yaşam felsefesi ve yaşam alışkanlıkları tedavi uyumunu etkileyen diğer unsurlardır. Diyabetlilere aile desteği ise, tedavi uyumunu destekleyen rolüyle diğer destek unsurlarının tamamlayıcısıdır.

Diyabetli bireyin tedavi ve bakımına katılımı öz bakımını, bakım sorumluluklarını yerine getirme konusunda yeterliliği ise öz bakım gücünü yansıtmaktadır. Diyabet öz bakım konusunda bireyin yetersizliği ise, diyabetle yaşamda bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Bu nedenle, diyabetle yaşamda davranış değişikliği ve diyabetlinin sorumluluk üstlenmesi önem taşımaktadır. Böylece yaşam kalitesini korumak ve diyabetle sağlıklı, huzurlu ve doyumlu bir yaşam mümkündür.

Diyabetlinin Duygusal ve Zihinsel Sağlığını Koruması Önemli

Diyabetli bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal boyutlarıyla yaşadığı birçok sorun diyabetliyi etkilediği kadar aile bireylerini de etkilemektedir. Bu durum, bireysel ve aile içi çatışmaları da beraberinde getirebilir. Yaşanan sorunlar, doğrudan veya dolaylı olarak tedavi uyumunu da olumsuz etkilemektedir.

Diyabetlilere aile desteği, diyabetle yaşamda fizyolojik, psikolojik ve psikososyal sorunların önlenmesinde oldukça önemlidir.  Zayıf aile bağları, depresyon, yeme davranış bozuklukları ve bazı psikolojik rahatsızlıklar diyabetlilerde yaygın görülen sorunlardır. Bu ve benzeri sorunların yaşanması, diyabetli bireylerin metabolik kontrolünün bozulmasına ve olası sağlık sorunlarının artış göstermesine ne yazık ki katkı sağlar.

Diyabetle yaşamda tedavi uyumunu bozan sorunlar geliştiğinde, soruna yönelik yaklaşım gösterilmesi gereklidir. Psikolojik sorunların varlığında psikolojik uzman desteği ya da ailevi sorunlarda aile danışmanlığı desteği alınması önemlidir. Böylece olası sorunların, diyabetli bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesinin önüne geçilir.

Diyabetlilere Aile Desteğini Güçlendirme

Diyabetle yaşam ömür boyu süren, zorlukları olan bir yolculuktur. Bu yolculukta yakın ve uzak çevrenizin size olan desteği, yolculuğunuzu elbette kolaylaştırır. Diyabetle yaşamda güçlü aile desteği, diyabet tedavi uyumunuzda motivasyonunuzu ve başarınızı arttırır.

Diyabet, sizinle birlikte ailenize de ciddi yük getirebilecek bir hastalıktır. Diyabetle yaşamınızda, ailenizin diyabetle ilgili farkındalığı ne kadar yüksekse, size olan desteği de daha güçlü olacaktır. Aile desteğinizin gücü, diyabet tedavi ve bakımınıza önemli katkı sağlar.

Diyabet tedavi ve bakımının temel prensipleri; diyabete özgü bireysel beslenme planı yürütülmesi, düzenli fiziksel aktivite planlaması, bireye özgü medikal tedavi, kan şekeri izlem ve kaydı, diyabet öz yönetim eğitimi ve diyabet öz yönetim desteğidir. Diyabetlilere aile desteği ve sevgi dolu bir bakım ise, tedavinin en önemli tamamlayıcısıdır.

Diyabetlilere aile desteğinde başarının sırrı; diyabetli bireyle koşulsuz sevgi, özveri, ilgi, empati ve anlayış içinde etkili iletişim içinde olmaktır.

Diyabet tedavi uyumunuzda, ailenizin koşulsuz sevgiyle sunduğu güçlü desteği sizin için diyabetle birlikte sağlıklı bir yaşam demektir.

Diyabetle yaşamda aile desteği
Diyabetle yaşamda aile desteği

Diyabetle Yaşamda Aile Desteği Nasıl Güçlendirilir?

Diyabetli bireyin ailesi olmak, diyabetli yakınınızla diyabet yaşam yolculuğuna birlikte çıkmak demektir. Diyabetle yaşam yolculuğunda; diyabetli yakınınıza desteğiniz ne kadar güçlü olursa, bu yolculuk size daha az yük getirir.

Peki diyabetle yaşamlarında, diyabetli yakınlarınıza aile desteğinizi nasıl güçlendirirsiniz. Bu konuda size yardımcı olabilecek ipuçlarım şunlardır:

 • Diyabetle yaşamın zorluklarını anladığınızı, içtenlikle diyabetli yakınınıza hissettirin.
 • Diyabette beslenme planı konusunda, diyabetli bireye cesaret verin ve yardımcı olun.
 • Diyabetle aktif yaşamın önemi konusunda, diyabetli bireye cesaret verin ve yönlendirin.
 • Diyabetin medikal tedavi ve bakımında, diyabetli bireyin hislerine ortak olun ve tedavi uyumunda ona desteğinizi hissettirin.
 • Diyabetli bireyin, diyabetle yaşamında karşılaştığı sorunları konuşun ve sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalışın.
 • Diyabetli bireyin güvenini kazanın, onların sevincini ve üzüntüsünü içtenlikle paylaşın.
 • Diyabetli bireyin, öz bakım becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olun.
 • Diyabetli bireye sürekli, diyabet öz yönetiminde destek sağlayın.
 • Diyabetle yaşam boyu öğrenme konusunda, diyabetliyi motive edin ve destekleyin.
 • Diyabetli bireyin, gerektiğinde akran desteği almasına yarımcı olun.
 • Diyabetli bireyin diyabet sağlık bakım ekibiyle, iş birliği içinde olmasına destek sağlayın.
 • İş gücü kaybı yaşayan diyabetli yakınınızla, dayanışma içinde olmaya çalışın.
 • Diyabetli bireyin, tıbbı kontrollerini aksatmaması konusunda destek olun.
 • Diyabetli bireye, iyi bir gelecek umudu aşılayın.

Diyabetle yaşam yolculuğu, diyabetli bireyle birlikte ailenizin bir yolculuğudur. Diyabetle bu zorunlu yolculuğu; sağlıklı, dengeli, huzurlu ve neşe içinde sürdürmek sizin gönlünüzde saklıdır. Diyabetli bireyle, koşulsuz sevgiyle kalpleriniz bir olsun.

Sağlıklı bir yaşam için diyabetle yolculuğunuzda sevgi dolu birliktelikle daha güçlü olun.

Fotoğraf Unsplash aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Kaynak

 1. Akın S. Diyabetli Hastalarda Uyumun ve Aile Destek Düzeylerinin Belirlenmesi. T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2011.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.