Hemşirelikte otantik liderlik
Hemşirelik & Kariyer

Hemşirelikte Liderlik ve Otantik Liderlik Yaklaşımı

Hemşirelikte liderlik yeteneği, hemşirelerin kariyer yolculuğuna değerli katkılar sağlar.

Hemşirelik ve kariyer kategorisinde yazdığım yazıların devamı niteliğinde, bu yazımda sizlere hemşirelikte liderlik ve otantik liderlik yaklaşımından bahsedeceğim.

Her meslekte olduğu gibi, hemşirelik mesleğinde de liderlik yaklaşımı önemlidir. Hemşireler mesleki ve kişisel gelişimlerine, mutlaka liderlik yeteneğini de katmalıdır. Hemşirelikte liderlik yeteneği, hemşirelerin kariyer yolculuğuna da katkı sağlar.

Hemşireler mesleki yaşamlarında; yüreğiyle liderlik ediyor ve derin bağlar kurabiliyorsa, kendi değer ve amaçlarının farkındaysa, öz disiplin ve öz denetim sağlamada başarılıysa otantik liderlik yaklaşımı sergiliyor demektir.

Hemşirelikte liderlik yaklaşımında otantik liderlik; yüksek sorumluluk duygusu, işine bağlılık, amacında derinlik, değerlerinde doğruluk, umut ve iyimserlik anlayışıyla bir duruş sergilemektir. Kişinin kendine özgü duygu, düşünce ve değerleriyle özgünlüğünü yansıtabilmesidir. Kendini tanıyan, kendini bilen, kendine dair farkındalığı yüksek kişiler, diğerleriyle olan etkileşimlerinde öz benliklerini ortaya koyarlar. Hemşirelikte liderlik yaklaşımında otantik liderlik, hemşirelerin kişisel yetkinliklerine öz farkındalık ve öz denetim özelliği de kazandırır. Otantik liderlik yeteneği, kişinin hayatında daha özgün bir duruş sergilemesine katkı sağlar.

Hemşirelikte Liderliğin Önemi

Liderlik farklı boyutlarıyla tanımlamaların yapıldığı bir kavramdır. Her alanda olduğu gibi, hemşirelik alanında da liderlik kavramı karşımıza çıkar. Hemşirelikte liderlik yeteneğinin, hasta bakım sonuçlarına ve iş yaşamına olumlu yönde katkısı olur.

Liderlik, kişisel özelliklerinizle başka insanların tutum ve davranışlarını etkileyebilme sanatıdır. Liderlik; insanlarla güvene dayalı, derin bağlar kurmanızı gerektirir. Liderlik, sorunlar karşısında farklı bakış açısıyla, etkin ve yaratıcı çözümler getirilmesidir. Liderlik, kendini ve başkalarını doğru tanımayı, hızlı ve etkin kararlar almayı, sonuç odaklı ve kararlı hareket etmeyi gerektirir. Liderlik, etkili iletişim ve güçlü hitap yeteneği ile etki gücünü kullanabilmektir.

Hemşirelikte liderlik yaklaşımı gösterebilmek için, bazı liderlik özelliklerine sahip olmak önemlidir. Başlıca liderlik özellikleri ise şunlardır:

 • Lider ruhlu insanlar başkalarını motive etmede ustaca yaklaşım gösterir.
 • Güçlü soru sorma yetenekleri vardır.
 • İyi bir dinleyici ve etkili bir konuşmacıdır.
 • Vizyon sahibi ve yenilikçidir.
 • Probleme dayalı ve sonuç odaklı yaklaşım sergiler.
 • Risk almaktan korkmaz.
 • Zamanı etkin kullanır.
 • Paylaşımcı, hoşgörülü ve özveri sahibidir.
 • Kişisel gelişimine önem verir.
 • Sorumluluk duygusu yüksek ve planlıdır.
 • Sezgi ve mantığını birlikte kullanmayı bilir.
 • Büyük hedefler belirler ve hedeflerine ulaşmada kararlıdır.
 • Ses tonunu ve beden dilini etkili kullanır.
 • Güvenilir bir rehberdir.
 • Pratik ve hızlı karar verir.
 • Değişime öncülük eder.

Liderlik özelliklerinin geliştirilmesi, hemşirelikte liderlik yaklaşımının bakım sonuçlarına ve iş yaşamına daha etkin yansımasına katkı sağlar. Hemşirelikte liderlik yaklaşımı, sağlık bakımı sunum kalitesini arttıran ve sağlıklı çalışma ortamı yaratan önemli bir unsurdur.

Hemşirelikte Otantik Liderlik

Liderlik yaklaşımlarından biri olan otantik liderlik, hemşirelikte liderlik yaklaşımları arasında da yerini almıştır. Otantik kavram olarak, orijinal ile eş değerdir. Otantiklik, kişinin özüne uygun davranmasını ifade eder. Kişinin öz benliğiyle, davranışlarının uyum içinde olmasıdır. Otantiklik, kişinin duygu ve düşünceleri ile tutarlı davranışlar içinde olması durumudur.

Otantik liderlik yaklaşımı; öz farkındalıkta yükseklik, başkalarıyla derin ilişkiler içinde olma, bulundukları ortamı iyi tanıma ve başkalarının değerlerinin farkında olma gibi özellikleri ruhunda barındırır. Otantik bir liderin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Öz denetimi ve öz farkındalığı yüksektir.
 • Sorunlara kolay çözüm getirir.
 • Başkalarının gereksinimlerini içtenlikle önemser.
 • Kendinin ve başkalarının motivasyonunu arttırmayı bilir.
 • İyimser ve umut doludur.
 • Güçlü ve zayıf yönlerini bilir.
 • Özgün ve yaratıcıdır.
 • İçselleştirdiği etik ve ahlaki değerleri yüksektir.
 • Kendine ve başkalarına her koşulda dürüsttür.
 • İlişkilerinde şeffaf, samimi ve güvene dayalı tutum sergiler.
 • Bağlılık duygusu yüksektir.
 • Esnek ve uyumludur.
 • Kendine güven duygusu ve öz saygısı yüksektir.

Hemşirelikte Otantik Liderlik Yeteneği

Hemşirelik mesleğinin odağında, insan vardır. Hemşirelik, insanı tüm yönleriyle anlama ve insana bakım verme sorumluluğu taşıyan kutsal bir meslektir.

Hemşireler; insanın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleriyle ilgilenen, insana kalbiyle dokunan, insandaki sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanatı icra eder. Bunun adı hemşirelik sanatıdır.

Hemşireler; hemşirelikte liderlik yaklaşımlarına otantik liderlik anlayışını da katarak, kariyer gelişimlerine de katkı sağlar. Böylece hemşireler, öz farkındalığı yüksek ve özgün bir varoluş ile mesleki yaşamlarını sürdürür.

Hemşirelikte liderlik yaklaşımında otantik liderlik yeteneği, hemşirelerin hem kendilerini hem de hizmet verdikleri bireyleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Hemşirelerin, kendi güçlü ve zayıf yanlarını daha iyi tanıyarak davranmalarına olanak sağlar.

Hemşirelikte otantik liderlik
Hemşirelikte otantik liderlik

Hemşirelikte liderlik yaklaşımında, otantik liderlik yeteneği hemşirelere; kendi davranışlarının, kişisel özelliklerinin, öz değerlerinin neler olduğuna dair farkındalık kazandırır. Bu farkındalık düzeyi, hemşirelerin mesleki ve kişisel gelişimlerini de zenginleştirir. Böylece hemşireler mesleki ve kişisel anlamda, daha doyumlu bir yaşam anlayışı içinde olurlar.

Hemşirelikte liderlik yeteneği, her yetenek de olduğu gibi sonradan kazanılabilir ve geliştirilebilir bir yetenektir. Hemşirelerin mesleki hayatında, birçok alanda yeteneklerini geliştirme arzusu taşımaları başarılarını da daha ileriye taşır.

Hemşirelikte Otantik Liderlik Yaklaşımının Kazanımları

Bu yazımda sizlere hemşirelikte liderlik konusuna ve liderlik yaklaşımlarından biri olan otantik liderliğe, bir kapı aralamak istedim. Hemşireler mesleki hayatında otantik liderlik yetenekleriyle, bakım verdikleri hastalarına ve yakınlarına, meslektaşlarına ve ekip arkadaşlarına daha güçlü katkı sağlar.

Peki otantik liderlik yeteneğine sahip bir hemşirenin mesleki yaşamında kazanımları ne olur. Şöyle ki, otantik liderlik yeteneğine sahip bir hemşire:

 • Özgün davranışları ile başkalarına aktif ve pozitif katkı içinde olur.
 • Olayları ve kişileri ön yargısız değerlendirir.
 • Öz farkındalığı, öz denetimi, öz saygısı ve öz yeterliliği yüksektir.
 • Başkaları üzerinde olumlu etkiyle, onlara bilinçli farkındalık kazandırır.
 • Geleceğe yönelik olumlu görüşleriyle, umut ve iyimserlik aşılar.
 • Kendini ve çevresini rahatlıkla motive eder.
 • Önemli kararlar öncesinde derinlemesine düşünerek, geniş bakış açısıyla değerlendirme yapar.
 • Çoklu kanallardan bilgi alarak, tüm bilgi-kaynakları objektif ve sabırla inceler.
 • İlişkilerini öz benliğiyle, şeffaf, güvene dayalı, samimi ve derin bağlarla sürdürür.
 • İçselleştirdiği öz değerlerini, her koşulda davranışlarına yansıtır.
 • Değişime açıklık göstererek, değişimin öncüsü olur.
 • Kendine ve çevresine karşı dürüst bir yaklaşım sergiler.
 • İş doyumu ve performansı yüksektir.
 • Kurumsal bağlılığı yüksektir.
 • Zorluklarla mücadele gücü yüksektir.
 • Olaylara ve kişilere özverili yaklaşım sergiler.
 • Sağlık bakım kalitesini yükseltir.
 • Kişisel ve mesleki anlamda kendini geliştirme arzusu yüksektir.

Hemşirelikte liderlik yeteneğinize otantik liderlik yaklaşımıyla katkı sağlamanız, mesleki başarı yolculuğunuzu da daha ileri taşıyacaktır.  

Fotoğraf Canva aracılığıyla