Diyabet Yaşam Koçluğu
Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu,  Hemşirelik & Kariyer

Diyabetle Yaşam Koçluğu

Diyabetle yaşam koçluğu, diyabet hemşirelerinin önemli yetkinlikleri arasında yer alır.

Diyabet hemşireliği kariyer yolculuğumda profesyonel koçluk yetkinliklerim arasında yer alır. Bilgi ve deneyimlerim doğrultusunda bu yazımda, diyabetle yaşam koçluğu yaklaşımına ve diyabet hemşireliğinde koçluk yaklaşımına değindim.

Diyabet hemşirelerinin, diyabetli bireyin yaşamında mesleki rolleriyle önemli bir yeri bulunur. Diyabetli bireyin bütüncül bakımında; diyabet hemşireleri eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi basamaklarıyla hastalık yönetimine önemli katkı sağlar. Diyabet hemşirelerinin; sağlığı geliştirme ve koruma, hastalıkta ve sağlıkta bireysel yönetim, diyabetli bireyin ve ailesinin eğitimi/danışmanlığı, bakım yönetimi gibi birçok mesleki rolü vardır. Diyabet hemşirelerinin kariyer yolculuğunda, koçluk yaklaşımı da tercih edilebilir mesleki yetkinlikleri arasında yerini alır.

Diyabetle yaşam koçluğu, diyabetli bireyin olağan durumundan hedeflediği duruma varmasında diyabetliye destek olunmasıdır. Diyabet hemşireliğinde koçluk yaklaşımı; diyabetli bireyin öz farkındalığının arttırılmasında, diyabet öz yönetim becerilerinin geliştirilmesinde, diyabetle sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmesinde katkı sağlar. Koçluk diyabet hemşirelerinin, diyabetli bireye yaklaşımda tercih edebilecekleri bir yöntemdir.

Koçluk yaklaşımı nedir? Diyabet hemşireliğinde koçluk yaklaşımı nasıl olur? Diyabetle yaşam koçluğu, diyabetliye nasıl katkı sağlar? Deneyimlerim doğrultusunda yazımda bu konulara vurgu yaptım.

Diyabet hemşireliğinde koçluk yaklaşımı
Diyabet Hemşireliğinde Koçluk Yaklaşımı

Koçluk Yaklaşımının Önemi

Koç kavramının çıkış noktası, atlı arabaların ilk üretim yeri olan Macaristan’ın Kocs şehridir. Tarih sahnesindeki atlı posta arabaları, mecazi olarak koçluk kavramının öncüsü olmuştur.

İlerleyen dönemlerde koçluk kavramı, insanları olmak istedikleri yerlere taşımak amacıyla kullanılan bir süreç olarak tanımlanır. 1970’li yıllarda koçluk yaklaşımlarının, iş hayatına yansıması görülür. Koçluk, 2013 yılında mesleki yeterlilik onayı ile mesleki statü kazanır.

Koçluk yaklaşımı; iş, eğitim, spor, oyunculuk, sahne sanatları ve sağlık bakımı gibi yaşamın birçok alanında karşımıza çıkar. Hemşirelikte koçluk yaklaşımı ve diyabet yaşam koçluğu da, böylece yaşamın içinde yerini alır.

Koçluk kavramıyla ilgili tanımlamaları sizlere şöyle özetleyebilirim. Koçluk, bireylerin ya da takımların;

 • Gelişimine ve farkındalığına katkıda bulunma
 • Öğrenmeyle birlikte gelişmelerine aracılık etme
 • Var olan hedeflerine yönlendirme
 • Etkinliğinin ve verimliliğinin artması için destekleme
 • Bilinçli kararlar alma ve sorumluluk üstlenme konusunda destekleme
 • Yeteneklerin geliştirilmesi için destekleme
 • Potansiyellerini açığa çıkartma, geliştirme ve cesaretlendirme amacıyla gerekli ortamın/koşulların yaratılması için yönetsel yaklaşım
 • Hedeflere ulaşılması amacıyla karşılıklı deneyim ve görüş paylaşımı şeklindedir.

Diyabet Hemşireliğinde Koçluk Yaklaşımı Nasıl Olur?

Diyabetle yaşamda, diyabetlinin tedavi ve takibinde öz disiplin, kararlılık, uyum ve motivasyon önemli rol oynar. Diyabet hemşireleri, diyabetli bireylere yaşamlarında diyabet öz yönetim desteğiyle önemli katkı sağlar.

Sağlık profesyoneli olarak diyabet hemşireleri; eğitimci, iletişimci, danışman, araştırmacı ve yönetici gibi mesleki rolleriyle diyabet yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip bireylerdir. Diyabet hemşireliğinde koçluk yaklaşımı, tanımlanmış mesleki rollerine ekledikleri bir yetkinliktir. Diyabet hemşireleri var olan yetkinliklerine; diyabetle yaşam koçluğunu da bu alanda bilgi, deneyim ve becerilerini geliştirerek ekler.

Diyabet yaşam koçluğu
Diyabet ve Yaşam

Diyabet hemşireliğinde koçluk yaklaşımı nasıl olur. Şöyle ki:

 • Diyabetli bireyin, diyabet öz yönetimi konusunda bilgi ve beceri düzeyinin gelişimine katkı sağlanır.
 • Diyabetli bireyin, öz denetim becerilerini geliştirmesi desteklenir.
 • Diyabetle yaşamda bireyin sorumluluklarını fark etmesi sağlanarak, sorumluluk üstlenmesi konusunda cesaretlendirilir. 
 • Diyabetli bireyin, sorun saptaması ve sorunlarına etkin çözümler getirmesi konusunda destek sağlanır.
 • Diyabetli bireyin, diyabetle yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmesine aracılık edilir.
 • Diyabetli birey, diyabetle yaşam koşullarına uyum sağlaması ve gerekli davranış değişikliğine gitmesi konusunda cesaretlendirilir.
 • Diyabetli birey, tedavi ve bakım sürecinde bilinçli kararlar alması konusunda desteklenir.
 • Diyabetli bireyin yaşam kalitesini arttırması için belirlediği hedeflere ulaşmasında, karşılıklı görüş ve deneyim paylaşımıyla destek sağlanır.
 • Diyabetli bireyin, kendi hayatının lideri olmasına destek sağlanır.

Diyabetle Yaşam Koçluğu Diyabetliye Nasıl Katkı Sağlar?

Diyabetle yaşam koçluğu; diyabet öz yönetim desteğine, diyabetlinin tedavi uyumuna ve yaşamında motivasyonuna önemli katkı sağlar. Diyabet hemşireleri; diyabetli bireylerle diyabet yaşam koçluğu sürecini, yetkinlikleri ölçüsünde ve gereksinim halinde başarıyla yönetir.

Diyabetle yaşam koçluğu süreci; diyabetli bireylerin hastalık yönetimi ve tedavi uyumunda sorun yaşadıklarında, sağlıklı bir yaşam için başvurabilecekleri etkili bir yöntemdir. Diyabetle yaşamda gereksinim halinde, diyabet yaşam koçluğu yetkinliğine sahip diyabet hemşireleri bu desteği rahatlıkla sağlar.

Profesyonel koçluk yaklaşımının diyabetli bireyin yaşamına sağladığı katkılar şunlardır:

 • Diyabet öz yönetimi ve tedavi uyumunda yaşanılan sorunların saptanması
 • Diyabetle yaşamda olası sorunlar için, etkili çözüm yollarına farkındalık kazanılması
 • Diyabetle sağlıklı yaşam hedeflerinin belirlenmesi ve ulaşılmak istenen hedefe yönelme konusunda rehberlik desteği
 • Diyabetle yaşamda sürdürülebilir sağlık hedeflerinde, diyabetliye özgü profesyonel yaklaşım desteği
 • Diyabetle yaşamda olası sağlık sorunlarına yönelik, doğru çözüm yollarının bulunmasında profesyonel yaklaşım desteği
 • Diyabetle yaşamda, diyabetliye özgü güçlü yanların keşfedilmesi
 • Diyabetle yaşamda fırsatların ve engellerin fark edilmesi
 • Diyabetle yaşamda var olan potansiyellere farkındalık kazanma
 • Diyabetle yaşamda etkinlik kazanmak için, var olan becerilerin geliştirilmesinin desteklenmesi
 • Diyabet yaşamda uyum, öz disiplin, kararlılık ve motivasyon yeteneklerinin gelişiminin desteklenmesi
 • Diyabetle yaşamda bilinçli kararlar alınması konusunda rehberlik desteği

Diyabet Hemşireliğinde Diyabetle Yaşam Koçluğu için Öneriler

Diyabet hemşireliği kariyer yolculuğunuza, diyabetle yaşam koçluğu yetkinliğini de kazanarak fark katabilirsiniz.

Yazımın son bölümünde, kariyer yolculuğunda diyabet yaşam koçluğu düşünenlere başlıca önerilerimi şu şekilde sıralayabilirim:

 • Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, diyabet yaşam koçluğu eğitim programlarını takip edin.
 • Koçluk yaklaşımıyla ilgili, çeşitli eğitim programlarının takipçisi olun.
 • Koçluğun temelini oluşturan bilişsel davranışçı yaklaşım, psikoanalitik yaklaşım ve neo analitik yaklaşım gibi farklı teknikleri öğrenin.
 • Farklı koçluk teknikleri ve araçlarıyla ilgili bilgi ve deneyiminizi geliştirin.
 • Etkili iletişim ve güçlü soru sorma yeteneğinizi geliştirin.
 • Aktif dinleyici olmayı alışkanlık haline getirin.
 • Dikkatli gözlem yeteneğiyle, ayrıntılara önem verin.
 • Çözümleyici değerlendirmeler yapmayı öğrenin.
 • Yapıcı yönlendirme yapma yeteneğinizi geliştirin.
 • Etkili ve ilham verici konuşma yeteneğinizi geliştirin.
 • İletişimde dürüst ve açık sözlü olmayı tercih edin.
 • Farklı kategorilerde, eleştirel okuma alışkanlığı kazanın.
 • Diyabet ve sağlık alanında bilimsel bilgi hazinenizi genişletin.
 • Yaratıcılığınızı geliştirin ve her koşulda kullanmaya çalışın.
 • Etkili geribildirim alma ve verme yeteneğinizi geliştirin.
 • Öz yeterliliğinizi güçlendirin.
 • Zamanı etkin yönetin.  
 • Motivasyon süreçleri ve motivasyon araçları konusunda bilginizi geliştirin.
 • Motivasyonel görüşme ve probleme dayalı görüşme tekniklerini öğrenin.

Diyabetle Yaşam Koçluğu Üzerine Son Söz

Diyabet hemşireleri kariyer yolculuklarında; akademik eğitim ve mesleki deneyimleriyle birlikte, uzmanlıklarını güçlendirecek yetkinliklerini arttırmayı tercih edebilirler. Diyabet alanında sahip olunan bilgi ve deneyim zenginliği, diyabetle yaşam koçluğu yaklaşımına da önemli katkı sağlar.

Diyabet hemşireleri; diyabetli bireyleri ve yakınlarını bütünsel olarak değerlendirir ve tanır. Diyabet hemşireleri, diyabetli ve yakınlarının her koşulda beklentilerinin farkındadır. Diyabet hemşireliğinin; sağlığı geliştirme ve koruma, hastalıkta ve sağlıkta bireysel yönetim, diyabetli bireyin ve ailesinin eğitimi/danışmanlığı, bakım yönetimi ve liderlik gibi çeşitli mesleki rolleri bulunur. Bu mesleki rollerle birlikte diyabet hemşireleri, diyabetle yaşam koçluğu yaklaşımında etkin ve başarılı sonuçlar elde eder.

Diyabetli bireyler için, diyabet tedavi uyumunda sürekliliğin sağlanması önemlidir. Diyabet tedavi uyumunda sorun yaşadığını düşünen diyabetli bireyler, öncelikle ve mutlaka diyabet sağlık bakımı ekibinden her koşulda destek almayı ihmal etmemelidir.

Diyabet riski taşıyan, diyabet tanısı almış olan diyabetli bireyler ya da diyabetli yakınları, gereksinimleri doğrultusunda diyabetle yaşam koçluğu desteğinden faydalanmayı düşünebilir. Fakat; diyabet yaşam koçluğu desteği, asla diyabet sağlık bakımı ekibinin tıbbi tedavi ve bakım sürecindeki desteğinin yerini alan bir yaklaşım olarak görülmemelidir.

Fotoğraf Canva aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.