Konuşma sanatında başarı
Hemşirelik & Kariyer

Hemşireler için Konuşma Sanatında Başarı İpuçları

Hemşireler için konuşma sanatında başarı, kariyer yolculuklarına önemli katkı sağlar. Hemşireler mesleki felsefeleriyle, yaşama ve yaşamın içinde var olan birçok insanın hayatına dokunur. İletişim yeteneği ve konuşma becerisi, hemşirelerin çevresindekilerle anlaşmasını sağlayan en etkili araçlarıdır. Başarılı konuşma yapmanın sırlarını bilmek ve hayata geçirmek, iletişimde sizi ustalığa taşır.

Hemşireler için, mesleki hayatlarında etkili iletişim yeteneği oldukça önemlidir. Hemşireler insanlarla kurdukları her türlü iletişimlerinde, hümanist bir yaklaşımı ilke edinir.

Kariyer hayatında bazı hemşireler, eğitimci rolüyle birçok eğitim etkinliğinde bulunur ya da topluluklar karşısında mutlaka sunum gerçekleştirir. Konuşma sanatında başarılı, birçok hemşire bulunmaktadır. Hemşireler için, konuşma sanatında ustalık mesleki gücü arttıran bir yetkinliktir.

Etkili konuşma yeteneği, hemşirelerin kariyer hayatında değerli bir kazanımdır. Hemşirelerin kendini, bireyler ya da topluluklar karşısında en iyi şekilde ifade etmelerine olanak sağlar. Güven uyandırır, saygınlık kazandırır ve mesleki motivasyonu arttırır.

Hemşireler için, başarılı konuşma yeteneği güçlü bir imaj sergilemek demektir. Konuşma sanatının inceliklerini bilmek ve deneyim elde etmek, kariyer hayatına değerli katkılar sağlar.

Hemşirelik ve kariyer kategorisinde yazdığım bu yazımda, sizler için konuşma sanatında başarıya değineceğim.

Hemşireler Etkili Konuşma Becerilerini Nasıl Geliştirmeli?

Hemşireler için etkili bir konuşmanın sırrı, öncelikle kapsamlı bir hazırlık aşamasıdır. Ardından mutfakta hazırlanmış malzemenin, dinleyicilere en iyi şekilde aktarılması ve hatırda kalmasıdır. Konuşma esnasında; beden dili, ses tonu, göz teması, sadelik ve dikkat uyandırmak önemlidir.

Hemşireler için dile hâkimiyet ve konuşmada akıcılık, etkili bir konuşmanın gerekenleri arasındadır. Farklı alanlarda ve sıklıkla okuma alışkanlığı ise, dilde hâkimiyete önemli bir katkıdır. Konuşma sırasında doğru yerlerde vurguyla birlikte, jest ve mimiklerin kullanımı da gereklidir. Sözcüklere ruh katmak ve doğru yansıtmak, konuşmanın etki gücünü arttırır.

Hemşireler için etkili konuşma sanatı öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir. Konuşma sanatında ustalaşmak için; cesaret, kararlılık ve deneyimlemek gerekli adımlar arasındadır. Hemşireler etkileşim halinde oldukları her insanla, günlük konuşmalarında dahi becerilerini geliştirebilir. Konuşma sırasında farkındalık, gelişim gerektiren yönleri ortaya çıkarır. Üzerinde disiplinli bir çalışma, konuşma yeteneğinde kişiye gelişim kazandıracaktır.

Etkili konuşma sanatı üzerine eğitim programlarını takip etmek, profesyonel konuşmacıları takip etmek, bu alanda yazılar ve kitaplar okumak katkı sağlayan diğer önemli adımlardır. Farklı topluluklar karşısında deneyim elde etmek ise, başarıyı güçlendiren hatırı sayılır fırsatlardır.

Hemşireler için konuşma sanatında başarıya katkı sağlayacak diğer adımları da sizlere şöyle sıralayabilirim.

Hemşireler Etkili Konuşma Becerilerini Nasıl Geliştirmeli?
Hemşireler Etkili Konuşma Becerilerini Nasıl Geliştirmeli?

Konuşmanda Önce Kendine İnan ve Sonra İnandır

Hangi konuda konuşma yapıyorsanız, önce siz konuştuklarınıza inanmalısınız. Karşınızdaki kişi ya da topluluklara yaptığınız konuşmanın etki uyandırması önemlidir. İletmek istediğiniz mesajın etkili bir şekilde, karşı tarafa ulaşması gerekir.

Kurduğunuz göz teması, doğru yerlerde vurgu, sesinizdeki samimiyet ve beden dilinizle söylediklerinizdir etki uyandıran. Bu nedenle yapacağınız her konuşma için; inancınız, özenle hazırlığınız, etkili tekrarlarınız ve dinleyicilerinizin söylediklerinize inanmış olmasıdır başarının sırrı.

İlgi uyandırabiliyor musunuz? Konuşmanızda tutku var mı? Bilgiyi sadeleştirebiliyor musunuz? Anlatımınızda akıcılık ve heyecan var mı? Tüm bunlar, konuşma sanatınıza renk katar. Hemşireler için, konuşmanın inandırıcılığı en önemli adımlardan biridir.

Konuşma Anında Kendin Ol

Konuşma anında doğallık, içtenlik ve samimiyet mutlaka karşı tarafa yansıyan en güçlü yanlarınızdır. Konuşan siz misiniz, yoksa başkası mı? Özgünlük konuşma sanatında bir diğer önemli adımdır.

Hemşireler için kendini tanımak, özgünlüğü ortaya koyabilmenin en önemli unsurudur. Size özgü yanlarınız, konuşmada ki doğallığınız, ses tonunuz ve rahatlığınız önemlidir. Konuşma anında kendin olabilmektir rahatlatan. Konuştuğunuzda rahat olabilmek, heyecan duygusunu hafifleten, korkuyu azaltan ve cesareti arttıran adımlardır. Her zaman doğallık, karşı tarafa yansıyan ve kabul gören bir niteliktir. Kendin olabilmek, konuşma sanatında oldukça önemlidir.

Konuşma Fayda Sağlasın

Hiç kimse, kendisine fayda sağlamayan konuşmaları dinlemek istemez. Zaman herkes için değerlidir. Zaman ayırmak; yapılan bir işe, bir kişiye ya da bir olaya değer vermek demektir. Her insan verdiği değerin karşılığında, ruhen ve zihnen doyum sağlamak ister. Bu nedenle her konuşma, özünde katkı sağlayacak bilgi barındırmalıdır. Bilginin güncelliği, doğruluğu, niceliği ve niteliği önemlidir. Kolaylaştıran, ufku açan, vizyon katan ve ilham veren her bilgi değerlidir. Dinleyicilerini tatmin eden, mutlu eden ve verimli geçen her konuşma; amacına ulaşmanın haklı gururunu hissettirir.

Hemşireler için; okudukları, öğrendikleri ve deneyimledikleri her bilgi değer teşkil eder. Dergiler, kitaplar, kütüphaneler, çeşitli yayınlar ve dijital dünya bilgi hazinesine katkı sağlayan değerlerdir. Konuşma sanatında, dinleyicisine katkı sağlayan bilginin nasıl aktarıldığı ise bilginin kendisi kadar önemlidir.

Cesaretle Konuş ve Korkularından Özgürleş

Mesleki hayatında hemşireler, her daim insanlarla iletişim halindedir. Bu nedenle, bireysel konuşmalar hemşireler için daha kolaydır. Kalabalıklar karşısında konuşmak ise zor olanıdır. Topluluk önünde konuşma anında, kimileri her defasında heyecanını kontrol edemeyebilir ne yazık ki. Komik duruma düşme, dikkate alınmama, söyleyeceklerini unutma ve sesini kontrol edememe gibi hatırı sayılır korkular; iyi bir konuşmanın önündeki tuzaklardır.

Konuşma anını sendeleyen korkularla yüzleşmek, onları yenmenin ilk adımıdır. Korkunun fizyolojik olarak yarattığı etkilerini kontrol edebilmek, korkuya meydan okumak demektir. Korkuyu tedirginlik seviyesine indirmek, daha olumlu sonuçlar doğurur. Hafif tedirginlik, uyanık kılar konuşma öncesinde. Önemli olan tedirginliğin, korku sınırına kaymasına izin verilmemesidir. Birçok deneyim sonrasında, aşılabilir engeller arasındadır korku olgusu.

Korkularınızla yüzleşin, konuşma sanatında ustalaşma yolunda. Korku sizin değil, siz korkunun efendisi olun. Nasıl konuştuğunuza değil, ne konuştuğunuza yoğunlaşın daima.

Hemşireler için, farklı topluluklar karşısında konuşma deneyimi kazanmak önemli katkılar sağlar. Farklı gruplara sunumlar planlamak, söyleşiler de yer almak ya da grup eğitimleri düzenlemek; etkili konuşma yapma deneyimini güçlendirir.

Hemşireler için konuşma sanatı ve başarı
Hemşireler için konuşma sanatı ve başarı

Konuşma Anına Hazırlık Yap

Konuşmaya hazırlık işin en can alıcı kısmıdır. Hazırlığınız ne kadar emek taşıyorsa, sonuç o kadar başarılıdır. Hazırlık için zaman yönetiminiz en önemli adımdır.

Konuşma hazırlığı aşamasında; konu seçimi, konuşma yapacağınız toplantının amacı ve zamanı, katılımcıların genel özelliklerini tanıma, konuyla ilgili detaylı bilgi araştırması, konuşmanın tasarlanması, konuşma metninin hazırlanması ve sunum yöntemi şeklindedir.  Ayrıca konuşmanız için şu hazırlıkları da yapabilirsiniz:

 • Konuşma metninin birkaç kez tekrarlanması
 • Konuşma metnindeki kavramların hatırlanarak prova yapılması
 • Sesle yapmak yerine, zihinsel prova yapılması
 • Sesli yapılmış bir provanın mümkünse kaydedilmesi
 • Prova esnasında, kendi kendini tarafsız gözlemleme
 • Hazırlık aşamasında, işitsel ve görsel yardımcı araçlardan faydalanma
 • Hazırlık aşamasında, zamanlamaya dikkat gösterme
 • Konuşma anı için, hatırlatıcı not kartları oluşturma

Konuşma sanatında ustalaşmak isteyen hemşireler için, konuşmaya hazırlık aşaması önemli adımlardan bir diğeridir.

Hemşireler İçin Konuşma Sanatına Ustalık Kazandıran Nitelikler

Yazımın son bölümünü; hemşireler için konuşma sanatında ustalığınızı pekiştirici bazı temel nitelikleri sıralayarak bitirmeyi tercih ettim. Bunlar:

 • Mesleki duruşun ve kişiliğin konuşmayla bütünleşmesi
 • Çeşitli konulara analitik bakış açısı
 • Çok yönlü okuma alışkanlığı
 • Dil bilgisi kurallarına hâkimiyet ve iyi bir diksiyon
 • Dinleyicilerde ilgi uyandıracak özgün bir tarz
 • Kreatif düşünme yeteneği
 • Konuşmayı etkileyen konulara hâkimiyet
 • Tutkulu, coşkulu ve samimi bir konuşma tarzı benimseme
 • Yapıcı ve empatik olma
 • Mizah yeteneği ve hayal gücü
 • Hikâye anlatma becerisi
 • Doğaçlama yeteneği
 • Yaratıcı ve farklı sunum tekniklerine hâkimiyet
 • Etkili ve güçlü sunum yapma becerisi
 • Sahneye hâkimiyet ve etkili beden dili kullanımı
 • Sade ve şık giyim tarzı
 • Duygularını kontrol etme becerisi
 • Öz güven

Hemşireler için mesleki kariyerleri, önemli motivasyon kaynaklarından biridir. Kariyer yolculuğuna konuşma sanatını katmayı arzu eden hemşireler için, deneyimledikleri her konuşma değerlidir. Dinleyicilerin gözlerinde parlayan ilgi ise, bir konuşmanın en kıymetli ödülüdür.

Fotoğraf Unsplash aracılığıyla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.