Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik
Diyabet & Diyabetle Yaşam,  Hemşirelik & Kariyer

Diyabet Hemşireliğinde Otantik Liderlik

Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik, özgünlüğünüzü ortaya koyar. Otantik liderliğinizle, mesleki anlamda kendinizi yansıtır ve daha verimli bir iş hayatı sürdürürsünüz.

Otantik liderlik hakkında yazan yazarlar arasındadır Bill George. Diyabet teknolojilerine öncülük eden bir markanın da, bir dönem başkanlık görevini yürütmüş değerli bir isimdir.

Yazara göre otantik liderlik, bir amaç uğruna liderlik yapmaktır. Yazar otantik liderlerin; kendilerini tanıyan, tutku ve motivasyonlarını bilen insanlar olduğunu dile getirir. Ona göre liderler; kendilerine en çok enerji veren alanlarda çalıştıklarında verimli olabilen ve başarılarını kendilerini iyi tanıyor olmalarıyla elde eden bireylerdir.

Diyabet hemşireliği kariyer hayatınızda, otantik liderlik yeteneğinizi geliştirmeye ne dersiniz. Daha önceki yazılarımda, diyabet hemşireliğinde kariyer yolculuğunda başarıya, hemşirelikte liderlik ve otantik liderlik yaklaşımına değinmiştim. Bu yazımda da sizleri, diyabet hemşireliğinde otantik liderliğe bir yolculuğa çıkartmak istedim. 

Henüz hemşirelik fakültesinde okuyan bir öğrenci ya da mesleğinde kariyer yolculuğu başlamış bir profesyonel olabilirsiniz. Diyabet hemşireliğinde uzmanlaşmış ve yaşam boyu öğrenme yolculuğu devam eden bir okuyucu olarak da sayfamı ziyaret etmiş olabilirsiniz. Bir diyabet hemşiresinin desteğiyle, diyabet yönetiminde sorumluluk üstlenmiş bir diyabetli ya da bir diyabetli yakını ziyaretçime de hitap ediyor olabilirim. Eğer hâlen sayfadan ayrılmamış ve bu satırları okuyorsanız, o zaman size katkı sağlaması temennisiyle devam diyelim.

Neler bulacaksınız ilerleyen satırlarda. Diyabet hemşireliğinin önemi ve diyabet yönetimindeki rolü nedir? Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik nasıl olur? Diyabet hemşiresinin liderliğinde diyabetle yaşama nasıl katkı sağlanır? Diyabet hemşireliğinde başarıya otantik liderliğin etkisi nedir? Yazının ilerleyen bölümlerinde bu başlıkların satır aralarıyla buluşacaksınız.

Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik
Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik

Diyabet Hemşireliğinin Önemi ve Diyabet Yönetimindeki Rolü Nedir?

Diyabet hemşireleri, diyabetli bireyin bütüncül bakımında; eğitim, danışmanlık, tıbbi tedavi basamakları ve bakım süreçleriyle hastalık yönetimine katkı sağlayan önemli bir rol üstlenir.

Diyabetin tedavi ve bakım sürecinde, diyabet öz yönetimi ve diyabet öz yönetim desteği temel basamaklar arasındadır. Diyabetli bireyin diyabet öz yönetim becerisi kazanması, bu sürecin başarıyla yürütülmesinde önemli rol oynar. Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik yaklaşımı, diyabetli bireyin öz yönetim becerisi kazanmasında ve öz yönetim desteğinde ayrıca katkı sağlar.

Diyabet yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan diyabet hemşirelerinin, mesleki rolleri oldukça geniş yelpazededir. Diyabetli bireyin ve yakınlarının eğitimi/danışmanlığı, sağlığı geliştirme ve koruma, sağlıkta ve hastalıkta bireysel yönetim, bakım ve vaka yönetimi önemli rollerinden bazılarıdır.  Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik yaklaşımı ise, iletişim ve değişim rolleriyle birlikte önemli mesleki rollerinden biridir.

Diyabet hemşireleri, diyabetlilerin bütüncül bakımında önemli sorumluluk üstlenir. Yüksek sorumluluk duygusu, işlerine bağlılıkları, iyimserlik ve umut anlayışlarıyla sergiledikleri tutumlarıyla diyabet hemşireleri hastalık yönetiminde, diyabetlilere liderlik yaklaşımı gösterirler. Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik ise güçlü ve etkili liderlik yaklaşımlarından biridir.

Diyabet Hemşireliğinde Otantik Liderlik Nasıl Olur?

Etki gücünü beğendiğim ve tercih ettiğim liderlik yaklaşımlarından biridir otantik liderlik. Kişinin davranışlarıyla benliğinin uyum içinde olması, duygu ve düşünceleriyle davranışlarının tutarlılık göstermesi otantiklik olarak tanımlanır. Özüne uygun davranmaktır basite indirgenmiş tanımıyla.

Peki, diyabet hemşireliğinde otantik liderlik nasıl olur? Diyabet hemşireleri; yüksek farkındalıkla, başkalarıyla kurduğu derin ilişkileriyle, var olan koşullarını iyi tanımaları ve başkalarının değerlerinin farkında olmalarıyla otantik liderlik sergiliyor olurlar.

Diyabet hemşireliğinde otantik liderlikten bahsedebilmek için hangi özellikleri taşımak gerekir. Otantik bir liderin sizin için sıraladığım başlıca özellikleri şunlardır:

 • Problemlere etkin çözüm getirir.
 • Öz farkındalığı, öz denetimi ve öz saygısı yüksektir.
 • İyimser, umut dolu ve yapıcıdır.
 • Güçlü ve zayıf yönlerini iyi tanır.
 • İlişkilerinde esnek ve uyumludur.
 • Başkalarının gereksinimlerini içtenlikle önemser ve karşılar.
 • İçselleştirdiği etik ve ahlaki değerleri yüksek düzeydedir.
 • Kendi motivasyonunu ve başkalarının motivasyonunu arttırmayı bilir.
 • Kendine ve başkalarına karşı her koşulda dürüsttür.
 • Özgün, yaratıcı ve yenilikçidir.
 • Güçlü bağlılık duygusu taşır.
 • İlişkilerinde samimi, açık ve güvene dayalı tutum sergiler.
 • Kendine olan güven duygusu yüksektir.
 • Duygu, düşünce ve tutumlarında tutarlıdır.

Diyabet Hemşireliği Liderliğinde Diyabetle Yaşama Nasıl Katkı Sağlanır?

Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik yeteneği, diyabet hemşirelerinin kendilerini ve hizmet verdikleri diyabetli bireyleri/yakınlarını daha iyi tanımalarına katkı sağlar.

Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik, hemşirelerin kendi güçlü ve zayıf yanlarını daha iyi kavramalarına yardımcı olur. Böylece yüksek öz farkındalıkla diyabet hemşireleri; diyabetli ve yakınlarına olan yaklaşımlarıyla, duygu ve düşünceleri arasında uyumu içinde olurlar.

Diyabet hemşireliği ve otantik liderlik
Diyabet hemşireliği ve otantik liderlik

Diyabet hemşireliğinde otantik liderlik yaklaşımının, diyabetli bireylerin diyabetle yaşamına katkısı nelerdir:

 • Diyabetli bireyin diyabetle yaşamında olumlu yönlere odaklanmasını sağlar.
 • Diyabetli bireyin diyabet öz yönetiminde, bilinçli farkındalık kazanmasına katkı sağlar.
 • Diyabetli bireyi ve yakınlarını, diyabetle yaşamlarında derinlemesine değerlendirme içinde olur.
 • Diyabetli bireyin öz denetimini, öz saygısını ve öz yeterliliğini güçlendirir.
 • Diyabetlinin, diyabetle yaşamda motivasyonunu sürekli güçlü tutmasına katkı sağlar.
 • Diyabetli bireyin problemlerine geniş bakış açısıyla, etkin çözüm yolları getirir.
 • İyimser bir yaklaşımla, diyabetlinin geleceğe yönelik umutlarını destekler.
 • Diyabet eğitiminde çoklu kanallardan elde ettiği bilgi ve kaynakları kullanır.
 • Diyabetli bireyin, zorluklar karşısındaki mücadele gücünü destekler.
 • Diyabet bakım kalitesini yükseltecek stratejiler belirler.
 • Yüksek düzeyde kurumsal bağlılık anlayışıyla, diyabet bakımında kurumsal kaynak sağlanmasında etkin çözüm yolları geliştirir.
 • Diyabetli ve yakınlarına özverili yaklaşım sergiler.

Diyabet Hemşireliğinde Başarıya Otantik Liderliğin Etkisi Nedir?

Diyabet hemşireliği kariyer yolculuğunuzda başarınızı, otantik liderlik yetkinliğinizle nasıl daha ileriye taşırsınız. Yazımın bu bölümünde, diyabet hemşireliğinde otantik liderlikle birlikte başarınıza katkı sağlayacağına inandığım bazı hususları sizlerle paylaşmak istedim:

 • Yüksek iş doyumu ve performansıyla, diyabet alanında motivasyonunuzu güçlü tutun.
 • İçselleştirdiğiniz değerlerinizi, her koşulda diyabet bakımına yansıtın.
 • Diyabet bakım anlayışında, yaratıcı ve özgün yaklaşımlarınızla değişime öncülük edin.
 • Diyabetli ve yakınlarıyla ilişkilerinizde güvene dayalı, şeffaf, samimi ve derin bağlılıkla iletişim içinde olun.  
 • Kişisel ve mesleki anlamda kendinizi her daim geliştirme arzusu taşıyın.
 • Yenilikçi bir yaklaşım içinde olmayı tercih edin.
 • Diyabet hemşireliğinde gelişim yolculuğunuza, mutlaka kendi tarzınızı ve özgünlüğünüzü katın.
 • Diyabet hemşireliği kariyerinizde, fırsat ve tehditler arasındaki ince çizginin daima farkında olun.
 • Mesleki ve kişisel gelişiminizde size öğrenme fırsatı tanıyan ortamları keşfedin.
 • Mesleki gelişiminizde başkalarının zihinsel olarak görmezden geldiği alanları, dikkate alarak olası boşlukları doldurun.
 • Kendi kendine yaşam boyu öğrenme yolculuğunun otantik havasından özgürce yararlanın.
 • Öğrendiğiniz her yeni bilgiyi kullanmaktan ve cesaretle denemekten kaçınmayın.
 • Karşılaştığınız tüm insanları en yalın haliyle görebilecek, sosyal ve duygusal zekâya sahip olun.
 • Farklılıklar birbirini tamamlar anlayışıyla, farklılığınızı ortaya koymaktan sakınmayın.

Diyabet Hemşireliğinde Otantik Liderlik Adına Son Söz

Diyabet hemşireliğinde başarınızı otantik liderlik yetkinliğinizle pekiştirmek, özünüze uygun ve doyumlu bir iş hayatı demektir.

Diyabetli bireylerle ve yakınlarıyla olan ilişkinizde; onlarla samimiyetle ilgilenin, davranışlarını gerçekçi okuyun, motivasyon kaynaklarını keşfederek eğilimlerini görün. Böylece diyabet öz yönetimi desteğinde başarı şansınız daha yüksek olacaktır. Çalışma hayatında değiştiremeyeceğiniz koşullardan etkin yararlanabilmeyi bilin. Etkileşim içinde olduğunuz insanların söylediklerinden çok ses tonlarına, bakışlarına ve beden dillerine dikkat edin. Onların değerlerini ve karakterlerini anlayarak, kendi duygu ve düşüncelerinizle uyum yakalamasına özen gösterin.

En önemlisi diyabet hemşireliğinde otantik liderliğinizle farklılığınızı sergileyin. Meslek hayatında farklılıklarımızdan beslenebildiğimiz ölçüde, her birimiz özgünlüğümüzle ve deneyimlerimizle mesleki başarılarımızı çoğaltırız.

Diyabet hemşireleri ve tüm hemşireler olarak liderlik gücümüzle, dünya sağlığı için tüm insanlığa iyimser ve umut dolu bir dokunuş sergileriz.

Fotoğraf Canva aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.