Hemşirelikte etkili iletişim
Hemşirelik & Kariyer

Hemşirelikte Etkili İletişim ve Önemi

Hemşirelikte etkili iletişim, meslekte doyumu arttıran en önemli beceriler arasındadır. Sosyal hayatınızda ve iş hayatınızda etkili iletişim yöntemlerini doğru kullanmanız önemlidir.

Mevlana’nın çok sevdiğim bir sözü vardır. “Ne söylersen söyle, söylediğin karşındakinin anladığı kadardır.”

İletişimde ne söylediğiniz kadar, nasıl söylediğiniz ve nasıl algılandığınız da önemlidir. Güçlü iletişim yeteneğinin açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Sözcükleriniz, ses tonunuz, kişilik yapınız, yansıttığınız imaj, göz temasınız, mimikleriniz hatta sessizliğiniz dahi iletişimdeki etkinizi yansıtır.

Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim araçlarının hızla arttığı günümüz koşullarında, belki de en önemli sorunumuz iletişimde samimiyetin çoğu zaman hissedilir olmamasıdır. Karşılıklı birbirimize katkı sağlayan bir etkileşim gerçekleşmiyorsa; sadece bilgi, düşünce ve duygunun aktarımı söz konusuysa bu iletişim sayılsa da etkili iletişim olmuyor ne yazık ki. Etkili iletişimin en önemli özelliği; sağlıklı, güven verici ve doğal olmasıdır.

Hemşirelik mesleği, iletişim becerisinde başarılı olunması gereken meslek grupları arasındadır. Hemşirelerin, hasta ve sağlıklı bireylerle iletişimlerinde sorun yaşama gibi bir lüksü yoktur. Hemşirelerin mesleki hayatında ve sosyal yaşamlarında iletişim sorunları yaşamamaları adına bu konuda gelişime açık olmaları önem teşkil eder.

Hemşirelerin hem iş, hem de sosyal yaşamlarında daha başarılı olmaları amacıyla, etkili iletişim konusunda bilgi ve deneyim kazanmaları gerekir. Peki hemşirelikte etkili iletişim nasıl olmalıdır? Hemşirelik mesleğinde etkili iletişimin önemi nedir? İletişimde ikna sanatı nasıl kullanılmalıdır? Bu soruların yanıtını yazımın ilerleyen satırlarında gelin birlikte arayalım.

Hemşirelikte Etkili İletişim Nasıl Olmalı?

İletişimin tanımını hatırlayacak olursak; iletişim duygu, düşünce ve bilgilerin karşı tarafa konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecidir.  İletişim sürecinde ileten (kaynak), alıcı, mesaj ve iletişim aracı (kanal) olması gerekenlerdir. Ancak bu dört temel unsurun bulunduğu koşullarda, sağlıklı bir iletişimden bahsedebiliriz.

İletişim, yaşamda anlam üretmek ve o anlamı başkalarıyla da paylaşmak demektir. Ruhsal ve bedensel anlamda; sosyal bir çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam için, iletişim kurmak bir zorunluluktur.

Hemşireler, hasta ve sağlıklı bireylerle doğrudan ilişki içinde bulunarak hizmet veren meslek profesyonelleridir. Hemşirelerin, hizmet verdikleri bireylerin gereksinimlerini doğru saptaması, bu nedenle de iyi bir dinleyici olmaları çok önemlidir. Hemşireler; iletişim sürecinde karşısındaki bireyle empati kurarak, onların duygu ve düşüncelerini anladığını ve önemsediğini karşı tarafa hissettirmelidir. Ayrıca, karşısındaki bireyin kendisini ifade edebilmesine de imkân tanımalıdır.

Hemşirelerin, iletişim sürecini etkili yönetebilmesinde şu koşulların sağlanmış olması gerekir:

 • İletişimde doğal, tutarlı ve açık olmak.
 • Empatik, güven verici ve uzlaşmacı olmak.
 • Ön yargısız ve saygılı olmak.
 • İlgili, duyarlı ve farkındalık sahibi olmak.
 • İletişimde karşı tarafın bireysel gereksinimlerine hitap edebilmek.
 • Verilmek istenene mesajı doğru zamanda ve doğru şekilde vermek.
 • İletişim kanalını bireylere göre doğru seçmek.

Hemşirelik Mesleğinde Etkili İletişimin Önemi Nedir?

Hemşireler etkili iletişim yeteneğiyle, iş ve sosyal yaşamlarında daha başarılı olurlar. İletişimde hemşirelerin karşısındaki bireyi doğru anlaması ve kendini doğru anlatabilmesi, etkili iletişim kurabilmesi için önemlidir.

Hemşireler için etkili iletişimin mesleki hayatlarına katkılarını size şöyle sıralayabilirim:

 • Sağlıklı ve hasta bireylerle iletişimlerinde çatışma sorunu yaşamazlar.
 • Bakım ve tedavisinde rol aldıkları, hastalarının beklentilerini daha iyi karşılama imkânları olur.
 • Hastalarına verdikleri hizmette memnuniyet düzeyi artar.
 • Çalışma ortamları daha huzurlu olur.
 • Kariyer hayatlarında daha doğru karar verirler.
 • Öz güvenleri daha yüksek olur.
 • Kendilerini doğru ifade ederler.
 • İş tatminleri ve verimlilikleri daha yüksek olur.
 • İş hayatında çatışmaları önler ve iyi yönetirler.
 • Kariyer hayatının başında olan hemşireler için iş görüşmeleri daha başarılı olur.
 • İş ilişkilerinde daha doyumlu ve sağlıklı ilişki içinde olurlar.

Hemşirelikte İletişimde İkna Sanatı

Başkalarıyla kurduğumuz her iletişimin amacı iknadır. Karşınızdaki kişinin ya da grubun düşüncelerini ve davranışlarını değiştirebilmek ikna süreci olarak tanımlanır.

Hemşirelerin hasta bireylerle iletişiminde en önemli yeteneklerden biri de ikna sanatıdır. Yıllardır diyabetli bireylerle çalışan bir sağlık profesyoneli olarak, iletişimde ikna sürecinin önemini sıklıkla deneyimleyenlerdenim. Özellikle kronik hastalık yönetiminde; bireylerin sağlıklı yaşam davranışlarında değişim sağlayabilmek için, karşınızdakini bunun gerekliliği konusunda ikna etmek önemlidir. İkna sanatınız, iletişiminizin sihirli anahtarıdır.

Hemşireler için kronik hastalık yönetiminde iletişimin önemi
Hemşireler için kronik hastalık yönetiminde iletişimin önemi

Hemşirelerin iletişimde karşısındaki sağlıklı ya da hasta bireyi ikna edebilmesi için; etkili iletişim yeteneği, inanılır olması, karşısındakini anladığını hissettirmesi ve sağlam temelleri olan güçlü mesajlar iletmesi önemlidir.

İşte size ikna sanatında başarılı olmanıza katkı sağlayacağına inandığım birkaç ipucu:

 • Kişiliğiniz, imajınız, düşünceleriniz, güvenilirliğiniz ve uzmanlığınızla birlikte bütünsel etkiyle inanılır olmak.
 • Düşünce, davranış ve değerlerinizde tutarlılık.
 • Karşınızdakine verdiğiniz mesajlarda dürüst, gerçekçi ve samimi olmak.
 • Başka insanların önceliklerine önem vermek.
 • Bilgi ve deneyimlerinizle uzmanlığınızı etkili şekilde ortaya koymak.
 • Kişisel ve profesyonel imajınızla etki uyandırmak.
 • İkna ettiğiniz kişilerin çıkarlarına hitap etmek.
 • İyi bir dinleyici olmak.
 • Doğru ve etkili sorular sorarak farkındalık oluşturmak.
 • Empati kurabilmek.
 • Karşınızdakini önemsediğinizi hissettirmek.

Hemşirelik mesleği, iletişim ve ikna yeteneğiyle ruha ve bedene şifa veren bir dokunuştur. Meslek hayatımda nice sağlıklı ve hasta bireylerin hayatına etkili iletişimin gücüyle dokunduğuma gönülden inanıyorum. Benim için iletişim, yaşamın anlamını başkalarıyla paylaşabildiğim kıymetli bir değer.

Sosyal yaşamınızda ve mesleğinizde iletişimin sihirli gücünden daima faydalanın. Emin olun ki, iletişimde ustalığınız sizi daha ileriye taşıyacaktır.

Fotoğraf Canva aracılığıyla