Hemşirelik bakımı
Hemşirelik & Kariyer

Hemşirelik Bakımı Duyarlı Sevgiyle Şifa Verir

Bakım, kalpten sevgiyle ve özveriyle yürütülen bir süreçtir. Hemşirelik bakımı ise duyarlı sevgiyle sunulan ve şifa veren bir dokunuştur.

Sevgi tüm canlılara yaşam enerjisi veren en etkili güçtür. Sevgi aracılığıyla insan kendiyle, başkalarıyla ve yaratıcıyla görünmez bir bağ kurar. Öğrenilebilir bir duygu olan sevgi; şefkat, emek ve ilgiyle karşımızdaki canlıya zaman ayrılarak beslenir.

Kierkegaard’a göre bakım, insan hayatını anlamak için temel olan şeydir ve insan özgünlüğünün anahtarıdır.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nün tanımına bakacak olursak bakım;  “Bakma işi, bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek” olarak tanımlanır.

Hemşirelikte bakım, hasta bireyle hemşire arasındaki etkileşimin en önemli amacıdır. Hemşireler bakım aracılığıyla; bireyin kendine özgü eşsiz özelliklerini dikkate alarak, gereksinimlerine ve duygularına en etkili ve insancıl yanıtı verir aslında. Bu yaklaşım, insancıl nitelikte kişiler arası bir etkileşimdir. Hemşirelik bakımının duyarlı sevgiyle sunulması ise, hasta bireyler için ayrıca önemli bir şifa kaynağıdır.

Duyarlı Sevginin Hemşirelik Yaklaşımında Önemi

Ünlü filozof Erich Fromm sevgi kavramıyla ilgili şöyle bir tanımlama yapar. “ Sevgi, kişinin tüm dünyayla ilişkisini belirleyen; özen, sorumluluk ve bilgidir.” Fromm’a göre sevgi, kişinin kendisinin ve karşısındakinin farklılıklarına ve benzersizliklerine duyduğu saygıdır. Sevgi ve sevebilme yeteneği kişiyi yalnızlıktan kurtaran yegâne güçtür.

Mevlana’ya göre sevgi, her canlının varlığının özünü ortaya çıkarabileceği en güçlü histir.

Kişinin kalbi, hisleri ve tutumuyla anlam taşıyan ve iyi hissettiren değerleri içeren sevgi ise duyarlı sevgi olarak tanımlanır. Özveri ve fedakârlık, duyarlı sevginin temelini oluşturur. Duyarlı sevgi, insancıl tepkilerle davranışların en güzel yansımasıdır. Duyarlı sevgi, ruha şifa verir ve bedenin iyileşmesine katkı sağlar.

Hemşirelik bakımında duyarlı sevgiyle yaklaşım, hemşirelerin bakım verdikleri hastalarına karşı daha fedakâr olmalarını sağlar. Duyarlı sevgi hemşirelerin kendilerini daha iyi hissetmelerine, içsel motivasyonlarının ve mesleki doyumlarının daha yüksek olmasına neden olur. Duyarlı sevgiyle hemşirelik bakımı alan hastalar ise; memnuniyet düzeyleri daha yüksek olup, kendilerini daha güvende, özgür ve güçlü hissederler.

Hemşirelik Bakımında Duyarlı Sevgiyi Güçlendirecek Yaklaşımlar Neler Olmalı?

Hemşirelerin bakım verdikleri bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken, kendi ihtiyaçlarını da ertelememeleri önemlidir. Hemşireler böylece mesleki hayatlarında tükenmişlik sorunu ya da ruhsal sorunlar yaşamazlar.

Peki hemşirelik bakımında duyarlı sevgi nasıl güçlendirilir. Bu konuda size katkı sağlamasını umduğum önerilerim şöyledir. Hemşireler;

 • Öncelikle kendini iyi tanımalı, öz sevgilerini güçlü tutmalı ve insancıl değerlerle sevgilerini cömertçe gösterebilmeli.
 • Hemşirelik mesleğinin insan odaklı ve hizmet anlayışında bir meslek olduğu gerçeğiyle, mesleğini ve insana hizmet etmeyi sevmeli.
 • Bakım sundukları hastalarına hümanist tepkilerle, davranış ve tutumlarını daima kontrol edebilmeli.
 • Bakım sundukları bireylerim fiziksel, ruhsal ve zihinsel gereksinimlerini bütüncül bir değerlendirmeyle doğru saptayabilmeli.
 • İçsel motivasyonlarını güçlü tutmayı başarabilmeli.
 • Başkalarına fedakârlıkta bulunma ve ilgiyle zaman ayırma konusunda istekli olabilmeli.
 • Etkili iletişim ve empati kurabilme yeteneklerini geliştirmeli.
 • İnsan ilişkilerinde esnek, yapıcı  ve duyarlı olabilmeli.
 • Mesleğe bağlılık duygusu hissetmeli.
 • Olumlu düşünmeyle birlikte, olumsuz duygu ve düşüncelerle baş edebilme becerisi kazanmalı.
 • Yüzünden tebessümü eksik etmemeli.
 • İletişimde içten ve samimi bir dil kullanmayı her koşulda başarabilmeli.
 • Stresle baş etmeyi, etkili çatışma yönetimini ve ikna tekniklerini öğrenerek kullanmalı.

Son Söz

Tüm hemşirelerin sevgiyi profesyonel bir değer olarak benimsemeleri, sevgide duyarlılık yeteneklerini geliştirmeleri ve insan sevgisini kalplerinden eksik etmemeleri, mesleki doyumlarının her daim güçlü olmasına katkı sağlayacaktır. Hemşirelik bakımı  duyarlı sevgiyle, şifa verir nitelikte ve değerlidir.

Fotoğraf Dominik Lange ve Unsplash aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Kaynaklar

 1. Fromm, E. (1981). Sevme Sanatı (C. Sancar, Çev.). Ankara: Say Kitap Pazarlama           
 2. Yazoğlu, R. (2002). Hümanizm ve Mevlâna. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 9(20):67-83.
 3. White, E.M., Aiken, L.H., Sloane, D.M., & McHugh, M. (2019). Nursing home work environment, care quality, registered nurse burnout and job dissatisfaction. Geriatric Nursing, 1-7.
 4. Reich W. History of the Notion of Care Encyclopedia of Bioethics 5th Volumes. New York: Simon & Schuster Macmillan, 2014. p. 319-31.
 5. Akalın ŞH, Toparlı R, Argunşah M, Demir N, Gözaydın N, Özyetgin M. ve ark. Türkçe Sözlük, 11.bs. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011.