Kalbin bilgeliği
Sağlık & Yaşam

Kalbin Bilgeliği

Kalbin bilgeliği yaşam yolculuğunuzu aydınlatan bir fenerdir. Size her zaman doğru yolu gösterir ve yaşamla uyumunuzu arttırır. Sağlıklı bir yaşam için, kalp ve beyin ilişkisini göz ardı etmemek önemlidir.

Kalbimizin aktivitesinin duygularımızı, algılarımızı, sezgilerimizi ve sağlığımızı etkilediğini biliyor musunuz? Peki kalbimizin; duygularımızın, cesaretimizin ve bilgeliğimizin kaynağı olduğunun farkında mısınız? HeartMath Enstitüsü Araştırma Merkezi’nin araştırmaları ışığında kalp ve beyin ilişkisinin gizemine bir yolculuğa ne dersiniz.

1960 ve 1970’li yıllarda yürütülen, kalp ve beyin arasındaki etkileşimlerin incelendiği araştırma sonuçlarına göre; kalbin beyin aracılığıyla dünya algımızı ve tepkilerimizi belirleyecek şekilde iletişim kurduğu sonucuna varılır.

HeartMath Enstitüsü Araştırma Merkezi’nin paylaşımı doğrultusunda, kalbin beyinle olan iletişim yolları şöyle özetlenmiştir:

 • Sinir uyarılarının iletimi yoluyla (nörolojik olarak)
 • Hormonlar ve nörotransmitterler yoluyla (biyokimyasal olarak)
 • Nabız dalgası yoluyla (biyofiziksel olarak)
 • Elektromanyetik alan etkileşimleri yoluyla (enerjik olarak)

HeartMath Enstitüsü Araştırma Merkezi; hayal kırıklığı ve bunaltı gibi stres yaratan duyguların üst düzey beyin merkezinde ve otonom sinir sisteminde artan düzensizliğe yol açarak, kalp ritmini ve bedenin tüm sistemsel işleyişini olumsuz yönde etkilediğini öne sürer. Bu durum kalp ve beyin arasındaki etkileşimin bir yansımasıdır. Kalben huzurun kişinin farkındalığını, algılarını ve zekâsını etkileyebileceği, böylece kişinin bilişsel işlevlerini, öz denetimini, duygusal esneklik ve uyumunu arttırabileceği öngörülür.  

Kalbin bilgeliği yaşamla uyum için önemlidir.

Zihinsel ve Duygusal Tutumlarla Kalp Sağlığı İlişkisi

Fiziksel, zihinsel ve duygusal tutumların, fizyolojik sağlık ve yaşam boyu refahla ilişkisinin olduğu birçok bilimsel kanıtla önümüze konulur. Bunlardan bazıları şöyledir:

 • Gözden geçirilen 225 ayrı çalışmaya göre; olumlu duygular sosyal ve aktif yaşamı,  bedenen güçlülüğü, bağışıklık sistemini, etkin çatışma çözme yeteneğini, başarı ve gelişmeyi destekler.
 • 1623 kalp krizi hikâyesi bulunan deneklerle yürütülmüş bir çalışmada, duygusal çatışma yaşayanların öfke durumu sonrası kalp krizi risklerinin sakin kalanlara oranla iki katından fazla olduğu görülür.
 • 1700’den fazla erkek yaşlı denek üzerinde yürütülen 20 yıllık bir araştırmada; sosyal koşulların, ayrıca sağlık ve ekonomik koşullar için endişelenmenin koroner kalp hastalığı riskini önemli oranda arttırdığı görülür.
 • Yapılmış bazı çalışmalarda, öfkelerini dürtüsel olarak kontrol edemeyen insanlarda olduğu kadar, öfkeli duygularını bastırma eğiliminde olanlar için de kalp hastalığı geliştirme riskinin önemli oranda arttığı görülür.

Bu çalışmalar şunu göstermektedir ki; yaşanılan olumsuz duygular ve zihinsel tepkiler kalp sağlığı başta olmak üzere fiziksel sağlığı olumsuz etkiler. Bu nedenle duygusal öz farkındalık ve öz denetleme yaşam boyu sağlık açısından önemlidir.

Zihnin ve duyguların birbiriyle uyumunda başarı; duygusal öz farkındalığın arttırılması, ayrıca bilişsel ve duygusal her türlü deneyimin altında yatan sinir sistemlerinin uyumlu etkileşimiyle ilişkilidir.

HeartMath Enstitüsü’nün kurucusu Doc Childre der ki; “Duygusal süreçler zihinden daha hızlı çalışabileceğinden, algıyı bükmek, duygusal devreyi geçersiz kılmak ve bize sezgisel bir his sağlamak için zihinden daha güçlü bir güç gerekir. Kalbin gücünü alır.”  

Kalbin Muhteşem Gücü

Kalp, insan vücudunun en güçlü elektromanyetik enerji kaynağı olarak görülür. Kalbin elektriksel alanının beynin elektriksel aktivitesinden yaklaşık 60 kat daha büyük olduğu, kalbin ürettiği manyetik alanın da yine beynin ürettiği manyetik alandan 100 kat daha fazla olduğu savunulur. Bu nedenle, kalben kurulan samimi ve etkili iletişim insanlar arasında önemli bir bağ oluşturur.

Empati olarak tanımlanan, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama yeteneği etkili iletişimin en önemli unsurudur. Böylece başkalarının ne hissettiğini daha iyi anlayarak, iletişimde konuşulan kelimelerin derin anlamlarını da daha iyi algılamak ve karşındakini derinlemesine anlamak mümkündür. Bu durum, kişiler arasında kalben iletişim kurulmasını sağlar.

Sezgi kişinin duygu, deneyim ve bilincini yöneten doğuştan sahip olduğu önemli bir yetenektir. Kalbin enerjisiyle bir yaşam sürmek, sezgiyi de güçlendirir. Sezgi, ruhun deneyimleriyle edindiği bilgiyi kalbe enerji yoluyla aktarır. Sezgi; duygulara, deneyimlere ve verilen kararlara daha fazla farkındalık kazandırır.  Sezgisel bir kalp, yaşamda daha doğru kararlar alınmasına ve güzel deneyimlere de ayrıca katkı sağlar.

Yaşamda kalbin enerjisiyle muhteşem gücünden faydalanabilmek için, kişinin empati ve sezgisel yeteneğini geliştirmesi oldukça önemlidir. Kalbin bilgeliği her insanın yolunu aydınlatan bir fenerdir. Kalbin bilgeliğinden faydalanmak, yaşamın ritmine uyum sağlamak ve huzur dolu sağlıklı bir yaşam demektir.

Kalbin muhteşem gücü
Kalbin muhteşem gücü
Fotoğraf Aziz Acharki ve Unsplash

Kalp Zekâsı

HeartMath Enstitüsü tarafından kalp zekâsı olarak tanımlanan durum; zihnin ve duyguların enerjik kalple uyumuyla daha yüksek farkındalık ve sezgi akışı sağlamasıdır. Kalbin bilgeliğini dinleyen bir kişi sezgileriyle daha güçlü bağ kurup, duygu ve düşüncelerini de daha iyi kontrol edebilir. Duygu ve düşüncelerde öz denetim, yaşamla uyum demektir.

HeartMath Enstitüsü’nün de savunduğu üzere kalp temelli bir yaşam, kalbin bilgeliğine, zekâsına ve niteliklerine güven duyarak sezgisel zekâyı güçlendirir, sezgi ve kalp arasındaki uyumu arttırır. Bu da daha yüksek bir benlik algısı, daha bilinçli farkındalık ve yaşamla daha güçlü bağ kurmak demektir. Zihnini yavaşlatan ve kalbinin derinliğiyle bağ kurabilen insanlar, sezgilerinden de daha güçlü bir şekilde yararlanabilir.

Dünya yaşamını paylaşan her insanın, kalbiyle kurduğu ilişki tüm canlıların refahı için önemlidir. Her insan niyetleri, tutumları ve duygularıyla farklı deneyimler yaşar. İnsanların niyetlerinde, tutumlarında ve duygularında öz denetimle kurduğu hakimiyet, tüm yaşam için huzur demektir. Tüm insanlığın sorumluluk duygusuyla kalbin bilgeliğini arttırması gerekir. Daha fazla sorumluluk, daha iyi sağlık ve tüm insanlık için kalben daha iyi ilişkiler demektir.

Kalp ve beyin ilişkisiyle kendinde uyumu yakalamış insanlar, sosyal uyumu yakalar. Sosyal uyumu yakalayan insanlar, dünya yaşamına uyum sağlar. Dünya yaşamına uyum, evrensel uyum demektir.

Kalbinizi ve sezgilerinizi her daim dinlemeniz, yaşamla uyumu kaybetmemeniz temennilerimle. Kalbin bilgeliği ebedi yolunuzu aydınlatsın.

Bu yazımda ilginizi çekebilir.

Fotoğraf Amy Shamblen ve Unsplash aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Kaynaklar

 1. https://www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/ Erişim Tarihi: 28.07.2020
 2. Lyubomirsky, S., L. King, and E. Diener, The benefits of frequent positive affect: does happiness lead to success? Psychol Bull, 2005. 131(6): p. 803-55.
 3. Mittleman, M.A., et al., Triggering of acute myocardial infarction onset by episodes of anger. Determinants of Myocardial Infarction Onset Study Investigators. Circulation, 1995. 92(7): p. 1720-5.
 4. Kubzansky, L.D., et al., Is worrying bad for your heart? A prospective study of worry and coronary heart disease in the Normative Aging Study. Circulation, 1997. 95(4): p. 818-824.
 5. Siegman, A.W., et al., Dimensions of anger and CHD in men and women: self-ratings versus spouse ratings. J Behav Med, 1998. 21(4): p. 315-36.
 6. Carroll, D., et al., Blood pressure reactions to the cold pressor test and the prediction of ischaemic heart disease: data from the Caerphilly Study. Journal of Epidemiology and Community Health, 1998. 52: p. 528-529.
 7. McCraty, R., M. Atkinson, and R.T. Bradley, Electrophysiological evidence of intuition: Part 2. A system-wide process? Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2004. 10(2): p. 325-336.