Diyabet hemşiresi
Diyabet & Diyabetle Yaşam,  Yazılarım

Bir Diyabet Hemşiresi Diyabetli Bireye Nasıl Geri Bildirim Vermeli?

Bir diyabet hemşiresi tarafından, diyabetli bireye etkili geri bildirimde bulunmak önemlidir. Diyabet öz yönetim desteğinde, diyabetliyle yapılan her bireysel görüşme değerlidir. Diyabet hemşiresinin diyabetliyle yürüttüğü görüşmelerde geri bildirimde bulunması, görüşmenin değerli bir parçasıdır.

Bir diyabet hemşiresinin diyabetli bireyle yürüttüğü görüşmeler genellikle:

 • Diyabet eğitimi amacıyla görüşme
 • Tedavi ve bakım amaçlı görüşme
 • Diyabet öz yönetim desteği amacıyla görüşme
 • Probleme dayalı görüşme
 • Güçlendirmeye yönelik görüşme
 • Diyabetle yaşam koçluğu amacıyla görüşme
 • Diyabetli bireyin gereksinimi halinde planlanmış görüşme şeklinde olabilir.

Bir diyabet hemşiresinin diyabetli bireye etkili geri bildirim vermesi, diyabetlinin gelişim ve farkındalık sürecini besler. Diyabetlinin kendisine verilen geri bildirimi doğru algılayıp davranışlarına yansıtabilmesi, gelişim ve farkındalık kazanması açısından ayrıca önemlidir.

Diyabetli Bireyde Geri Bildirimin Önemi

Diyabetli bireyle yapılan görüşmelerde etkili geri bildirimin amacı; farkındalık yaratmak ve diyabetlinin davranışlarının yaşamına olan etkisiyle ilgili onu harekete geçirmektir. Her diyabetli kendi duyguları, değerleri ve düşüncelerini davranışlarına yansıtır. Bir diyabet hemşiresi, her diyabetliyi özgün bir birey olarak görmeli ve bireye uygun etkili geri bildirim vermelidir.

Diyabetli bireyle yürütülen bir görüşmede, diyabet hemşiresinin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Görüşmenin amacı nedir?
 • Görüşmenin odak konusu nedir?
 • Görüşme esnasında o anki durumun diyabet hemşiresinde hissettirdikleri nelerdir?
 • Geri bildirim ile diyabetliye verilmek istenen mesaj nedir?
 • Geri bildirim alan diyabetlinin o anki hisleri/duyguları ya da endişeleri nelerdir?
 • Görüşmenin ardından konuyla ilgili diyabetliyle yapılan hedefe yönelik plan nedir?
 • Diyabetliyle bir sonraki görüşme ne zaman için planlanacaktır?

Bir diyabet hemşiresi tarafında diyabetli bireye etkili verilmeyen geri bildirim, diyabetli de yargılama olarak algılanarak endişe yaratabilir. Bu durum diyabetliyle olan görüşmenin etkinliğini zayıflatır ve güveni zedeler. Diyabetli bireyle yürütülen görüşme, güven ortamında ve içtenlikle gerçekleştirilmeli. Etkili geri bildirim vermek ise, diyabetliyle yürütülen görüşmeye ayrıca değer katar.

Diyabet Hemşireliğinde Etkili Dinlemenin Önemi

Bir diyabet hemşiresinin diyabetliye yerinde geri bildirim verebilmesi için, öncelikle etkili dinleme becerisine sahip olması gerekir. Dinlemek kişinin karşındakine verebileceği en değerli armağandır. Dinlemek iletişimde aradaki bağı güçlendirir ve güven ortamı sağlar. Diyabet hemşiresinin etkili dinleme becerisi, diyabetli bireylerle olan görüşmelerine önemli katkılar sağlar.

Bir diyabet hemşiresi etkili dinleme becerisiyle:

 • Diyabetli bireyle empati kurar.
 • Görüşme esnasında doğru ve güçlü sorularla ayrıntıları yakalar.
 • Beden diliyle diyabetliye uyum sağlar.
 • Diyabetli bireyin sadece ne söylediğine değil, nasıl söylediğine odaklanır.
 • Diyabetli bireyin değerlerini, duygu ve düşüncelerini derinlemesine anlar.
 • Sezgileriyle birlikte diyabetlinin söylemediklerini de duyarak kalben onu dinler.
 • Diyabetli bireye etkili geri bildirimde bulunur.
 • Diyabetlinin yaşamında aksiyon almasına katkı sağlar.

Diyabet Hemşiresi Nasıl Etkili Geri Bildirim Vermeli?

Diyabetli bireyi aktif dinleyen bir diyabet hemşiresi, mutlaka o görüşmede diyabetliye katkı sağlayacak etkili geri bildirimde bulunur. İletişimde kişiye verilecek geri bildirimde olması gereken başlıca unsurlar şunlardır:

 • Geri bildirim varsayımlara dayanmamalı, açık ve net olmalı
 • Geri bildirimin konusu diyabetlinin gereksiniminden sapmamalı
 • Geri bildirim doğru zamanlamada verilmeli
 • Geri bildirim yargı ve eleştiri içermemeli
 • Geri bildirimde “ben” dili kullanılmalı
 • Geri bildirim samimi, içten ve yapıcı olmalı
 • Geri bildirimde mesajların içeriğine dikkat edilmeli
 • Geri bildirim alan diyabetlinin de geri bildirim vermesi teşvik edilmeli
Fotoğraf Lina Trochez ve Unsplash

Bir diyabet hemşiresi diyabetli bireyle planladığı her görüşmede, onun diyabetle yaşamına katkı sağlama amacında olur. Diyabet hemşiresinin görüşme esnasında diyabetliye verdiği etkili geri bildirimler, diyabetlinin yaşamında farkındalık kazanmasını ve gelişimini destekler. Bir diyabet hemşiresinin diyabetliyle sağladığı güven ortamı, diyabet öz yönetim desteğinde başarıyı da arttırır.

Diyabetlinin kişiliğine, görüşlerine ya da duygularına yönelik geri bildirim vermek değil; diyabetlinin öz yönetim becerisinde ve diyabetle yaşam davranışlarında aksiyon sağlayan geri bildirim vermektir önemli olan.

Diyabetli bireyler için, diyabet hemşiresiyle sürekli iletişim halinde olmak önemli bir kazanımdır. Diyabetle sağlıklı bir yaşam, diyabetlinin mutlaka öz bakım sorumluluğu almasını gerektirir.

Diyabetle yaşamda doğru adımları atmak için farkındalık ve gelişim önemlidir. Bir diyabet hemşiresi tarafından, diyabetliye verilen etkili geri bildirim bu amaçla diyabetliye sunulan değerli bir hediyedir. Geri bildirim vermek kadar, içtenlikle geri bildirimi almak elbette gönüllerde saklı bir tercihtir.

Fotoğraf Kelly Sikkema ve Unsplash aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.