Diyabetle yaşam
Diyabet & Diyabetle Yaşam,  Yazılarım

Diyabetle Yaşam İçin Gelişim Anahtarınız; Liderlik

Diyabetle yaşam bazen sınırlarınızı zorlayan ve mücadele gerektiren durumlar karşınıza çıkarabilir. Sağlıklı bir yaşam için diyabet öz yönetimi becerisi kazanmış olmanız ve sorumluluk üstlenmeniz önemlidir. Diyabet öz yönetiminde başarınız, diyabetle yaşamda size daima farklı gelişim fırsatları sunar.

Diyabeti öğrenme ve diyabetle yaşama uyumda gelişim sürecinizde ne kadar başarılıysanız, yaşamınıza liderlik eden siz olursunuz. Diyabetle yaşam içinde liderlik yeteneği, gelişim sağlayan kapılar açan bir anahtar gibidir. Yaşamınıza liderlik etmeniz, diyabet öz yönetim başarınızı ve sizi daima güçlendirir.

Sağlıklı bir yaşam için diyabet öz bakım sorumluluğunuz, diyabet yönetiminde motivasyonunuz, sağlık inancınız, yaşamdan beklentileriniz ve yaşam disiplininiz önemli unsurlardır.

Diyabetle yaşam için gelişim anahtarınız; liderlik

Diyabetle Yaşamın Lideri Olun

Diyabetle yaşam için en önemli gelişim anahtarlarınızdan biridir liderlik yeteneği. Kendi yaşamınızın lideri olabilmeniz için, diyabetle yaşamda durum değerlendirmesi yapabilmeniz, karşılaştığınız güçlüklerin farkında olmanız ve kendinize destek kaynakları oluşturabilmeniz önemlidir.

Diyabetle yaşamda durum değerlendirmesi; diyabetle yaşamda nerede durduğunuzun ve hangi yönde ilerlemeniz gerektiğinin bilincinde olun. Güçlü ve zayıf yanlarınızın daima farkında olun. Diyabetle yaşamda hangi yönlerden kendinizi ve becerilerinizi geliştirmeniz gerektiğini bilin. Diyabet öz bakım becerilerinde yeterlilik düzeyine ulaşmanızın, yaşamınıza önemli katkı sağlayacağının farkında olun.

Diyabetle yaşamda güçlükler; diyabetle yaşamda deneyimlenen sorunlar karşısında, gerekli becerileri ve bakış açılarını gerektiren konuların ya da yaşamınızda dengesizliğe yol açarak duygu, düşünce ve eylemlerinizi sorgulama fırsatı yaratan unsurların farkında olun.

Diyabetle yaşamda destek; diyabetle yaşamda kendinize duyduğunuz güveni pekiştiren ve yaşam gücünüzü arttıran sahip olduğunuz becerileriniz, duygularınız, düşünceleriniz ve eylem biçimleriniz konusunda size güven hissettiren deneyim unsurlarıdır. Sahip olduğunuz aileniz/yakınlarınız, sosyal çevreniz, sağlık bakım ekibiniz ve toplumsal imkânlarınız önemli destek kaynaklarınız arasındadır.

Diyabetle Yaşam İçinde Durum Değerlendirmesi Yapma

Diyabetle yaşamda var olan durumunuzda ortaya çıkan her değişiklik ya da denge sorununda, yaşamınız hakkında durum değerlendirmesi yapmanız önemlidir. Çünkü yaşam hiçbir zaman durağan gitmez. Yaşamda koşullar ve çevresel faktörler beklenmedik şekilde değişebilir.

Diyabetle yaşamda durum değerlendirmesi yaparken şunlar dikkate alınmalıdır:

 • Yaşamınızda kendinize ve içinde bulunduğunuz duruma yönelik bir
  saptama yapılmalı.
 • Diyabetle yaşamın hangi alanlarında (beslenme, egzersiz, tedavi/bakım ve bireysel takip vb.) sorun yaşadığınıza yönelik tespit yapılmalı.
 • Yaşamınıza dair değerlendirmeniz çevresel (aile, arkadaşlar, sağlık bakım ekibi, sosyal çevre vb.) kaynaklardan edinilmiş bilgilerle desteklenmeli.

Diyabetle yaşamda kendinizle ilgili bir değerlendirme yapabilmeniz için; diyabet öz yönetim beceriniz, güçlü ve zayıf yanlarınız, gelişim gereksinimleriniz konusunda bilgi toplamanız gerekir. Ardından yaşam deneyimlerinizin size kazandırdıkları hakkında farkındalığınızı arttırmanız gerekir. Böylece diyabetle yaşamda neleri öğrenmeniz gerektiği ve davranış biçiminizi hangi yönde değiştirmeniz konusunda bir kavrayışınız olur. 

Diyabetle yaşamda durum değerlendirmesi yaparken kendinize şu soruları ayrıca sorabilirsiniz:

 • Diyabet öz yönetiminde hangi güçlüklerle karşılaştım?
 • Karşılaştığım güçlükler bana neler öğretti?
 • Diyabetle yaşamda güçlükler neticesinde öğrendiklerimden gerektiği gibi yararlanabildim mi?
 • Diyabetle yaşamda ailemden, arkadaşlarımdan ya da sosyal çevremden yeterli desteği alabiliyor muyum?
 • Diyabet hemşiresi ya da sağlık bakım ekibinden yeterli desteği alabiliyor muyum?
 • Çevremden yapılan değerlendirmeler diyabetle yaşamda hangi alanlarda başarılı ya da başarısız olduğumu gösterdi?
 • Diyabetle yaşamda şu an güçlü ya da zayıf yanlarım nasıl görünüyor?
 • Diyabetle yaşamda öncelikli gelişim gereksinimlerim neler?
 • Gelişim gereksinimlerimi karşılamakta güçlü yanlarımdan nasıl faydalanabilirim?
 • Gelişim gereksinimlerimi karşılamakta engellerimi nasıl eşebilirim?
 • Diyabetle yaşam hedeflerim neler?
 • Yaşam hedeflerime ulaşmak için nasıl bir yol izlemeliyim?

Kendinize sorduğunuz bu ve benzeri sorular, size diyabetle yaşamda durumunuzu doğru değerlendirme ve gelişim hedefleri belirleme imkânı sunacaktır.

Diyabetle Yaşamda Durum Değerlendirmesi Yapmak Ne Kazandırır?

Diyabetle yaşamda belli aralıklarla durum değerlendirmesi yapmanız:

 • Diyabet yönetiminde güçlü ve zayıf yanlarınızı görmenizi sağlar.
 • Kendinizi diyabetle yaşamda hangi yönlerden geliştirmeniz gerektiğini görmenizi sağlar.
 • Diyabetle yaşamda var olan koşullarınızın sizden neler talep ettiğini belirlemenizi sağlar.
 • Diyabet öz yönetiminde sahip olmanız ya da geliştirmeniz gereken öz bakım becerilerini değerlendirmenizi sağlar.
 • Diyabetle yaşamda uzun vadede geliştirmeniz gereken becerilerinizi değerlendirmenizi ve gelişim hedefleri belirlemenizi sağlar.

Diyabetle Yaşamda Yeni Beceriler Kazanmak İçin Güçlüklere İhtiyaç Vardır

Diyabetle yaşamda değişen koşular kimi zaman güçlükler karşınıza çıkarabilir. Bunlar; aile yaşamında değişimler, iş yaşamında değişimler, evlenme, çocuk sahibi olmak, ev taşıma, ani gelişen olaylar/travmalar ya da farklı kişisel sorunlar olabilir.

Geçmiş yaşam deneyimlerinize dayanarak değişen koşullara uyum sağlamak güçlüklerle mücadelenizde size katkı sağlar. Karşılaştığınız güçlükleri doğru değerlendirmek ve destek unsurlarıyla dengelemek gelişiminizi hızlandırır. Böylece diyabetle yaşamda kendinize ve gelişiminize liderlik etmiş olursunuz. Gerektiğinde destek kaynaklarınızı arttırmak güçlüklerle mücadeleyi kontrol etmenizi sağlar. Diyabetle yaşamda güçlüler karşısında farklı mücadele fırsatları yaratarak yeni şeyler öğrenme, deneyimleme ve yeni beceriler kazanma imkânı yakalarsınız. Ayrıca yeni sorumluluklar üstlenmek, diyabetle yaşamda mücedele gücünüzü arttırır.

Fotoğraf Matt Heaton ve Unsplash

Diyabetle Yaşam İçin Destek Yaratmak

Diyabetle yaşamda becerilerinizi, gelişim gereksinimlerinizi ve var olan durumunuzu belli aralıklarla değerlendirmeniz önemlidir. Diyabetle yaşamın güçlükleri karşısında önemli olan destek kaynakları yaratmaktır. Diyabetle yaşamda kazanılan her destek kaynağı özgü­veni güçlendirir, güçlü yanları arttırır ve yeni kazanılan becerilerin sorunların çözümünde etkin kullanılmasına katkı sağlar.

Desteğin artması yaşamda var olan becerilerinizle, karşılaştığınız güçlükler karşısında etkin mücadele etmenizi ve yaşam dengenizi korumanızı sağlar. Böylece diyabetle yaşamda her daim öğrenen, gelişen, dönüşen, yenilenen ve yaşamınıza liderlik eden konumda bulunursunuz.

İnsanın yaşamda en önemli destekçisi önce kendisi ve içsel motivasyonudur. Diğer destek kaynakları ise; toplum, aile, eş, çocuklar, patron, arkadaşlar, akranlar, diyabet hemşiresi ve diyabet sağlık bakım ekibi olacaktır.

Diyabetle yaşamda diyabet hemşiresi öz yönetim desteği, eğitim/danışmanlık ve diyabet yaşam koçluğu rolüyle sizin için önemli destekçileriniz arasında olabilir.

Diyabetle yaşamda gereksinim halinde destek almak öz güveninizi güçlendirir, güçlü yanlarınız, diyabet öz yönetim be­cerileriniz, düşünce yapınız ve yaşam davranış biçimleriniz konusunda öz güveninizi arttırır. Diyabetle yaşam uzun soluklu bir yolculuktur. Diyabetle yaşamınıza liderlik yapmak sizi güçlendiren gelişim anahtarınızdır.

Diyabet hemşireniz ve diyabet sağlık bakım ekibiniz, diyabetle yaşam yolculuğunuzda her zaman iş birliği içinde olabileceğiniz rehberlerinizdir. Diyabetle yaşam yolculuğunuzda onlar, en önemli destekçileriniz arasında yanınızda olacaklardır.

Fotoğraf Julia Raasch ve Unsplash aracılığıyla

Video Canva aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.