Diyabet hemşiresi
Hemşirelik & Kariyer,  Yazılarım

Diyabet Hemşireliği Nedir?

Diyabet hemşireliği nedir diye sorarsanız size şöyle bir yanıt verebilirim. Diyabet hemşireliği, diyabetlinin yaşam yolculuğunda diyabetliye eşlik eden anlamlı ve katkı sağlayan bir yol arkadaşlığıdır. Bir diyabet hemşiresi diyabetlinin kimi zaman dert ortağı, kimi zaman danışmanı ve kimi zaman da öz yönetim desteğiyle yaşam yolculuğunda rehberidir.

Kariyer yolculuğumun son on yılına yakın zamanını, diyabet hemşireliği görevimi yürüterek sürdürdüm. Ben yaşamı her yönüyle bir öğrenme yolculuğu olarak tanımlıyorum. Mesleki rolümüz de bu yolculukta bizim için kıymetli bir öğreti aslında.

Diyebilirim ki, hemşirelik mesleğim bana çok şey öğretti. Çünkü hemşirelik; insanın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleriyle ilgilenen, insana kalbiyle dokunan, insandaki sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanattır. Bir diyabet hemşiresi olarak, hemşirelik sanatını icra etmek ruhumu besleyen bir değer oldu.

Hemşirelik Mesleğinde Diyabet Hemşiresi Olmak

Hemşireler; insana ve insanın bütünselliğine dair sonsuz bilgiyle, insanın nice gizem kapılarını aralar mesleki yolculuklarında. Hemşirelik felsefesi temeline inşa ettikleri mesleki hayatlarını, kendilerine ait yaşam felsefeleriyle geliştirirler. Felsefi bir bakış açısıyla kendi yorumlarını katarlar mesleklerine. Nice insanın hayatına mesleki varlıklarıyla anlamlı ve şefkatli bir dokunuştur onlarınki.

Hemşirelik mesleğinde diyabet hemşiresi olmak ise ayrı bir deneyimdir. Özellikle çocuklar ve aileleriyle birlikte çalışmak, insanın ruhuna çok şey katar bu yolculukta. Hemşirelik mesleğinin önemli değerleri olan; yardımseverliğin, şefkatin, hümanizmin, duygusallığın, empatinin, etkiselliğin, yaratıcılığın, sezgiselliğin ve etkili iletişimin önemini bir kez daha kavrar insan.

Koşulsuz sevgi ve özveriyle insana bakım yolculuğunda, diyabet hemşiresi olmak insanın yaşam felsefesini daha bir zenginleştirir. Diyabet alanında öğrendiğiniz her yeni bilgi, bilgeliğinizi arttırırken hemşirelik mesleğinde iş doyumunuzu ayrıca besler.

Diyabet Hemşireliği Nedir?

Diyabet hemşireliği, diyabet yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriyle mesleki uzmanlık gerektiren; diyabetli bireyin bütüncül bakımında eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi basamaklarıyla hastalık yönetimine katkı sağlayan bir hemşirelik dalıdır.

Diyabet hastalığı, diyabetlinin ailesiyle birlikte yaşamını her yönüyle etkileyen, yaşam tarzı değişikliği ve diyabet öz yönetimi becerisi kazanmayı gerektiren kronik bir hastalıktır. Diyabet öz yönetimi ve diyabet öz yönetimi desteği ise, diyabetin tedavi ve bakım sürecinin temelidir. Diyabetli bireyin diyabet öz yönetimi becerisi kazanmasında diyabet bakım ekibinin bir üyesi olarak diyabet hemşiresi önemli bir rol üstlenir.

Bir diyabet hemşiresinin mesleki rolleri oldukça geniş bir alandadır. Bunlar:

  • Diyabetli bireyin ve ailesinin eğitimi/danışmanlığı
  • Bireyin-toplumun sağlığını geliştirme ve koruma
  • Sağlıkta ve hastalıkta bireysel yönetim
  • Meslektaşlarıyla iş birliği ve gerektiğinde onların eğitiminin desteklenmesi
  • Bilimsel araştırmalar yürütme ve yayımlama
  • Ekip çalışması ve yönetimi
  • Bakım ve vaka yönetimi
  • Koçluk yaklaşımı
  • Liderlik şeklindedir.

Diyabet Hemşiresi Diyabetlinin Yaşamına Nasıl Katkı Sağlar?

Diyabet hemşiresi; diyabetlinin tedavi ve bakım sürecinde, bireysel eğitim gereksinimlerinin belirlenip karşılanmasında, diyabet öz yönetim desteğinin sağlanmasında, diyabet tedavi uyumunun sağlanmasında ve daha birçok alanda diyabetlinin yaşamına dokunur.

Diyabetli bireyin öz yönetim becerisi kazanması, diyabet takip ve tedavisinin en önemli  basamakları arasındadır. Diyabetlinin tedaviye uyumunu sağlayan öz bakım davranışlarının geneli diyabet öz yönetimi olarak nitelendirilir. Diyabetle yaşam yolculuğunda, diyabetli bireyin öz yönetim ve öz bakım becerilerini yaşam alışkanlığına dönüştürmesi önemlidir. Diyabet hemşiresi ise; eğitim, danışmanlık ve hastalık yönetiminde destek rolüyle diyabetli bireyin öz yönetimi becerisi kazanmasına ve sürdürmesine yardımcı olur.

Fotoğraf Engin Akyurt ve Unsplash – Diyabet hemşiresi diyabetlinin hayatına dokunur

Diyabet Hemşiresi Diyabetlilerin Yaşamını Varlığıyla Destekler

Diyabet eğitimi, diyabet takip ve tedavisinin diğer önemli basamağıdır. Diyabet eğitimi; diyabetlinin ve yakınlarının bilgi gereksinimini karşılayacak yeterlilikte, diyabet öz yönetimine katkı sağlayacak bilgi, beceri, davranış ve başa çıkma yöntemlerini kazandırmayı hedefleyen nitelikte olmalıdır. Bir diyabet hemşiresi de diyabetli ve yakınlarının, diyabet öz yönetim eğitimi ve desteğinde önemli katkılar sağlar.

Diyabet yaşam yolculuğunda, diyabetli birey için yaşamın her dönemi kendine özgü sorunları da beraberinde getirebilir. Diyabet hemşiresi; diyabetli bireyin çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemi, hamilelik ya da yaşlılık dönemi gibi farklılıklarını göz önünde tutarak uygun yaklaşım gösterir.

Diyabetle yaşamda, diyabetli bireyin öz bakım sorumluluğu üstlenmesi ve sürdürebilmesi için kendine olan güveni önemlidir. Diyabetlinin yaşamının her döneminde öz güveninin korunması ve desteklenmesinde diyabet hemşiresi önemli rol üstlenir.

Her diyabetli; ruhsal, fiziksel, zihinsel, bireysel ve toplumsal özellikleriyle kendine özgüdür. Diyabetli her bireyin gereksinimleri, beklentileri, becerileri, sorunları, güçlü ve zayıf yönleri farklıdır. Yaşı, cinsiyeti, aile yapısı, yaşam tarzı, eğitim düzeyi, mesleği, ekonomik durumu, sosyo kültürel özellikleri ve genel sağlık durumu gibi birçok unsur diyabetlinin beklentilerini ve gereksinimlerini etkiler. Bir diyabet hemşiresi; diyabetliye onun beklentilerine, gereksinimlerine ve bireyselliğine özgü uygun yaklaşımda bulunur.

Diyabetliler Bir Diyabet Hemşiresinden Neler Bekler?

Diyabet hemşiresinin diyabetli bireyle ilk karşılaşma anı oldukça önemlidir. Diyabetli birey ve yakınlarıyla diyabet hemşiresinin ilk karşılaşması nasıl geçerse, o an ki hislerle hatırlanacaktır. Diyabetlilerin diyabet hemşiresinden beklentileri arasında güler yüz, anlaşılmak ve içten bir yaklaşım en başta gelir.

Diyabetli bireyi anlamak ve onun tarafından anlaşılmak, aradaki güven duygusunu güçlendirir. O vakit kalpten kalbe sağlam köprüler inşa edilir. Böylece diyabetliyle kurulan iletişim daha sağlıklı ve etkili olur. Bir diyabet hemşiresinin, diyabetliyle uyumunda en etkili gücü onunla kurduğu iletişimidir. Diyabetliler eğer anlaşıldığını hissediyorsa, muhakkak ki beklentilerini ve sorunlarını da içtenlikle paylaşırlar.

Diyabet hemşireleri, tüm diyabetlilere gereksinimleri doğrultusunda ve onların  bireyselliğine özgü yaklaşımda bulunmalıdırlar. Diyabetli her birey özeldir ve özel olduğunu gönülden hissetmek isterler.

Diyabetlinin öz bakım sorumluluklarını yerine getirebilmesi için öz güven duygusu önemlidir. Bu nedenle diyabetli birey yaşamının her döneminde diyabet hemşiresi tarafından öz güveninin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla desteklenmelidir.

Bir diyabetlinin, diyabet hemşiresiyle ilk tanışma anından itibaren mutlaka karşılanmasını arzu ettiği beklentileri de elbette olacaktır. Diyabetle yaşamın zorlukları karşısında, diyabetlinin hayatına dokunmak, onu şefkatle dinlemek, anlamak ve ona destek olmak bir diyabet hemşiresinin mesleki doyumunu arttıran önemli yaklaşımlardır.

Son Söz

Diyabet hemşiresi; diyabetli bireyin hayatında kimi zaman bakım veren, kimi zaman eğitmen ya da danışmanlık rolüyle, kimi zaman da diyabetle yaşamına yol arkadaşlığıyla önemli katkılar sağlar.

Diyabet hemşireliği, diyabetlilerin yaşamına anlamlı bir dokunuşun haklı gururunu yaşamak demektir.

Sağlıklı bir yaşam için, diyabet hemşiresiyle sürekli iş birliği içinde olmak ve desteğini almak her diyabetlinin elbette kendi arzusunda saklı bir tercihtir.

Fotoğraf Nazym Jumadilova ve Unsplash aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.