Diyabet hemşireliğinde fark yaratmak
Hemşirelik & Kariyer,  Yazılarım

Diyabet Hemşireliğinde Fark Yaratmak

Diyabet hemşireliğinde fark yaratmak, diyabetlilerin yaşamına katkı sağlamaktır. Fark yaratmak, elbette hemşirelikte mesleki doyumu da arttıran değerli bir kazanımdır.

Hemşirelikte fark yaratmak; yenilikçi düşünmek, yaratıcı olmak, yeni fikirlerle artı değer üretmek, farklı yaklaşımlarla insana ve insan sağlığına olumlu katkıda bulunabilmektir.

Florence Nightingale’in 200. Yıldönümü’nün de anıldığı 2020 yılının hemşirelik haftası, Uluslararası Hemşireler Günü 2020” teması ile kutlanmıştır.

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından belirlenen 2020 Dünya Diyabet Günü’nün teması da Hemşire ve Diyabet şeklinde olmuştur. Bu temayla dünya genelinde “Diyabet: Hemşireler Fark Yaratır” mesajı paylaşılmıştır.

Bu yazımda siz değerli okuyucularım için diyabet hemşiresi olarak kendi bakış açımla, diyabet hemşireliğinde fark yaratmak konusunun benim için anlamını satırlarımla paylaşmayı yeğledim.

O vakit sizlere keyifli okumalar dilerim.

Fark Yaratan Olmak

 • Hedeflerine hep aynı yoldan mı yürümeyi tercih edersin?
 • Var mıdır keşfettiğin yeni yollar?
 • Hedeflerine ilerlerken farklı yollardan gitmek seni ürkütür mü?
 • Kendi fikirlerini inşa ederken elindeki yapı taşların neler?
 • Becerilerini geliştirmek amacıyla kendine yatırımların neler?
 • Hayata nasıl bir anlam ve fark kattın?
 • Seni özgün ve farklı kılan özelliklerin neler?
 • Varlığınla ve hayata kattıklarınla fark yaratan mısın?

Bence fark yaratan olmak isteyen her insan, kendine benzer soruları sorabilmeli.

Fark yaratan olmak; kişilerin becerileriyle yönelerek, tutkuyla yaptıkları işlerde ya da projelerde inovatif ve yenilikçi fikirler üretebilmeleridir. Fark yaratmak benzer olanın ya da anlayışın dışına çıkarak, özgünlüğünü cesaretle ve yaratıcı fikirlerle ortaya koyabilmektir.

Fark yaratan olabilmek için yeni fikirler keşfetmeye, yeni fikirler öğrenmeye ya da uygulamaya ve yeniliklere açık olabilmeye gereksinim olur. İnsanın keşfettiği her yeni bilgi, ona farklı bakış açıları kazandıracak ve dünyaya farklı pencerelerden bakmasını sağlayacaktır.

Kişi fark yaratan olmak istiyorsa, öncelikle bilinçli farkındalıkla başarılı bir gözlemci olabilmeli. Hangi alanda/konuda/iş yapış şeklinde fark yaratmak istiyorsa, derinlemesine gözlem ve analiz yeteneği kazanmalı. Fark yaratan olma yolunda olanlara, bu ve benzeri beceriler önemli bir yol haritası sunar elbette. Kişiler belirledikleri yol haritası ile gelecek planlarını daha iyi kurgular ve fark yaratan olurlar.

Her insan özel ve kendine özgüdür muhakkak ki. Farklılıklara sonsuz saygı duymak ve farklılığının farkında olarak fark yaratmak önemli. Yaratılan her fark mutlaka değer ortaya koyabilmeli. Bazen yapılan işle ilgili sorunlara fayda sağlayan çözüm üretmek dahi fark yaratmaktır aslında. Fark yaratan insanlar başarı için akıllarına, fayda sağlayabilmek için ise kalplerine bakabilmeli.

Başkalarının hayatını etkileyebiliyorsanız, dönüşüm yaratabiliyorsanız, ilham verebiliyorsanız, örnek oluyor ve fayda sağlıyorsanız siz de fark yaratansınız demektir.

İnsana her an kalbiyle dokunan, insanın hakikatini anlamaya çalışan ve insana mesleki dokunuşuyla fayda sağlayan hemşireler anbean fark yaratır nihayetinde.

Eğitim, danışmanlık ve bakım veren rolüyle diyabet hemşireleri, diyabetlilerin yaşamına dokunarak fark yaratan olurlar. Diyabet hemşireliğinde fark yaratmak, diyabetlilerin yaşamına fayda sağlamak ve değer katmaktır.

Diyabet Hemşireliğinde Fark Yaratmak

Hemşire Fark Yaratır

Hemşireler insanı tüm yönleriyle anlama çabasında olup, insana bakım verme sorumluluğu taşırlar. İnsanın ruhsal, fiziksel, psiko-sosyal, kültürel ve toplumsal yönleriyle ilgilenen, insana kalben şefkatle dokunan, insandaki sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanat icra eder hemşireler. Bu sanatın adı  hemşirelik sanatıdır.

Hemşirelik sanatını icra eden hemşirelerin tuvalindeki boyaları; hümanist yaklaşım, yardımseverlik, duygusallık, akılcılık, etkisellik, sezgisellik, şefkat, empati, etkili iletişim, eleştirel düşünürlük, yaratıcılık ve bilimselliktir.

Hemşireler insana ve insanın bütünselliğine dair her türlü bilgiyle, insandaki gizem kapılarını usulca aralayan bir meslek grubudur. Hemşireler; hemşirelik felsefesine özgün bir bakış açısıyla mesleki anlayışlarına kendi yorumlarını da katarak, nice hayatlara şefkatle ve kalpleriyle dokunurlar. İşte bu dokunuş, nice hayatlara fayda sağlayan ve değer katan bir fark yaratmadır.

Hemşireler uzmanlık alanıyla diyabetlilerin yaşamında da fark yaratır kimi zaman. Diyabet hemşireliğinde fark yaratmak; diyabetle yaşama dair özgün bir yaklaşımla, diyabetliler için daha fazla fayda sağlamak ve diyabetlileri destekleyerek güçlendirebilmektir.

Diyabet Hemşireliğinde Fark Yaratmak

Diyabet hemşireliği diyabet yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriyle mesleki uzmanlık gerektirir.

Diyabet hemşireleri mesleki uzmanlığıyla; diyabetli bireyin bütüncül bakımında eğitim, danışmanlık, tıbbi tedavi basamaklarıyla diyabet yönetimine katkı sağlayan, diyabetliyi yaşamında güçlendiren ve destekleyen önemli bir rol üstlenir.

Diyabet hemşirelerinin diğer mesleki rollerinden bazıları ise şunlardır:

 • Bakım ve vaka yönetimi
 • Toplumsal sağlığı geliştirme ve koruma
 • Sağlıkta ve hastalıkta bireysel yönetim
 • Diyabetli bireyin ve ailesinin eğitimi/danışmanlığı
 • Meslektaşlarıyla iş birliği sürdürme ve eğitimlerinde aktif rol alma
 • Ekip çalışması içinde olma ve yönetimle iş birliği
 • Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu yaklaşımı
 • Diyabet öz yönetim desteği
 • Diyabetlilere psikolojik destek

Bir diyabet hemşiresi kariyer yolculuğunda; uzmanlık alanında var olan bilgi, beceri ve deneyimlerini değer katarak paylaştıkça daha çok diyabetlilerin yaşamına katkı sağlayan bir rol üstlenir. Böylece mesleki doyumu daha fazla artar ve kariyer yolculuğuna da anlam katar.

Diyabet hemşireliğinde fark yaratmak için bir diyabet hemşiresi önce kendini iyi tanımalı ve farklı yönlerini keşfedebilmeli. Kendine özgü becerilerinin farkında olmak, fark yaratmak için elbette önemli bir kazanımdır.

Diyabet Hemşireleri Nasıl Fark Yaratmalı?

Fark yaratabilmek doğasında yaratıcılığı barındırır. Yaratıcılık ise özünde sağlam olan bilgiyi taşır. Yaratıcılığın eşsiz olabilmesi için önce, yaratıcıkla ortaya konulanın benimsenmiş olması gerekir. Yeni fikirler ve yeni bir bakış açısı yaratıcılığı besleyen en güçlü argümanlardır. Bazen doğru kabul edilen kalıpların dahi ötesine geçebilmek gerekir. Böylece yeni alanlarda daha güçlü başarılar yakalanır. Yaratıcılığı ortaya koymak ise, muhakkak ki cesaret gerektirir.

 • Diyabet hemşireliğinin gelişimine ne gibi yeni anlayışlar ve yaklaşımlar kattınız?
 • Diyabet hemşireliğinde hangi özgün yanlarınızı yansıtmayı başardınız ve etki uyandırdınız?
 • Diyabetli bireylere ve yakınlarına, ruhunuzla ve kalbinizle dokunabiliyor musunuz?
 • Diyabetle yaşam yolculuğunda olanlara, farklı motivasyon kaynakları sunabiliyor musunuz?
 • Diyabetli bireyleri güçlendirmede yeni fikirler ve yaklaşımlar ortaya koyabiliyor musunuz?
 • Diyabetlilerin yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlayarak, öz yönetimlerini farklı yaklaşımlarla destekliyor musunuz?
 • Diyabet hemşireliğini tutkuyla yürütüyor musunuz?
 • Diyabet hemşireliğinde nasıl fark yaratıyorsunuz?

Belki de benzer nitelikte daha birçok soru sorabilir diyabet hemşireleri kendine. Böylece aslında kendilerinde var olan farklı fikirleri, cesaretle ortaya koyabilirler.

Diyabet Hemşireliğinde Fark Yaratmak İçin Önerilerim

Diyabet hemşireliğinde fark yaratmak için meslektaşlarıma katkı sağlayacağına inandığım bazı önerilerimi paylaşmak isterim. Bilgi güçtür, bilgiyi içselleştirmek ve hayata geçirmek ise her insanın kendi arzusunda saklı bir gerçektir.

 • Diyabet hemşireliği alanında öğrendiğiniz her bilgiyi, mutlaka kendi tarzınızı ve özgünlüğünüzü katarak etkin bir şekilde deneyimleyin.
 • Mesleki ve kişisel anlamda güçlü ve zayıf yönlerinizin farkında olun.
 • Mesleki uzmanlığınızı güçlendirecek yetkinliklerinizi arttırın.
 • Diyabet hemşireliğine katkı sağlayacağına inandığınız, özgün yönlerinizi tanıyın ve cesaretle ortaya koyun.
 • Sizi motive eden kaynaklarınızı çoğaltarak, motivasyonunuzu her koşulda güçlü tutun.
 • Diyabetlilerle/yakınlarıyla, meslektaşlarınızla, iş ve sosyal çevrenizle kalpten, samimi ve derin bağlar kurun.
 • Mesleki ve kişisel anlamda sağlam hedefler belirleyin. Ulaştığınız hedefler için kendinizi ödüllendirin.
 • Diyabet hemşireliğine ve diyabetlilere katkı sağlayacak yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirin ve cömertçe sunun.
 • Yaşam boyu öğrenerek birçok alanda farkındalığınızı geliştirin.
 • Mesleki alanınızda akademik altyapınızı güçlendirin.
 • Diyabet alanında öğrendiklerinizi diyabetlilerle, yakınlarıyla, meslektaşlarınızla ya da ekibinizle cömertçe paylaşın.
 • Diyabet riski taşıyanlara, diyabetlilere, yakınlarına, sağlık profesyonellerine ya da toplumun geneline katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yürütün ve yayınlayın.
 • Karşılaştığınız olaylara/durumlara derinlemesine bakarak, her alanda fırsat ve tehditler arasındaki ince çizgiyi net görün.
 • Başkalarının zihinsel olarak görmezden geldiği alanları gözlemleyerek, boşlukları siz doldurun.
 • Etkileşimde olduğunuz insanları en gerçekçi haliyle görebilecek sosyal zekâya sahip olun.
 • Başkalarıyla iletişiminizde derinlemesine odaklanarak, karşınızdakiyle samimiyetle ilgilenin. Böylece davranışlarını iyi okur, motivasyon kaynaklarını keşfeder ve eğilimlerini daha net görürsünüz.
 • İnsanların söylediklerinden çok ses tonlarına, bakışlarına ve beden dillerine dikkat ederek,  değerlerini ve karakterlerini daha iyi anlayın.
 • Bolca okuyun, araştırın, düşünün ve yeni fikirler üretin.

Diyabetle Yaşam Boyu Öğrenmede Web Blogları

Ömür boyu süren diyabetle yaşam yolculuğunda diyabet eğitim süreci, bu yolculuğun önemli bir parçasıdır. Diyabet eğitim sürecinde; diyabetle yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanılması diyabetliyi güçlendirir ve tedavi uyumunu arttırır. Diyabetli bireyin hastalık hakkında kazandığı her bilgi, beceri ve deneyim diyabetlinin kendine olan güvenini ve inancını güçlendirir.

Diyabet eğitim sürecinde kullanılabilecek başlıca öğrenim yaklaşımları; bireysel ya da grup eşliğinde örgün öğrenme, uzaktan ya da çevrimiçi öğrenme, mikro öğrenme, oyun tabanlı öğrenme, benzeşim/simulasyon aracılığıyla öğrenme, arttırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklikle öğrenme, problem tabanlı öğrenme ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımıdır. Yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunan en önemli araçlardan biri de web bloglarıdır.  

Ayrıca diyabetlilere bakım veren hemşirelerin ve tüm hemşirelerin web bloglarını takip etmeleri, kişisel ve profesyonel gelişimlerine önemli katkılar sağlar. Bu katkılardan bazıları şunlardır:

 • Zengin içerikte, güncel ve verimli bilgi akışı sağlama
 • Yorum yapma imkânıyla her türlü fikir alışverişine olanak sağlama
 • Meslekte çok amaçlı kullanıma katkı sağlama
 • İçerik üreten kullanıcıları arttırma
 • Kendilerine çevrimiçi kaynak deposu oluşturma
 • Meslekler arası ve hastalarla topluluk oluşturma, etkileşim ve iş birliği geliştirme
 • Hasta bakımına katkı sağlamaya yönelik girişimlerde bulunma
 • Yenilikçi fikirler geliştirmelerine katkı sağlama

Diyabet Hemşiresi Olarak Benim Fark Yaratan Hikâyem

Sağlıklı Bir Yaşam İçin” sloganıyla ve “Diyabet ve Sağlıklı Yaşam” ismiyle web blog sayfam:

 • Diyabetli hasta bakım kalitesini arttırmaya
 • Diyabet ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandırmaya
 • Hemşirelikte kariyer gelişimini desteklemeye ve hemşirelere ilham vermeye yönelik hedeflerle

Diyabet hemşiresi olarak uzmanlık alanımda bilgi ve deneyimlerimden aldığım güçle yola çıkarak gerçekleştirmiş olduğum ve hemşirelikte fark yarattığına inandığım, benim için anlamlı bir girişimdir.

Diyabet Hemşireliğinde Fark Yaratmak İçin Web Blog Yazarlığı

Diyabet hemşireliğinde fark yaratmak amacıyla gerçekleştirdiğim bu girişimim; sayfayı ziyaret eden tüm diyabetli, diyabetli yakınları, hemşireler ve tüm okuyucularım için düzenli içerik yazılarımın, diyabetle ilgili hazırlamış bulunduğum materyallerin ve podcastlerin  paylaşıldığı bir web blog sayfasıdır.

Hemşirelik mesleğinde ve diyabet hemşireliğinde profesyonel kimliğin güçlendirilmesi, mesleki bilgi ve gelişimin daha ileriye taşınması, diyabetli hasta bakım kalitesinin arttırılması, diyabetlilerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, hemşirelerin yaşam boyu öğrenmelerinin desteklemesi ve toplumsal katkı sağlaması amacıyla bu girişimimin hemşirelikte fark yarattığı inancındayım.

Diyabet eğitiminde web tabanlı bir uygulama örneği olarak, diyabet hemşireliğinde blog yazarlığıyla;

 • Diyabetlilerin/yakınlarının eğitiminin ve yaşam boyu öğrenmelerinin desteklenmesi
 • Diyabetlilerin öz yönetiminin desteklenmesi
 • Diyabetlilerin bakım kalitesinin arttırılması
 • Diyabetlilerin güçlendirilmesi
 • Diyabetlilerle ve yakınlarıyla, diyabet hemşiresi arasında etkileşimin arttırılması
 • Diyabet hemşireliğinde blog yazarlığının ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla örnek teşkil etmesi
 • Hasta/sağlıklı bireyler ve hemşireler için Sağlık & Yaşam ve Hemşirelik & Kariyer kategorilerinde üretilen içerik yazılarıyla kullanıcılarına katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Diyabet hemşireliğinde fark yaratmak amacıyla içeriklerimi paylaştığım web sayfam; mesleki doyumumu besleyen değeriyle, hemşirelik mesleğine kattığı artı değerle, ayrıca diyabetlilerin öz yönetimini desteklemesi ve diyabetlileri güçlendirmesi temennisiyle tüm okuyucularıma armağanımdır.

Fotoğraf ve video Canva aracılığıyla

Kaynaklar

 1. https://www.icn.ch Erişim Tarihi: 19.11.2020
 2. https://worlddiabetesday.org Erişim Tarihi: 19.11.2020