Girişimcilik ruhu
Hemşirelik & Kariyer,  Yazılarım

Girişimcilik Ruhu ve Hemşirelik

Girişimcilik ruhu taşımak yaşamınızın birçok alanına yenilik getirir. Yaratıcı fikirlerinizle iş yapış tarzınızda yenilikler yaratabilirsiniz mesela. Tutkuyla ve kararlılıkla yola çıkarak kariyer hayatınızda yeni adımlar atabilirsiniz. Bir düşünün iş yaşamınızda neyi daha farklı yapmak isterdiniz? Özgünlüğünüzü ortaya koyabileceğiniz neler yapabilirsiniz? Yaptığınız işlerde kendi farkınızı ortaya koymak istemez misiniz? Ne dersiniz belkide girişimcilik ruhu taşıyor olabilirsiniz.

Girişimcilik istek, cesaret ve tutku gerektirir. Hemşirelerin kariyer yolculuklarında başarı için, yaşam boyu öğrenme anlayışında olmaları ve eğitime yatırım yapmaları değerlidir. Bilgi güçtür ve kişiyi motive ederek başarılarında daha ileriye taşır. Hemşirelikte girişimcilik potansiyeli ise hemşirelerin kariyer hayatlarında yeni fırsatlar yakalamalarına ve çeşitli fırsatlar yaratmalarına olanak sağlar.

Başarı kişinin bulunduğu yerden hedeflediği yere olan kariyer yolculuğunda hissettiği manevi doyumudur. Girişimcilik ruhu taşımak ve mesleki alanda yeni girişimlere imza atmak, başarılı bir kariyer yolculuğu demektir.

Kendimi kariyer yolculuğumda çağın gereklilikleri ölçüsünde daima öğrenen, geliştiren ve dönüştüren biri olarak görüyorum. İşimde yaratıcılığımı kullanmaktan, kendimi özgür hissetmekten ve özgün işler ortaya koymaktan ise müthiş keyif alıyorum. Girişimcilik ruhu taşıdığıma inanıyorum. Bu yazımda da siz değerli okuyucularım için hemşirelikte girişimcilik konusunu ele almak istedim.

Hemşirelikte Girişimcilik    

Değer ürettiğiniz ya da yaşama değer kattığınız her hareket ya da iş ruhunda girişimcilik barındırır. Girişim bir işi yapmak amacıyla harekete geçtiğiniz ve başladığınız durumu ifade eden bir kavramdır. Bu durumun içinde girişkenliğiyle yer alan kişiye ise girişimci denir. Risk alarak, fırsatları kovalayarak, yaratıcılığınızı kullanarak ve hedeflerinizi hayata geçirerek yenilik yaratttığınız süreçlerin tümü girişimcilik ruhu taşır.

Eğitim, bakım, yönetim, araştırma ya da danışmanlık gibi hemşirelik rolleriyle birlikte verdiği hizmeti yaratıcılıkla ve yenilikçi bir anlayışla dönüştüren hemşirelerin girişimcilik ruhu taşıdığı söylenebilir. Girişimcilik ruhu taşıyan hemşireler:

 • Kendi işinin kurucusu, patronu ve organizatörü olur.
 • Sağlık bakımında göz önüne aldığı toplumsal değişikliklerle hemşirelik hizmeti sunumunda ve organizasyonunda değişiklik yapar.
 • Hemşirelik hizmet sunumunda yeni fikir ve yöntemlerle yenilikler yapar.
 • Hemşirelik bakımında kullanılan ürünlerde yenilik veya farklılık yaratır ve sunar.
 • Hemşirelik alanında yaratıcılığını kullanarak yeni iş modelleri geliştirir.
 • Hemşirelikte fark yaratır.

Hemşirelikte Girişimcilik İçin Bireysel ve Mesleki Özellikler

Birçok alanda olduğu gibi hemşirelik alanında da girişimcilik için, bazı bireysel ve mesleki özellikleri taşımak gerekir. Bu özellikler:

 • Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişkenlik
 • Vizyoner olma
 • Planlı, disiplinli ve kararlı olma
 • Evrensel nitelikte geleceğe dönük düşünebilme
 • Özgür düşünceyle farklı fikirleri bir araya getirebilme yeteneği
 • Gerektiğinde cesaretle risk alabilme
 • Sorumluluk ve yüksek benlik duygusunda gelişmişlik
 • Hayal kurma yeteneğinde zenginlik
 • Dinamik bir yapıyla başarı odaklı olma
 • Etkili iletişim kurma becerisi
 • Dürüst, güvenilir, sabırlı, azimli ve açık sözlü olma
 • Özgünlük ve bağımsızlık duygusu taşıma
 • İçsel motivasyonunda güçlü olma
 • Sürekli öğrenmeye ve gelişime açık olma
 • Ekip ilişkisine uyumlu olma
 • Stresle etkili baş etme becerisi
 • Etkili zaman yönetebilme becerisi

Girişimcilik ruhu taşıyan bir hemşirede bulunması gereken mesleki nitelikler ise şunlardır:

 • Mesleki alanda akademik eğitim alt yapısı
 • Mesleki bilgi ve deneyim
 • Mesleki alanda yaşam boyu öğrenme anlayışı
 • Mesleki alanda araştırmacı kişilik yapısı
 • Mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirmiş olma

Hemşirelerin girişimcilikte başarılı olmaları için; yasal bilgi ve sorumluluklar, bağışlar, sigorta ve vergi durumu konuları, satış ve pazarlama, reklamcılık, muhasebe, stratejik marka yönetimi, yaratıcı düşünme teknikleri, nöropazarlama, dijital pazarlama, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler, algı yönetimi ve ikna teknikleri vb. konularda ayrıca bilgi sahibi olmaları değerlidir.

Hemşirelikte Girişimcilik Potansiyeli

Kişinin başarı motivasyonunun girişimcilik davranışına olan etkisi girişimcilik potansiyelidir. Hemşirelerin başarma arzusu oranında başarıyı yakalamak için göstereceği çabası, azmi ve sabrı o düzeyde yüksek olur. Cesaret, tutku, özgüven ve sorumluluk duygusu da ayrıca girişimcilikte başarıyı olumlu etkiler.

Fotoğraf Patrick Tomasso ve Unsplash

Hemşireler girişim hedeflerinde, içsel motivasyonlarını daima yüksek tutmalıdırlar. Etkili iletişim yeteneği ve güçlü ilişki bağları oluşturabilme yetkinliği girişimcilik potansiyelini güçlendiren özelliklerdir. Hemşirelikte girişimcilik potansiyelini güçlendirin diğer özelliklerse;

 • Risk alma cesareti
 • Özgün ve bağımsız düşünebilme yeteneği
 • Zorluklarla başa edebilme gücü
 • Yaratıcı fikirleri organize etme ve hayata geçirme yeterliliği
 • Dinamik olabilme ve engelleri aşabilme kabiliyeti
 • Yapılan işlerde tutku ve istek
 • Kararlılık ve mücadele ruhu
 • Problemlerle etkili baş edebilme
 • Değişkenliklerle ve belirsizliklerle baş edebilme

Hemşirelikte Girişimcilik İçin Fırsat Alanları                                                    

Hemşirelerin geniş yelpazede mesleki rolleri vardır. Hemşirelerin mesleki rolleri ve hizmet alanlarının çeşitliliği girişimcilik potansiyelleri için önemli birer fırsattır. Olası fırsatların farkında olmak, doğru zamanda ve uygun koşullarda bunları etkin değerlendirebilmek önemlidir.

Hemşirelerin temel rollerinden biri klinisyenlik rolüdür. Hemşirelerin klinisyen rolüyle girişimde bulanabilecekleri başlıca fırsat alanları:

 • Temel hemşirelik uygulamaları
 • Sağlığı değerlendirme ve koruma
 • Hastalık yönetimi ve kronik hastalıklarda bakım
 • Spesifik alanlarda bakım
 • Yaşam sonu (palyatif) bakım
 • Yaşlılıkta bakım ya da evde bakım
 • Okul ve iş sağlığı alanları

Hemşirelerin girişimlerini destekleyecek bir başka mesleki rolleri eğitim ve danışmanlık rolleridir. Hemşirelerin eğitim, danışmanlık ve koçluk yaklaşımıyla girişimde bulanabilecekleri başlıca fırsat alanları:

 • Sağlığın korunması (uykunun düzenlenmesi, stresin azaltılması, beslenme vb)
 • Diyabet eğitim ve danışmanlığı 
 • Diyabet ve sağlıklı yaşam koçluğu
 • Fonksiyonel tıp sağlık koçluğu
 • Nefes eğitmenliği ve nefes koçluğu
 • Kadın sağlığı, doğum koçluğu, aile planlaması ve emzirme danışmanlığı
 • Çocuk sağlığı danışmanlığı
 • Sağlığı koruma programları (Aile, çocuk, ilaç ve madde kullanımı, şiddet, kaza vb)
 • Toplum sağlığı danışmanlığı
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde eğitim programları 
 • İlk yardım eğitimi
 • İş sağlığı danışmanlığı
 • Sağlıklı yaşam danışmanlığı
 • Wellness programları ve bütünsel sağlık danışmanlığı
 • Ofiste sağlıklı yaşam danışmanlığı
 • Yönetim danışmanlığı
 • İnsan kaynaklarını planlama danışmanlığı

Hemşireler için psikoterapi ve solunum terapisi alanları da girişimcilik için fırsat alanlarıdır. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumun sağlığı için proje geliştirilmesi, sağlık hizmetleri sunum yenilikleri, vaka yönetimi, hasta hakları savunuculuğu, sağlık hizmetleri personeli yönetimi ve gelişimi, sağlık bakımında yaratıcı yaklaşımları destekleme, sağlık hizmetleri için fiziki koşullar sağlama ya da mimari planlama gibi alanlar ayrıca hemşireler için girişimcilik alanlarıdır.

Sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kalite güvencesinin izlenmesi, sağlık hizmetlerinde tedavi/bakım için malzeme/donanım düzenlemesi, sağlık ürünleri/teknikleri/işlemleri geliştirme, sağlıkta stratejik planlama, iş çevresi yönetimi, sağlık hizmetlerinde kaynak planlama/yönetimi/gelişimi hemşirelerin girişimcilik yaratabileceği diğer fırsat alanları arasındadır.  

Fotoğraf Daria Tumanova ve Unsplash

Hemşirelikte Girişimciliğin Engelleri

Hemşirelikte girişimciliğin önünde engeller yok mudur? Elbette olabilir ama emin olun aşılamayacak engel yoktur hayatta.  Hemşirelikte girişimciliğin önündeki başlıca engelleri sizlere şöyle sıralayabilirim:

 • Hemşireler arasında işbirliği ve ortaklık sorunları
 • Yapılan işin maliyetinde karşılaşılan sınırlılıklar
 • İşletme konularında bilgi ve deneyim eksiklikleri
 • Tıbbi planlamalarda yasal düzenleme konuları
 • Özel hemşirelik uygulamaları için profesyonel destek sağlanamaması
 • Özel hemşirelik uygulamalarda diğer sağlık personelinin tutumları
 • Toplumun yeniliklere olan tutum ve algısı
 • Yeni iş alanı hizmet sunumunda olası yasal belirsizlikler
 • Hemşireler ve işletmeler arasında yaşanan olası etik uyumsuzluklar
 • Hemşirelerin geleceğe yönelik kaygı ve korkuları
 • Hemşireler arası ilişkilerde sinerjinin sağlanamaması veya rekabet algısı

Son Söz

Siz de girişimcilik ruhuna sahip olduğunuza inanıyorsanız; yaratıcı fikirlerinizle birlikte istek, tutku, kararlılık, cesaret ve derinlemesine araştırmayla girişimciliğe adım atmayı düşünebilirsiniz. Yaşamda başarı elde edenler önce başarıyı isteyenlerdir. Kişisel ve mesleki niteliklerinizle, var olan yeteneklerinizle ve yenilikçi fikirlerinizle girişimlerinizi hayata geçirmeye ne dersiniz. Eğer bu yazı girişim ruhunuza dokunduysa ve size ilham verebildiyse ne mutlu bana.

Girişimcilik ruhu kariyer hayatınızda size muhteşem kapılar aralar. Farklılıklarımız hayatı hepimiz için zenginleştiren değerlerimizdir. Her birimiz emek vererek ürettiklerimizle kendimize ve tüm canlılara katkı sağlarız.

O vakit girişimcilik ruhunuzu keşfederek potansiyelinizi ortaya çıkarmaya ve hayata ayrı bir anlam katmaya ne dersiniz!

Fotoğraf Aziz Acharki ve Unsplash aracılığıyla

Kaynaklar

 1. Aytaç, Ö., İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18: 101–120.
 2. Dayyhoff, N., Moore, P. (2002). Entrepreneurial clinical nurse specialists. Innovators of patient care. Clinical Nurse Specialist, 16(5): 274–276.
 3. Duran C., Büber H., Gümüştekin G. Girişimcilik hislerine eğitimin katkısı, (2013); Kütahya-Türkiye.
 4. Arslan H., Şener D.K. Hemşirelikte Yeni ve Önemli Bir Kavram: Girişimcilik. İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 – Sayı 2: 140-145.