Hemşirelikte kariyer hedefi
Hemşirelik & Kariyer,  Yazılarım

Diyabet Hemşireliğinde Kariyer Yolculuğu

Diyabet hemşireliğinde kariyer yolculuğu keyifli bir yolculuk. Ben de bu yolculuğu uzun zamandır keyifle sürdürüyorum.

23 yıllık kariyerimde güzel deneyimler kazandım. 10 yıllık iç hastalıkları hemşireliği klinik deneyimim sonrası, bir dönem endoskopi hemşireliğinde deneyim kazandım. Uzun yıllardır da diyabet hemşireliği alanında kariyer yolculuğum devam ediyor.

Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki; mesleğimin her anı bana çok şey kazandırdı. Mesleğimle büyüdüm, değiştim, dönüştüm ve olgunlaştım. Mesleki başarılarımla her daim gurur duydum. Mesleki bakış açımla insanı her yönüyle tanıma şansı elde ettim.

Hemşirelik kariyerinde hedefleri olan genç meslektaşlarıma şunları tavsiye edebilirim ki:

 • Kendinizi iyi tanıyın.
 • Güçlü ve zayıf yönlerinizin farkında olun.
 • Temel yeteneklerinizi bilin.
 • Sürekli okuma ve hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanın.
 • Kariyerinizde ne istediğinizi iyi bilin.
 • Kendinizi her koşulda motive etmeyi bilin.
 • Kariyerinizde hedeflerinizi net belirleyin.
Diyabet hemşireliğinde kariyer yolculuğu
Diyabet hemşireliğinde kariyer yolculuğu

Diyabet Hemşireliği Nedir?

Diyabet hemşireliğinde kariyer yolculuğu, kazanılmış mesleki uzmanlıkla birlikte daima kişisel ve mesleki gelişimi sürdürmeyi gerektirir.

Diyabet hemşireliği, diyabet yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriyle birlikte mesleki alanda uzmanlık isteyen bir alan. Diyabet hemşireleri mesleki alanında uzmanlıkla; diyabetli bireyin bütüncül bakımında eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi basamaklarıyla hastalık yönetimine önemli katkı sağlar.

Diyabet sağlığı bakım ekibi içinde profesyonel rol ve sorumlulukları olan diyabet hemşireleri; diyabetin tanılaması, tedavisi, bakımı ve takibinden sorumlu olan, diyabetlinin ailesi ve yakınlarıyla birlikte hastalık yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlığını sürdüren profesyonel meslek grubudur.

Diyabet; diyabetli bireyin ailesiyle birlikte yaşamını tüm yönleriyle etkiler. Diyabetliden yaşam tarzı değişikliği bekler. Diyabetlinin, diyabet öz yönetimi becerisi ve öz bakım sorumluluğu kazanması gerekir. Diyabet öz yönetimi ve diyabet öz yönetim desteği; diyabetin tedavi ve bakım sürecinin temelini oluşturur. Diyabetlinin, öz yönetimi becerisi kazanmasında diyabet hemşiresinin rolü önemlidir.

Avrupa Diyabet Hemşireliği Derneği diyabet hemşireliğini (Federation of European Nurses in Diabetes-FEND); “Diyabet hemşiresi; eğitimci, danışman, araştırmacı, yönetici, iletişim ve değişim rolleriyle, diyabet yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, diyabet alanında çalışan klinisyen hemşiredir.” şeklinde tanımlar.

Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurses Association – ANA) ve Amerikan Diyabet Eğitimcileri Birliği (American Association of Diabetes Educator- AADE) ise diyabet hemşireliğini; “Diyabetlinin diyabet bakımını ve eğitim gereksinimlerini değerlendirmek, hemşirelik tanıları geliştirmek, hemşirelik bakım ve eğitimini uygulamak ve değerlendirmek amacıyla diyabetliler, aileleri, gruplar ve toplum ile çalışır” olarak tanımlar.

Diyabet Hemşiresinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Diyabet hemşiresi; diyabetlinin bakım ve tedavisinde aktif olarak karar verme sürecine katılımda bulunur.

Diyabetlinin ve yakınlarının eğitiminde; diyabet eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, diyabet öz yönetim hedeflerinin belirlenmesi, belirlenen hedeflere ulaşılmasında diyabet öz yönetim desteğinin sağlanması, diyabet öz yönetim hedeflerine hangi düzeyde ulaşıldığının değerlendirilmesi ve tüm bu girişimlerde eğitim kayıtlarının tutulması önemlidir. Diyabet hemşiresinin; toplumun, meslektaşlarının ve öğrenci hemşirelerin eğitim gereksinimlerini karşılama, düzenli diyabet eğitim programları planlama ve çeşitli kuruluşlarla iş birliğiyle hareket etme gibi sorumlulukları bulunur.

Bunların dışında diyabet hemşiresinin başlıca sorumlulukları ise şunlardır:

 • Diyabetlinin bakımını planlama ve uygulama sürecinin organizasyonu
 • Diyabetli bireyi sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması konusunda destekleme ve güçlendirme
 • Diyabet öz yönetim desteğinde tüm iletişim kaynaklarını kullanma
 • Diyabetli ve yakınlarına psikolojik bakım sağlama
 • Diyabetli bireyin taburculuk eğitimi ve planlamasını sürdürme
 • Diyabet sağlık bakımı ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği içinde hareket etme
 • Diyabetlinin yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik, kanıta dayalı hizmet sunma
 • Hemşirelik araştırmaları planlama, yürütme ve yayımlamayla hemşirelik alanında bilgi ve bakım kalitesine katkı sağlama
 • Diyabet takip ve bakımına yönelik düzenli kayıtları tutma
 • Diyabet eğitim programlarının etkinliğini değerlendirme

Diyabet Hemşireliği Kariyer Planlamasında Ajandanızda Neler Olmalı?

Kariyerinde diyabet hemşireliğini hedefleyen meslektaşlarıma, öncelikle iç hastalıkları hemşireliğinde klinik deneyim kazanmalarını öneririm. Akademik eğitimlerini en az lisans düzeyinde tamamlamış olmaları ve yüksek lisans eğitimiyle uzmanlık kazanmaları, mesleki güçlerini arttıracak olan unsurlardır.

Kariyer planında diyabet hemşireliği olan meslektaşlarım ajandalarına şu önerilerimi ayrıca not düşebilir:

 • Diyabetli bireylerle çalışmaya istekli olmak
 • Diyabetle ilgili birçok kaynak okumak
 • Diyabet hemşireliği için gerekli olan yetkinlikleri geliştirmek
 • Eğitim ve danışmanlık becerilerini geliştirecek eğitimleri takip etmek
 • Kişiler arası ilişkiler, kişisel imaj, etkili iletişim ve ikna yeteneğini geliştirmek
 • İyi bir dinleyici ve etkili bir konuşmacı olmak
 • Mesleki ve kişisel anlamda güçlü ve zayıf yönlerini iyi tanımak
 • Temel yeteneklerinin farkında olarak mesleki alanda kullanmak
 • Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmak
 • Diyabet hemşireliği farkındalığını geliştirecek ulusal ve uluslar arası dernek ve platformları takip etmek
 • Diyabet alanında araştırmalar planlayarak yürütmek ve bu alanda yayınları takip etmek
 • Klinik alanda gözlem ve araştırma yeteneğini geliştirmek
 • Ekip yönetimi, problem çözme, probleme yönelik yaklaşım ve çatışma yönetimi konularında yaklaşımları güçlendirmek
 • Diyabetle ilgili etkinlikleri, kursları ve bilimsel toplantıları takip etmek
 • Mesleki ve kişisel anlamda her zaman yeni hedefler belirlemek
 • Çalışma hayatında mesleki ve kişisel yetkinlikler kullanarak gönüllü sorumluluklar üstlenmek
 • Mesleki anlamda profesyonel ağ oluşturmek ve bu ağın deneyimlerinden gerektiğinde faydalanmak
Diyabet hemşireliği ve kariyer

Diyabet Hemşireliğinde Son Söz

Diyabet hemşireliği manevi doyumu yüksek, kişisel – mesleki gelişime katkı sağlayan, verimli ve keyifli bir yolculuk. Bu yolculukta; elde ettiğiniz her başarı mesleki doyumunuzu ve motivasyonunuzu besler. Hemşirelik mesleğinde kariyer yolculuğunuz ne kadar keyifli ve verimliyse, siz mesleğinizle doyumlu ve mutlu bir yaşam sürersiniz.

O vakit sorun kendinize kariyerinizde kendinizi yakın, orta ve uzun vadede nerede hayal ediyorsunuz. Kendi kariyer yolculuğumda hep hayallerinin peşinden gitmiş ve hayallerine ulaşmış biri olarak, hiç vakit kaybetmeden hemen şu an adım atmanızı tavsiye ederim.

Neler mi yapabilirsiniz? Bir kariyer ajandası tutmaya başlayın mesela. Ajandaya önce kariyer hedeflerinizi yazın. Bir zaman çizelgesiyle planlama yapın. Önemli kariyer notları tutun ve hatta alıntılar kaydedin. Başarılarınızı not alın. Hayallerinizi not alın. Hatta arada yüzleşmek için, korkularınızı not alın. Hayattan beklentilerinizi not almayı ise asla unutmayın. Ve tabii ki ajandanızın sayfalarında satır aralarına, kendinize verdiğiniz değeri not alın.

Her insan değerli ve değerini başarılarıyla da yansıtabilmeli. Kariyerinizde başarılarınız başkalarına da ilham kaynağı olabilmeli.  

Yazının orjinalini Sağlık Asistanı – Sağlık İçerik Platformu internet adresinde okuyabilirsiniz.

Fotoğraf Canva aracılığıyla

Kaynaklar

 1. Türk Dil Kurumu Sözlükleri
 2. Federation of European Nurses in Diabetes-FEND
 3. https://docplayer.biz.tr/6582737-Dunyada-diyabet-hemsireligi.html Erişim Tarihi: 02.02.2021