Başarı staretjileri
Hemşirelik & Kariyer,  Yazılarım

Başarı Stratejileri

Başarı stratejileri başarıya giden yolun kaldırım taşları gibidir. Peki sizin başarı stratejileriniz nelerdir?

Başarı her çağda önemsenen ve uğruna stratejiler geliştirilen önemli bir kavram olarak hayatımızda. İnsan var olduğu günden bu yana hep başarma arzusunda olmuş bir canlıdır.

Günümüzün değişen dünya düzeniyle birlikte artan rekabet, bireyleri ve örgütleri bir yarış içine sokmuştur. Bu yarışın tarafları birçok başarı faktörünün etkisiyle ve başarı stratejileriyle hedeflerine arzu ettikleri şekilde ulaşma çabasında olurlar.

Başarı stratejileri günümüz dünyasının kesin olmayan, değişken, belirsiz ve karmaşık koşullarında; yapılan işlerin devamlılığının sağlanması açısından önemli bir hal almıştır. Bu nedenle başarı için hedef belirlemek ve hedeflere ulaşmak amacıyla, izlenecek yol haritasını doğru çizmek ayrıca önem taşır.

Başarı Stratejileri

Başarıya Giden Yol

İnsanları başarıya götüren bir süreç vardır. Bu süreçte başarıya ulaşmak için de takip edilmesi gereken yolu, her insan kendi bilgi ve deneyimleriyle bulabilir. Önemli olan bu konuya ilgisini yöneltmesi ve bilgiyi aramasıdır.

Yaşamda başarı elde etmiş insanlar, aslında başkalarına da her daim ilham kaynağı olurlar. Başarılı insanların her biri potansiyelini ortaya koymuş ve yaşama bir şekilde katkı sağlamış olanlardır. Birçok başarı hikâyesi, başarılı insanların biyografileri ya da başarılı olmanın yöntemleri üzerine kitaplar, makaleler, yazılar kaleme alınır. Başarılı insanların ortak özelliklerine yönelik birçok araştırma yapılır ve yayımlanır. Bunlar başkalarına da yol haritası olur çoğu zaman.

Başarıya ulaşmak için etkili olabilecek yol haritalarında genellikle şunlar karşımıza çıkar:

 • Önce hayatta nasıl başarılı olunabileceğini öğrenmek
 • Kendimizi iyi tanımak ve potansiyelimizi keşfetmek
 • Yaşam amaçlarımızı ve değerlerimizi netleştirmek
 • Hedeflerimizi belirlemek ve netleştirmek
 • Hedeflere ulaşmak için etkili stratejiler ve planlar hazırlamak
 • Doğru zamanda ve uygun koşullarda eyleme geçmek
 • Çözüm odaklı düşünmek ve davranmak
 • Sonuca ulaşmak için gerekenleri yapmak
 • Ulaşılan sonuçlardan bir şeyler öğrenmek
 • Başarı ya da başarısızlığı mutlaka değerlendirmek

Başarı Stratejileri

Başarılı olmak kadar başarısız olmak da doğaldır. Önemli olan başarısızlığı da doğru değerlendirmek ve bir takım çıkarımlar elde etmektir. Kişilerin başarıya giden yolda karşılarına çıkan zorluklar, belirsizlikler ya da istenmeyen durumlarda baş etme yollarını belirlemeleri ve kişisel başarı stratejileri geliştirmeleri önem taşır.

Başarıyı hedefleyenlere başarı getiren başlıca stratejiler şunlardır:

 • İçsel motivasyonun ya da dışsal motivasyonun sağlanması
 • Kişisel amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Etkili bir planlama süreci (Misyon ve vizyon oluşturma, amaç ve hedef belirleme, hedeflere giden alternatif yollar belirleme, alternatifler arasından seçim yapma)
 • Zaman yönetiminde etkili olma
 • Stresi etkili yönetebilme
 • Kişisel özelliklerin, yeteneklerin, bilgi ve becerilerin farkında olunması
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olma
 • Liderlik yeteneği
 • Çatışma yönetimi
 • Vizyon yönetimi
 • Bilgi yönetimi
 • Başarının değerlendirilmesi

Başarılı İnsanların Özellikleri

“ Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.” Der Ben Sweetland.            

“İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum.” Sözüyle de Henry David Thoreau başarıya dair anlamlı bir vurgu yapar.

Peki başarılı olarak görülen insanların öne çıkan özellikleri ya da başarı ilkeleri nelerdir?

Başarılı insanların yaşam ilkelerine ve bazı özelliklerine baktığımızda başlıca şunları sıralayabilirim. Başarılı insanlar:

 • Sorumluluk bilinciyle yaşarlar.
 • Kişilik özellikleriyle, yetenek ve becerileriyle, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleriyle kendilerini tanırlar.
 • Kendi potansiyellerini arttırma çabasında olurlar.
 • İş yaşamıyla birlikte günlük yaşam programını verimli ve planlı yürütürler.
 • Gerçekçi hedefler belirleyip, hedeflerini netleştirir ve hedeflerinin peşinden giderler.
 • Karar verir, uygular ve sonuçlardan ders alırlar.
 • Yaptıkları işleri sadeleştirirler.
 • Hayata pozitif bakar ve hatalarından ders çıkarırlar.
 • Kendilerine ilham veren, değer katan ve katkı sağlayan insanlarla vakit geçirirler.
 • Karşılaşacakları problemlere ya da beklenmedik olaylara hazırlıklı olurlar.
 • Çözüm odaklı düşünürler ve davranırlar.
 • Alternatif fırsatları görüp değerlendirirler.
 • Bilinçli ve stratejik yaklaşımla kendi başarılarını kendileri oluşturabileceğini bilirler.
 • Karşılıklı kazanmaya yönelik değer katan ilişkiler kurarlar.
 • Yaşam boyu öğrenme ve gelişme açık olurlar.
 • Araştırma, sorgulama, analitik düşünme ve çıkarım yapma yetenekleri yüksektir.
 • Yaşamda ne istedikleri konusunda açık ve nettirler.
 • Yaşama umutla bakarlar.
 • Motivasyon kaynaklarını bilirler.
 • Değişim ve dönüşüme açıktırlar.
 • Sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla, dengeli bir hayat sürerler.

Yaşama dair deneyimlerimizi, bilgilerimizi, değerlerimizi bilgeliğe dönüştürmek ve başkalarına katkı sağlamak. Yaşama varlığımızla anlam katmak ve yaşamı insani değerlerle onurlandırmak. Tüm canlılara sonsuz saygımızı ve koşulsuz sevgimizi sunmak. Doğaya ve tüm canlı yaşama sorumluluk bilincinde olmak. İnsani değerlerimizi hassasiyetle ebedi korumak başarı demektir.

Yazının orjinalini Ekonomi Doktorunuz internet adresinde okuyabilirsiniz.

Bu yazı da ayrıca ilginizi çekebilir.

Fotoğraf ve video Canva aracılığıyla

Kaynaklar

 1. Erdoğdu, M. Yüksel. (2006). “Yaratıcılık İle Öğretmen Davranışları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 17, s.95-106.
 2. Eroğlu, Feyzullah. (2006). Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, İstanbul.