Diyabetle yaşam koçu
Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu,  Yazılarım

Diyabetle Yaşam Koçu

Diyabetle yaşam koçu diyabetli bireyin var olan potansiyelini keşfetmesine destek olur.

Diyabetle yaşam koçluğu desteğiyle; diyabetli yaşam hedeflerini netleştirir, ulaşılabilir hedeflerine olan yolculuğunda gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık kazanır. 

Koçluk yaklaşımı, diyabetlinin sahip olduğu güçlü ya da geliştirilmesi gereken yanlarının farkındalığına katkı sağlar.

Ayrıca diyabetlinin yaşamında planladığı hedeflerine giden yolculuğunda en uygun eylem adımlarına karlılığını destekler.

Bir diyabetle yaşam koçu diyabetliyle olan ilişkisinde:

 • Diyabet öz farkındalık ve öz bakım bilinci
 • Diyabet öz yönetimi
 • Diyabet tedavi uyumu
 • Diyabetiyle iş, aile ve sosyal yaşam dengesi
 • Güçlü yanlarının diyabetle yaşamına katkısı
 • Diyabetle yaşamda neleri engel gördüğü
 • Diyabetin yaşamına getirdiği fırsatlar
 • Diyabetle yaşamın tüm alanlarında denge ve uyum
 • Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürme gibi konularda

Diyabetli bireyin bütünsel gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık yolculuğuna varlığıyla eşlik eder.

Diyabetle yaşam ömür boyu süren bir yolculuktur.

Bu yolculukta her diyabetli kendine özgü ayrı sorunlar yaşayabilmektedir.

Bir diyabet hemşiresi sağlık profesyoneli olarak diyabetlinin yaşamına; diyabetlinin ve ailesinin eğitimi/danışmanlığı, kronik hastalık yönetimi, diyabet öz yönetimi desteği, sağlığı geliştirme ve koruma gibi mesleki rolleriyle önemli katkı sağlar.

Diyabetlinin yaşamında diyabetle yaşam koçu ise; diyabetlinin potansiyelini keşfetmesine katkı sağlayarak, hedef ve çözüm odaklı yaklaşımla diyabetli bireyin o anki var olan gündemine odaklanır. Güçlü sorularla, etkili iletişim ve dinlemenin gücüyle, etkin koçluk araçlarıyla, profesyonel koçluk yetkinliklerini kullanarak diyabetlinin yaşamına destek olur.

Diyabetle Yaşam Koçu ve Diyabetle Yaşamda Önemi?

Profesyonel koçluk; yaratıcı süreçle sağladığı ortaklık ilişkisi ile danışana ilham veren, düşünmeye teşvik eden, farkındalık kazandıran, değişim, gelişim ve dönüşüm sağlayan bir keşif yolculuğudur. 

Koçluk ICF tarafından belirlenmiş olan temel ahlaki kurallar ve mesleki standartlardan oluşan profesyonel bir meslektir. Profesyonel koç hizmet verdiği danışanına, koçluk süreci ve ilişkisi üzerine yapılandırılmış, karşılıklı saygı ve güven temelli destekleyici bir ortam yaratır.

Diyabetle yaşam koçluğu; diyabetli bireyin var olan potansiyelini keşfetmesine katkı sağlayan profesyonel bir yaklaşımdır. Diyabet yaşam koçu; diyabetlinin yaşam hedeflerinin netleşmesine ve ulaşılabilir hedeflerine olan yolculuğunda gelişimine, değişimine, dönüşümüne ve farkındalık kazanmasına destek olur.
Diyabetle yaşam koçluğu

Diyabetle yaşam koçluğu; diyabetli bireyin var olan potansiyelini keşfetmesine katkı sağlayan profesyonel bir yaklaşımdır. Diyabet yaşam koçu; diyabetlinin yaşam hedeflerinin netleşmesine ve ulaşılabilir hedeflerine olan yolculuğunda gelişimine, değişimine, dönüşümüne ve farkındalık kazanmasına destek olur.

Profesyonel koçluk yaklaşımı diyabetlinin yaşamına ayrıca şu katkıları sağlar:

 • Diyabetle yaşamda öğrenme ve gelişim sürecini destekleme
 • Diyabet öz yönetimi ve tedavi uyumunda farkındalığı güçlendirme
 • Problemlerine çözüm odaklı yaklaşım göstermesine destek olma
 • Ulaşılabilir sağlıklı yaşam hedeflerini netleştirme ve planlama
 • Olası sağlık sorunlarına yönelik, doğru ve etkili çözüm yollarının bulunmasında profesyonel yaklaşımla destekleme
 • Diyabetlinin güçlü yanları, geliştirmesi gereken yanları, fırsatları ve olası engellerine yönelik farkındalık kazandırma
 • Diyabetlinin yaşam becerilerini keşfetmesi ve geliştirmesini destekleme
 • Diyabetlinin yaşamında uyum, öz güven, öz disiplin, kararlılık ve öz bakım sorumluluğu becerilerinin gelişimini destekleme
 • Diyabetliye yaşamında bilinçli kararlar almasına yönelik farkındalık kazandırma
 • Diyabetle yaşamda denge ve uyumu yakalamasını sağlama
 • Diyabetle yaşamında motivasyon kaynaklarını keşfetmesini sağlama
 • Diyabetlinin sosyal destek kaynaklarını keşfetmesini sağlama
 • Diyabetlinin yaşam kalitesi ve doyumunu arttırmasını destekleme

Son Söz

Diyabet riski taşıyan ya da diyabet tanısı almış diyabetliler gereksinimlerince elbette profesyonel koçluk desteğinden yararlanabilir. Fakat diyabetle yaşam koçu asla, diyabet sağlık bakımı ekibinin tıbbi tedavi ve bakım sürecindeki desteğinin yerini alamaz.

Diyabetli bireyin sağlık bakımı gereksinimlerini karşılaması, tedavi uyumu, diyabet öz yönetimi eğitimi- desteği alması ve düzenli sağlık kontrollerini sürdürmesi oldukça önemlidir.

Fotoğraflar Canva aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.