Diyabetle yaşam koçu
Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu,  Yazılarım

Diyabetle Yaşam Koçluğu İlişkisi

Diyabetle yaşam koçluğu ilişkisi, diyabetlinin potansiyelini keşfetmesini ve ulaşmak istediği yaşam hedeflerini netleştirmesini destekler.

Bir diyabetle yaşam koçu, profesyonel koçluk ilişkisiyle diyabetlinin:

 • Diyabetle yaşamına uyum sağlamasına
 • Yaşamda performansını en iyi şekilde ortaya koymasına
 • Kendini tanımasına ve yaşama olan bakış açısını genişletmesine
 • Diyabet öz bakım sorumluluğu kazanmasına
 • Diyabet öz yönetim becerilerini geliştirmesine
 • Yaşamında sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım göstermesine ve stratejiler geliştirmesine
 • Diyabetiyle birlikte hedeflerine giden yolculuğunda gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık kazanmasına katkı sağlar.

Profesyonel Koçluk İlişkisiyle Diyabetle Yaşam Koçluğu

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından yapılan tanımlama ışığında profesyonel koçluk:

 • Günümüz koşullarının öngörülemeyen ve karmaşık ortamlarında önemine vurgu yapılan
 • Bireyin kişisel ve mesleki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen  
 • Koçluk hizmeti alan kişiye ilham veren, onu düşünmeye teşvik eden, farkındalık kazandıran ve ruhunda yaratıcılık barındıran  
 • Bireyin potansiyelini ortaya çıkarmasına, liderlik becerilerini geliştirmesine, yaşamda dengeyi bulmasına katkı sağlayan
 • Bireyin kararlılığını, yetkinliğini, yaşam kalitesini arttırmasında farklı yollar görmesine ve deneyimlemesine destek olan
 • Kişinin kendi kaynaklarını keşfetmesine yardımcı olan bir uzmanlık alanıdır.

ICF akredite en az temel koçluk eğitimlerini tamamlamış bir koçun, diyabetle yaşam koçluğu alanında etik ilkelere uygun varlık göstermesi kabul görür.

Diyabetle yaşam koçluğu ilişkisi, diyabetlinin ulaşılabilir hedeflerine yolculuğunda en uygun eylem adımlarını atmasını destekleyen bir süreçtir. Ayrıca profesyonel yetkinliklerle yaklaşım gösterilmesi gereken, yaratıcı ve ilham veren bir süreçtir.

Bir diyabetle yaşam koçu diyabetli bireyle olan koçluk ilişkisinde:

 • Diyabet öz yönetimi becerilerini geliştirme
 • Diyabet öz farkındalık ve öz bakım bilinci kazanma
 • Tedavisine uyum sağlama
 • Diyabetle birlikte iş, aile ve sosyal yaşam dengesini kurma
 • Güçlü olan yanlarını keşfetme
 • Yaşamda olası engellerini görme
 • Diyabetle yaşamın fırsat ve tehditlerini görme
 • Yaşamının tüm alanlarında denge ve uyumu yakalama
 • Sağlıklı ve kaliteli iyi bir yaşam sürdürme gibi konularda

Diyabetli bireyin bütünsel gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık yolculuğuna varlığıyla eşlik eder.

Hangi Konular Diyabetle Yaşam Koçluğu Alanına Girmez?

Diyabetle yaşam koçluğu ilişkisi, ICF tarafından belirlenmiş temel ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde standartları belirlenmiş mesleki bir yaklaşımdır.

Profesyonel koçluğa hak kazanmış bir koç hizmet verdiği danışanına; koçluk süreci ve ilişkisi üzerine yapılandırdığı yaklaşımıyla, karşılıklı saygı ve güven temelli destekleyici bir ortam yaratır.

Diyabetle yaşam koçluğu ilişkisi

Bir diyabetle yaşam koçu asla diyabet sağlık bakım ekibinin yerini almaz. Diyabetli bireyin, diyabet sağlık bakım ekibiyle sürekli iş birliği içinde olması oldukça önemlidir. Diyabetlinin; diyabet sağlık bakım ekibi tarafından yürütülen tıbbi kontrol, bakım, tedavi ve diyabet öz yönetim desteği sürecini aksatmaması gerekir.

Sağlık profesyoneli olarak bir diyabet hemşiresi, diyabetli bireyin yaşamında;

 • Diyabet eğitimi
 • Uzmanlık alanında bireysel danışmanlık
 • Kronik hastalık bakım yönetimi
 • Diyabet öz yönetimi desteği
 • Vaka yönetimi
 • Sağlığı geliştirme ve koruma gibi mesleki rolleriyle önemli katkılar sağlar.

Bir diyabetle yaşam koçu ise; diyabetlinin potansiyelini keşfetmesine katkı sağlayarak, hedef ve çözüm odaklı yaklaşım göstererek, diyabetli bireyin o anki gündemine odaklanır.

Diyabetle yaşam koçluğu ilişkisi; profesyonel koçluk yetkinlikleriyle, etkili iletişim ve dinlemenin gücüyle, güçlü sorularla, çeşitli koçluk araçlarıyla ve güven odaklı yaklaşımla diyabetlinin yaşamına ayrıca katkı sağlar.

Son Söz

Diyabet riski bulunan ya da diyabet tanısı almış diyabetli bireyler, gereksinimleri halinde profesyonel koçluk desteğinden yararlanabilir. Fakat vurgulamak gerekir ki, diyabetle yaşam koçluğu ilişkisi asla diyabet sağlık bakımı ekibinin tıbbi tedavi ve bakım sürecindeki desteğinin yerine geçmez.

Diyabetlinin sağlık bakımı gereksinimlerini aksatmadan karşılaması, düzenli sağlık kontrollerini sürdürmesi, tedaviye uyumu, diyabet öz yönetimi eğitimi ve desteği alması önemlidir!

Fotoğraflar Canva aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Kaynaklar

 1. ICF Türkiye. Erişim Tarihi:24.03.2021. www.icfturkey.org