Diyabetle yaşam koçu
Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu,  Hemşirelik & Kariyer,  Yazılarım

Diyabetle Yaşam Koçluğu İle Kariyer Yolculuğum

Diyabetle yaşam koçluğu ile kariyer yolculuğumun kesişmesi yıllar öncesine dayanır. Bu alanla tanışmam diyabet hemşireliğine yönelik bir eğitim programı vesilesiyle oldu.

Kariyer yaşamı farklı evreleriyle kendi tadında yaşanan ve yönetilmesi gereken anlamlı bir yolculuk. Bu yolculukta başarı algısı her insana göre değişir. Benim için kariyer yaşamında başarı; kendini tanıma, ne istediğini bilme, hedeflerine kararlılıkla ilerleme ve yolculuğun her anından doyum sağlama demek.

Şanslıyım ki kariyerimin her evresi bana ayrı mutluluk verdi. İnsanı tüm yönleriyle anlama ve insana bakım verme sorumluluğu taşıyan bir meslekle kariyerime başladım. Ve mesleğimle insanın fiziksel, psikolojik, ruhsal, kültürel ve sosyolojik yönleriyle ilgilendim. İnsana kalbiyle dokunan, insandaki nice sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanattır hemşirelik. Ve ben mesleğimle insanın bütünselliğine dair her türlü bilgiyle, insanın gizemli dünyasını tanıdım.

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu ilişkisinin, diyabetlilerle olan etkileşimime değerli katkılar sağladığı inancındayım. Diyabet hemşireliğinde blog yazarlığıyla ise kariyer yaşamıma yazarak ayrı bir anlam kattığımı düşünüyorum. Araştırmacı ruhumla ve bilgiye olan tutkumla, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyorum. Okumak, araştırmak, öğrenmek ve yazmak yaşamda vazgeçilmezlerim arasında. Okuyucularımın ruhuna satırlarım aracılığıyla dokunmayı seviyorum. Ve yazarak güzel insanlarla derin bağlar kurduğumu biliyorum.

Diyabetle Yaşam Koçluğu Hakkında Yazmak

Kariyer yaşamında yazarak bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını değerli buluyorum. Ayrıca hangi alanda yazıyor olursanız olun, etik ilkeler çerçevesinde yazmak önemli.

Yazarken özgünlük, kreatif düşünmek, fayda sağlamak, araştırma yapmak, dile hâkimiyet ve gerektiğinde kaynak göstermek gerekir. O zaman yazdıklarınızla güven oluşturur verdiğiniz bilgiler. Doğru kaynaklardan bilgilerle, fayda odaklı, etik çerçevede, tarafsız ve özgün yazmak erdemli olandır.

Sayfamda sıklıkla diyabetle yaşam koçluğu ile kariyer gelişimi hakkında yazarım. Ve yazdıklarımla ilham veriyor olmaktan ise gurur duyarım. Fakat bu alanda yazılmış kısa bir içerikte dahi takdir edersiniz ki satırlarımı da tanırım. Ayrıca bir içerik uzmanı ve yazarı olarak, yazdıklarımın özgünlüğüne ve stratejisine önem veririm. Ve okuduğum birçok içeriği de bu bakış açısıyla okur ve incelerim.

Okuyucularıma katkı sağlayan içeriklerle yazarak var olmak benim için önemli. Diyabetle yaşam koçluğu ile kariyer yolculuğumda koçluk alanında içerikler yazmak da tercihim elbette. Her zaman bilgi ve deneyimlerimi paylaşmaktan gurur duyan biri olarak, başkalarına ilham olabiliyorsam ne mutlu. Çünkü her insan hayata farklı yönlerden anlam ve değer katar.

Uzun yıllardır diyabetlilerle devam eden kariyer yaşamıma koçluk ilişkisi ayrı bir anlam kattı. Sürekli öğrenme ve gelişim tutkusuyla var olan biriyim. Yaşamda bilginin en etkili güç olduğunu deneyimleyerek öğrendim. Fakat bilgiye hamallık etmeden bilgiyi içselleştirmenin bilgeliğe yolculuk olduğunu gördüm. Bilgelik, bilgiden daha değerli ve işlevseldir bilirim. Yaşamda bilgelik, öz farkındalıkla ve kararlılıkla önce kendini tanımakla kazanılır.

İnsan varoluş yolculuğunda mutlaka kendini tanımalı. Kendini bilmeli. Değerlerini korumalı. Bilginin hakkını vererek deneyim kazanmalı. Bilgiye hâkimiyet, etik değerlere sahip olmak, deneyimle kazanılan olgunluk bilgeliğe giden yoldur.

Kariyer yaşamında bilgelik ise hedeflere giden yolda saygınlık ve başarı getirir.

Sıklıkla diyabet, diyabetle yaşam, sağlıklı yaşam, hemşirelik, kariyer ve koçlukla ilgili yazarım. Diyabetle yaşam koçluğuyla ilgili ne yazılıp yazılmadığını da takip ederim. Eğer satırlarım bazı içeriklere ya da bilgilendirme yazılarına ilham kaynağı oluyorsa, bundan memnuniyet duyarım.

O vakit yazmaya devam!

Diyabetle Yaşam Koçluğu Nedir?

Profesyonel yetkinlikleriyle diyabetle yaşam koçu, diyabetlinin potansiyelini keşfetmesinde koçluk varlığıyla bir yol arkadaşıdır. Diyabetle yaşam koçluğu; diyabetlinin yaşam hedeflerinin netleştirilmesini sağlar. Diyabetli bireyin ulaşılabilir hedeflerini planlamasına katkı sağlar. Ayrıca profesyonel koçluk ilişkisiyle gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık amaçlı bir keşif yaratır.

Diyabetle yaşam koçluğu yaklaşımı, diyabetlinin öz farkındalığını yükselten ve potansiyelini arttıran önemdedir.
Diyabetle Yaşam Koçluğu ile Kariyer Yolculuğu

Diyabetlinin yaşamında diyabetle yaşam koçluğu ilişkisi:

 • Diyabetlinin öz farkındalığının arttırılmasında
 • Diyabet öz yönetim becerilerinin geliştirilmesinde
 • Diyabetle sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmesinde
 • Diyabetle yaşam kalitesinin arttırılmasında
 • Diyabet tedavi uyumunun arttırılmasında katkı sağlayan profesyonel bir destek sürecidir.

Koçluk; Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından belirlenmiş olan temel ahlaki kurallar ve mesleki standartlardan oluşan profesyonel bir meslektir.

Profesyonel bir koç hizmet verdiği danışanına koçluk süreci ve ilişkisi üzerine yapılandırılmış yaklaşımla, karşılıklı saygı ve güven temelli destekleyici bir ortam yaratan kişidir.

Diyabetle yaşam koçluğu ise diyabetlinin potansiyelini keşfetmesine katkı sağlayan profesyonel bir koçluk ilişkisidir. Diyabetle yaşam koçluğu ile kariyer yolculuğumda, aldığım ICF akredite koçluk eğitimleri beni daha ileriye taşıdı elbette. Mesleki uzmanlığımla birlikte profesyonel koçlukla ilgili bilgi ve deneyimlerimle, diyabetle yaşam koçluğu ile kariyer gelişimi konularında yazarak başkalarına da katkı sağlamak kıymetli bir değer.

Diyabetle Yaşam Koçu ve Diyabetle Yaşamda Önemi

Bir diyabetle yaşam koçu; diyabetli bireyin güçlü ya da geliştirilmesi gereken yanlarının farkındalığına katkı sağlar. Ayrıca diyabetlinin yaşama bakış açısını genişletir. Ve diyabetlinin yaşam yolculuğunda planladığı hedeflerine olan eylem adımlarında kararlılığını destekler.

Profesyonel yetkinlikleriyle bir diyabetle yaşam koçu diyabetliyle olan ilişkisinde:

 • Öz yönetimini güçlendirme
 • Öz farkındalık ve öz bakım bilinci kazanma
 • Tedavi uyumunu arttırma
 • Diyabetiyle aile, iş ve sosyal yaşam dengesi kurma
 • Güçlü yanlarının diyabetle yaşamında katkısı
 • Diyabetle yaşamda engellerini görebilme
 • Diyabetin yaşamına getirdiği fırsatları fark etme
 • Genel yaşam alanlarında denge ve uyum sağlama
 • Bütünsel anlamada sağlıklı ve kaliteli yaşam sürme konularında

Diyabetlinin bütünsel gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık yolculuğuna koçluk varlığıyla eşlik eder.

Diyabetli bireyin yaşamında diyabetle yaşam koçu diyabetlinin potansiyelini keşfetmesi, hedeflerini netleştirmesi, potansiyelini ortaya çıkarması ve sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım göstermesi amacıyla o an ki gündemine odaklanır.

Diyabetle yaşam koçluğu yaklaşımı, diyabetlinin öz farkındalığını yükselten ve potansiyelini arttıran önemdedir.

Profesyonel bir diyabetle yaşam koçu:

 • Güçlü ve farkındalık yaratan sorularıyla
 • Etkili iletişim yeteneğiyle
 • Bütünsel ve derin dinlemenin gücüyle
 • Güçlü ve çeşitli koçluk araçlarıyla
 • Profesyonel koçluk yetkinliklerini kullanarak diyabetli bireyin yaşamına değerli katkılar sağlar. 

Diyabetle yaşam koçluğunda ICF akredite bir eğitim programıyla yetkinlik kazanmış olmak, kariyer yolculuğunuzu ve bu alanda varlığınızı ayrıca güçlendirir!

Diyabet riski taşıyan ya da diyabet tanısı almış diyabetliler gereksinimleri doğrultusunda elbette profesyonel koçluk desteğinden de yararlanabilir. Ancak önemle vurgulamak isterim ki; diyabetle yaşam koçu asla diyabet sağlık bakımı ekibinin tıbbi tedavi ve bakım sürecindeki desteğinin yerini alamaz.

Diyabetlilerin sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamaları, tedavi uyumları, diyabet öz yönetimi eğitimi- desteği almaları ve düzenli sağlık kontrollerini sürdürmeleri oldukça önemli!

Fotoğraflar Canva aracılığıyla

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Kaynaklar

 1. https://www.icfturkey.org/kocluk-hakkinda/profesyonel-kocluk-nedir/ Erişim tarihi: 08.04.2021
 2. https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-etik-kurallari/ Erişim tarihi: 08.04.2021