Hemşirelikte iletişim
Hemşirelik & Kariyer,  Yazılarım

Hemşirelikte Terapötik İletişim

Hemşirelikte terapötik iletişim, hemşireler için önemli yetkinlikler arasında yer alır. Hemşireler terapötik iletişimle mesleki güçlerini arttırarak, hasta bireye yaklaşımlarında daha etkili rol oynarlar

Terapötik iletişimde;  duyguların yansıtılması, konuşmaya davet, yakından ilgilenme, içeriği yansıtma, empati ve saygı, açıklık, özetleme, bağlama, sessizlik ve gerektiğinde müdahale  gibi etkili unsurlar vardır.

Her birey eşsiz, değerli ve önemli. Hemşireler terapötik iletişimle güçlendirilmiş hemşirelik ilişkisiyle, hasta bireye yaklaşımlarında daha etkin rol oynarlar.

Hemşirelik ilişkisinde:

 • Saygı, empati ve güvene dayalı bir yaklaşımla
 • Kalben güçlü bağlar kurmak
 • Hemşireliğin gücünü arttıran önemli kazanımlar arasındadır.  

Duygularını dinleyen, deneyimlerinin farkında olan, algılarını yöneten, yoluna çıkan seçenekleri gönül gözüyle gören her insan özüne uygun yürür yaşam yolculuğunda. Böylece hem kendine, hem de tüm canlılara daha duyarlı olur. Tatlı dille kurduğu iletişimle, bilir ki tüm kapılar açılır önüne.

Fotoğraf Ani Kolleshi ve Unsplash

Terapötik İletişimle Hemşirelik İlişkisini Güçlendirme

Terapötik iletişim; hemşirelik ilişkisini güçlendiren en önemli araçlardan biri. Hemşirelerin terapötik iletişime özen göstermesi, hemşirelik ilişkisini yürütürken oldukça önemli ve etkili olur.

Peki hemşireler terapötik iletişimde hangi ayrıntılara dikkat etmeli:

 • İletişim esnasında, etkileşimde olunan bireye ismiyle ya da tercih ettiği unvanla hitap etmek önemli.
 • İletişime başlarken hemşirenin kendini tanıtması önem taşır.
 • İletişim tarzı bireyin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmalı.
 • İletişim içinde olunan bireyin kendisini açıklamasına izin vermek, onu anlamak, duygularını kabul etmek ve gerektiğinde tavsiye vermek şeklinde olmalı.
 • Bireyin inanç, istek ve anlayış düzeyi göz önünde bulundurulmalı.
 • Bireyin davranışlarının, yorumlarının veya tutumunun nedeni anlaşılmaya çalışılmalı.
 • Bireyin gerektiğinde kendisini savunmasına fırsat verilmeli.
 • Bireyin değer, görüş ve ihtiyaçları saygı çerçevesinde dinlenmeli.
 • Hemşire kendi sözlü/sözsüz iletişim tarzının ve diğer bireyler tarafından nasıl algılandığının farkında olmalı.
 • Bireyle, hemşirelik ilişkisi dışında bir iletişim tarzı sürdürmekten kaçınılmalı.

Terapötik İletişimde, Karşınızdaki Kişiyle İçtenlikle ve Göz Temasıyla İletişim Kurmak Önemli

Hemşirelikte terapötik ilişki:

 • Hastanın gereksinimleri doğrultusunda
 • Hastanın bireysel özellikleri dikkate alınarak
 • Hastanın özgünlüğü kabul edilerek
 • Hastayla iş birliği içinde
 • İyileşme sürecini desteklemek amaçlı oluşturulan hedefler ve bu hedeflere yönelik gerçekleştirilen tüm girişimler şeklinde olur.

Hemşirelik ilişkisinde saygı, empati ve güvene dayalı bir yaklaşımla kalben güçlü bağlar kurmak hemşireliğin gücünü arttıran önemli kazanımlar arasında yer alır.  

Fotoğraf National Cancer Institute ve Unsplash aracılığıyla