Diyabetle Yaşam Sanatı
Diyabet & Diyabetle Yaşam,  Yazılarım

Diyabetle Yaşam Sanatı

“Tatmin edici bir yaşam,

zorluklardan kaçmak yerine onları kucaklayanlarındır.”

Friedrich Nietzsche

Diyabetle yaşam, diyabet öz yönetim konusunda sorumluluk bilinci gerektiren uzun soluklu bir yolculuktur. Diyabetle yaşam sanatıyla diyabet yönetiminde ustalık kazanılarak bu yolculuk farkındalıkla sürdürülür. Zaman içinde deneyimlerinin diyabetliye kattıklarıyla ustalık kazanılır elbette. Diyabetle yaşam yolculuğunda doğru bilgilerin sorumluluk bilinciyle, kararlılıkla ve disiplinle deneyimlenmesidir kişiye ustalık kazandıran esasında.

Diyabet bireyin yaşamında zorunlu yaşam biçimi değişikliğiyle birlikte, davranış değişimi gerekliliği, beraberinde sürekli tıbbi bakım ve tedavi sorumluluğu getirir. Bu hastalık ailesiyle birlikte diyabetlinin tüm yaşamını derinden etkiler. Diyabetle yaşamın kendine has kurallarını öğrenerek deneyimlemek ve diyabetle birlikte yaşama uyum sağlamak önemli. Kişinin ömrü boyunca tıbbi bakım ve tedavisi konusunda uzman desteğine ihtiyacıyla birlikte, kendisinin de öz yönetiminde ve diyabet ile olan yolculuğunda ustalık kazanması gerekir.

Diyabetle yaşamın içinde kendini tanımak ve diyabetle yaşama koçluk bakışı kazanmak, beraberinde öz yönetim becerilerini geliştirmek diyabetliye yaşamında ustalık kazandırır.

Biz yaşamı nasıl algılarsak, yaşamın bize sunduklarını da algımız ölçüsünde öyle anlamlandırırız. Ben diyabetle yaşamı, ustalık kazanılmasını gerektiren bir sanat olarak görenlerdenim. Diyabetle yaşam sanatında tüm diyabetlilerin ustalık kazanması gerektiğine gönülden inanıyorum. Diyabetle yaşamda ustalık kazanmak diyabetlinin arzusunda saklıdır ve diyabet yönetiminin gücünü elinde tutmak demektir.

Diyabetle Yaşamda Ustalık Kazanmak

Türk Dil Kurumu Sözlüğü sanat kavramını “Bir şey yapmada gösterilen ustalık” şeklinde tanımlar. Ustalık ise “beceriklilik” olarak tanımlanır. Diyabetle yaşamında, kişinin öz yönetiminde ve öz bakımında beceri kazanması önem taşır. Bu nedenle diyabetle yaşam, kişinin öz yönetiminde ustalığıyla yaşam sanatı olarak ayrı bir anlam kazanır.

Diyabetle yaşamda ustalık kazanmış olmak, sağlıklı yaşamın kontrolünü elinde tutarak yaşamda iyilik halinin korumasına katkı sağlar. Böylece ruh, beden ve zihin bütünlüğüyle birlikte bütünsel sağlıkla yaşamla uyum ve denge korunur.

Diyabetle Yaşam Sanatı

Diyabetle Yaşam Sanatında Öz Yönetim

Diyabet öz yönetimi, diyabetlinin veya yakınlarının mutlaka karşılaştığı bir sorumluluk kavramı diyabetle olan yolculuklarında. Öz yönetim kişinin hastalık yönetiminde sorumluluk üstlenmesi ve sürdürmesi, öz yönetim becerisi ise kişinin gerekli olan tutumu kazanabilmesidir. Öz yönetim desteğiyse, sağlık profesyonellerinin kişinin öz yönetiminde destek amaçlı yaşamına dokunabilmesi anlamı taşır. Diyabetlinin ailesinin veya sosyal çevresinin desteğiyse hatırı sayılır önemdedir.

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu ise, diyabetlilerin ve yakınlarının yaşamına değerli katkılar sağlayan profesyonel nitelikte diğer destek kaynaklarından biridir.

Öz yönetim başarısını arttırmak amacıyla diyabetli bireyler, diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu desteği alabilecekleri gibi ayrıca kendi kendilerine koçluk yapmayı da öğrenebilirler. Diyabet tanısı almış her birey, diyabetle yaşam sanatını ustalıkla icra edenlerden olabilmeli ve bu sanatın inceliklerini bilmeli kanaatindeyim.

Diyabet öz yönetiminde motivasyonu her koşulda yüksek tutabilmek önemli. Diyabetle yaşamın güçlükleri veya engelleri karşısında, mücadele ruhu ve etkili kararlar verebilme becerisi de önemli. Diyabetle yaşama özgü doğru ve etkili tutumları benimsemek bir diğer önemli konu. Diyabet tedavi uyumunda başarı ise bu sanatın olmazsa olmazı arasındadır.

Her insan yaşamının her döneminde kendini mutlu, huzurlu, sağlıklı ve zinde hissedebilmek ister. Diyabetle dost olmak ve diyabetle yaşamda uyumu yakalamak, diyabetlinin yaşamını kolaylaştırır.  Diyabetle uyum ve dostluk içinde olmak, kişinin yaşam kalitesini korumasına katkı sağlayarak yaşam doyumunu arttırır. Böylece diyabetli kendini daha sağlıklı, zinde ve diyabetiyle güçlü hisseder. Diyabetle yaşam sanatı diyabet hastalığının bireyi değil, diyabetlinin özgür iradesiyle hastalığını yönetebilme becerisi kazanmasıdır.

Diyabetle Yaşam Yolculuğu

Jim Rohn “Vücudunuza iyi bakın, çünkü yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır.” Sözüyle sağlıklı bir bedenin önemine vurgu yapmış. Bence her insan bedenini en kıymetli hazinesi olarak görebilmeli. Sağlıklı bir bedenle doyumlu bir yaşam için, sağlığıyla ilgili mutlaka sorumluluk üstlenmeli ve kararlılıkla sürdürmeli. 

Diyabetle yaşam beraberinde güçlü bir motivasyonu, sorumluluk bilinciyle disiplinli olmayı ve daima öğrenme arzusu duymayı gerektirir. Diyabet hayatına girdiği kişiden mutlaka, yaşam yolculuğunda sağlığıyla ilgili sorumluluk üstlenmesini bekler. Diyabetlinin yaşam yolculuğunda ailesi, arkadaşları, yakın veya uzak çevresiyle birlikte, sağlık profesyonelleri de önemli destekçileri ve yol arkadaşları olur.

Diyabetlinin hastalığına dair öz farkındalığı ve yaşam tutumu, öz yönetim başarısını etkiler. Her bireyin yaşamında deneyimleri ve deneyimleri karşısında gösterdiği davranışları farklı olabilir. Davranışları etkileyense kişilerin duygu ve düşünceleriyle birlikte olaylara bakış açısındaki farklılıklarıdır. 

Profesyonel hayatımda mesleki gözlemlerim neticesinde diyebilirim ki diyabetlilerin yaşamlarında sergilediği farklı tarz tutumları olabilmekte. Diyabetlilerin bu tutumları da yaşamlarını doğrudan ya da dolaylı etkilemekte.

Kimi diyabetli hastalığını yokmuş gibi kabul eder ve diyabetle çoğu zaman dostluk kurmayı tercih etmez. Kimileri diyabetle yaşamında kendini hastalığıyla yaşamı arasında sıkışmış hisseder. Kimileri ise diyabetle yaşamında bir ömür kazandığı ustalığını sergiler.

Diyabetle yaşamınızı ustalıkla sürdürmeniz temennisiyle….

“Diyabetle Yaşam Sanatı” kitabından alıntıdır.

Fotoğraf Canva aracılığıyla