Diyabetle yaşam ve sağlık koçlu
Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu,  Hemşirelik & Kariyer,  Yazılarım

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçu Kimdir?

Diyabetle yaşam ve sağlık koçu kimdir?

Arzu ederseniz gelin sizlerle bu konuda satırlarımla birlikte bir farkındalık yolculuğuna çıkalım.

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu günümüzün profesyonel mesleki yaklaşımlarından biri. Kronik hastalıklar arasında kabul edilen diyabet, yaşam boyu öz yönetim sorumluluğu ve tedavi uyumu gerektirir.

Diyabetlinin ailesi, sosyal çevresi, diyabet bakım ekibiyle birlikte diyabetle yaşam ve sağlık koçu bu yolculuğunda diyabetlinin önemli destekçileri arasındadır.

Uzun yıllardır sağlık alanında diyabetli bireylere ve diyabet riski bulunanlara hizmet vermekteyim. Diyabet eğitim hemşireliği uzmanlığımla birlikte, diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu yetkinliklerim arasında. Sağlık içerik yazarı olarak sıklıkla gerek web sayfamda, gerekse farklı platformlarda diyabet, diyabetle yaşam, diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu alanında yazan biriyim. Yakın zamanda yayımlanan Diyabetle Yaşam Sanatı kitabımı da bu alanlarda katkı sağlaması amacıyla kaleme aldım. Ne yazık ki bu alanda yazdığım içeriklerimin etik ilkeler çerçevesinde değil, intihal yapılarak birçok platformda kullanıldığına rastladım. Bu yazımı da siz değerli okuyucularıma diyabetle yaşam ve sağlık koçu kimdir, bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla kaleme aldım. Katkı sağlaması temennimle…

Genellikle tıp ve hemşirelik alanlarında karşılaştığımız kanıta dayalı sağlık uygulamaları; tıbbi uygulamalar kapsamında, klinik tedavi sürecinde, tedaviye karar verme aşamasında ve teknolojiyi değerlendirmede mevcut olan en iyi kanıtın bilinçli ve dikkatle kullanımı olarak tanımlanmakta. Kanıta dayalı uygulamalar arasında geçen sağlık koçluğu da yapılandırılmış bir uygulama modeline dayandırılır. Sağlık koçluğu; bireysel yaşam tarzı değişikliğini, tedaviye uyumu, öz bakımı ve sağlığın iyileştirilmesini desteklemek amacıyla kronik hastalıklarda sıklıkla tercih edilen kanıta dayalı bir uygulamadır.

Sağlık koçluğu hastalıkların önlenmesi amacıyla birlikte, kanıta dayalı terapötik bakım planının bileşenleri olarak fiziksel aktiviteyi, sağlıklı beslenmeyi ya da kilo yönetimini destekler. Ayrıca sağlık koçluğu yaklaşımında tıbbi bakım ve yaygın kronik hastalıklar için öz bakım desteği öne çıkar.

Sağlık koçluğu diyabet gibi kronik hastalarda motivasyon sağlamayı ve davranış değişimini destekleyen kanıta dayalı uygulamalar arasında yer alır.  Bu nedenle sağlığın iyileştirilmesinde, diyabetlilerin güçlendirilmesinde, tedavi uyumlarının ve öz yönetimlerinin desteklenmesinde sağlık koçluğu önemli bir destek sürecidir. Kanıta dayalı sağlık koçluğunda; davranış değişimi sağlayan yaklaşımlar ve motivasyonel görüşme gibi hasta merkezli yaklaşımlar, etkili iletişim teknikleri öğrenme ve yeterliliği geliştirmesi, performansı arttırması ve yeterliliği desteklemesi nedeniyle uygulanması gerekenlerdir.

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu

Sağlık koçluğu yaklaşımları arasında önemli bir yeri olan diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu, diyabetlinin var olan potansiyelini ve motivasyon kaynaklarını keşfetmesine destek sağlamak amaçlı profesyonel bir yol arkadaşlığı olarak görülür.

Diyabetle Yaşam Koçu

Diyabetle yaşam ve sağlıklı koçluğu desteğiyle:

 • Diyabetli yaşam hedeflerini netleştirir.
 • Hedeflerine giden yolculuğunda gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık kazanır.
 • Diyabetle yaşamda potansiyelini geliştirir.
 • Diyabetle yaşama bakış açısını genişletir.
 • Diyabetle yaşam boyu öğrenme becerisini geliştirir ve öğrenmeyi öğrenir.
 • Diyabetle yaşamda gücünü arttırır.
 • Diyabetle yaşamında uyum ve dengeyi yakalar.
 • Diyabetle yaşamında iyilik hissini ve yaşam kalitesini arttırır.

Profesyonel koçluk yaklaşımı, diyabetlinin var olan güçlü veya geliştirilmesi gereken yönlerinin farkındalığına, planladığı hedeflerine giden yaşam yolculuğunda en uygun eylem adımlarını atmasına ve kararlılığını sürdürmesine katkı sağlar.

Diyabetle yaşam ve sağlık koçu diyabetliyle olan ilişkisinde; diyabetlinin  öz farkındalık ve öz bakım bilinci kazanmasına, öz yönetimi ve tedavi uyumunu iyileştirmesine, öz değerlerini keşfederek, yaşamda denge ve uyumu yakalamasına katkı sağlar. Diyabetle yaşam ve sağlık koçunun diyabetliye sağladığı diğer katkılar ise şunlardır:

 • Diyabetlinin güçlü yanlarının neler olduğu ve yaşamına nasıl katkı sağlayabileceği
 • Diyabetlinin yaşamında neleri engel olarak gördüğü ve bu engelleri nasıl aşabileceği
 • Diyabetin bireyin yaşamına getirdiği fırsatların neler olduğu ve bunlardan nasıl yararlanabileceği
 • Diyabetle yaşamın tüm alanlarında denge ve uyumu yakalama
 • Diyabetle yaşam boyu öğrenme ve gelişme fırsatı yakalama
 • Diyabetle yaşamda gücünü ve potansiyelini arttırma
 • Diyabetle yaşamda liderlik becerisini geliştirme ve kullanma
 • Diyabetle yaşamda motivasyon kaynaklarını keşfetme
 • Diyabetle yaşam doyumunu arttırma
 • Sağlıklı, huzurlu, kaliteli ve doyum içinde bir yaşam sürdürme

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçu

Diyabetle yaşam ve sağlık koçu; diyabetlinin bütünsel gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık yolculuğuna profesyonel yaklaşımla gösterdiği koçluk varlığıyla eşlik eder.

Diyabetle yaşam yolculuğunda her diyabetlinin kendine özgü sorunları ve destek ihtiyacı olabilir. 

Diyabet eğitim hemşiresi diyabetlinin yaşamına; diyabet konusunda eğitim/danışmanlık, diyabetlinin tedavi ve bakımını gerçekleştirme, kronik hastalık yönetimiyle diyabetliyi izleme, diyabet öz yönetimi eğitimi ve desteği, sağlığı geliştirme ve koruma gibi mesleki rolleriyle önemli katkılar sağlar.  Diyabetle yaşam ve sağlık koçu ise; diyabetlinin potansiyelini keşfetmesine katkıda bulunarak, hedef ve çözüm odaklı yaklaşımla, o an ki var olan gündemine odaklanır. Profesyonel koçluk yetkinliklerini kullanarak, güçlü koçluk sorularıyla, etkili iletişim yeteneği ve bütünsel dinlemenin gücüyle, etkili koçluk araçlarıyla, diyabetlinin hedeflerine giden yolda diyabetle yaşamına yol arkadaşlığıyla destek sağlar.

Yazılarımda sıklıkla belirttiğim üzere yineleyecek olursam koçluk; Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından belirlenmiş olan temel ahlaki kurallar ve mesleki standartlardan oluşan profesyonel bir meslektir. Profesyonel koç hizmet sunduğu danışanına koçluk süreci ve ilişkisi üzerine yapılandırılmış yaklaşımla, karşılıklı saygı ve güven temelli destekleyici bir ortam yaratan kişidir. Diyabetle yaşam ve sağlık koçu hizmet verdiği diyabetlinin potansiyelini keşfetmesine katkı sağlayan profesyonel yetkinlikler kazanmış sağlık koçudur.

Diyabetle yaşam ve sağlık koçu mutlaka ICF akredite koçluk eğitimleriyle koçluk yetkinliği kazanmış ve mümkünse sağlık alanında uzmanlaşmış bir sağlık profesyoneli olmalıdır.

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğunda ICF akredite koçluk eğitimiyle yetkinlik kazanmış olmak ve sağlık alanında uzmanlaşmış olmak kariyer yolculuğunuzu ve bu alanda varlığınızı oldukça güçlendirir!

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Kaynaklar

 1. https://www.icfturkey.org/kocluk-hakkinda/profesyonel-kocluk-nedir/ Erişim tarihi: 08.04.2021
 2. https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-etik-kurallari/ Erişim tarihi: 08.04.2021
 3. Fotoğraf cottonbro adlı kişinin Pexels‘daki fotoğrafı