Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu
Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu Hizmeti

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu Hizmeti

Sağlık koçluğu; bireysel yaşam tarzı değişikliğini, tedaviye uyumu, öz bakımı ve sağlığın iyileştirilmesini desteklemek amacıyla kronik hastalıklarda dünya geneli sıklıkla tercih edilen kanıta dayalı bir uygulamadır.

Sağlık alanında koçluk yaklaşımı hastalıkların önlenmesi amacıyla birlikte, kanıta dayalı terapötik bakım planının bileşenleri olarak fiziksel aktiviteyi, sağlıklı beslenmeyi ya da kilo yönetimini de destekler. Ayrıca sağlık koçluğu yaklaşımında tıbbi bakım ve yaygın kronik hastalıklar için öz bakım desteği ön plana çıkar.

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu Nedir?

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu ise diyabetli bireylerde ya da diyabet riski olanlarda motivasyon sağlamayı ve davranış değişimini destekleyen kanıta dayalı bir uygulamadır.

Sağlığın iyileştirilmesinde, sağlıklı yaşam hedeflerinin netleştirilmesinde, diyabetlilerin güçlendirilmesinde, diyabetlilerin tedavi uyumlarının ve öz yönetimlerinin desteklenmesinde önemli bir destek sürecidir. Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğunda; davranış değişimi sağlayan ve motivasyonu güçlendiren yaklaşımlarla birlikte, etkili iletişim teknikleriyle öğrenme ve yeterliliğin geliştirilmesi, performansın arttırılması ve yeterliliğin desteklemesi sağlanır.

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçu Ne Yapar?

Diyabetli ya da diyabet riski olan bireyin;

 • Sağlıklı yaşam hedeflerini netleştirmesini sağlar.
 • Güçlü yanlarını ve öz değerlerini keşfetmesinde rehberlik eder.  
 • Hedeflerine giden yolculuğunda bütünsel anlamda gelişim, değişim, dönüşüm sağlamasına rehberlik eder.
 • Yaşamında kendiyle ilgili içgörü kazanmasını sağlar.
 • Yaşamında potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine rehberlik eder.
 • Yaşama bakış açısını genişletmesine ve yeni bakış açıları kazanmasına katkı sağlar.
 • Yaşam boyu öğrenme becerisini geliştirir ve öğrenmeyi öğrenmesini destekler.
 • Bireysel gücünü ve performansını arttırmasını destekler.  
 • Yaşamında uyum ve dengeyi yakalamasını destekler.  
 • Yaşamında iyilik hissini ve yaşam kalitesini arttırmasını destekler.
 • Yaşamda sosyal destek düzeyini arttırmasını destekler.  
 • Motivasyon kaynaklarını keşfetmesini destekler.  
 • Yaşamında arzuladığı değişimi sağlamasında rehberlik eder.

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu Neden Alınır?

 • Diyabet tanısı almışsanız diyabet öz yönetim başarınızı arttırmayı istediğinizde
 • Diyabet riskiniz bulunuyorsa sağlığınızı koruma ihtiyacı hissettiğinizde
 • Sağlığınızı korumak ve geliştirmek arzusundaysanız hedeflerinizi netleştirmek istediğinizde
 • Güçlü yanlarınızı keşfederek yaşam gücünüzü arttırmak istediğinizde
 • Yaşamınızda neleri engel olarak gördüğünüzü tespit ederek, bu engelleri nasıl aşabileceğinizi keşfetmek istediğinizde
 • Yaşamınızda fırsatlarınızın neler olduğunu tespit ederek, bu fırsatlardan nasıl yararlanabileceğinizi keşfetmek istediğinizde
 • Yaşamınızda bir davranış, tutum ve alışkanlık değişikliği arzuladığınızda
 • Yaşamınızın tüm alanlarında denge ve uyumu yakalamak istediğinizde
 • Yaşam boyu öğrenme ve gelişme fırsatı yakalamak istediğinizde
 • Yaşamsal gücünüzü ve potansiyelinizi arttırmak istediğinizde
 • Yaşamınızda liderlik becerinizi geliştirmek ve kullanmak istediğinizde
 • Motivasyon kaynaklarınızı keşfetmek istediğinizde
 • Yaşamınızda stersinizi azaltıp, stres yönetiminde başarınızı arttırmak istediğinizde
 • Yaşamınızda zaman tuzaklarından özgürleşip, zaman yönetiminde başarınızı arttırmak istediğinizde
 • Yaşamınızda bakış açınızı genişletmeyi arzuladığınızda
 • Yaşamınızda problemleriniz yerine çözümlerinize odaklanmak istediğinizde 
 • Sağlıklı yaşama yönelik seçeneklerinizi görerek alternatif seçenekler üretmek istediğinizde
 • Yaşamınızda sağlık, esenlik, iyilik ve doyum hissinizi arttırmak istediğinizde

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu Ne Fayda Sağlar?

 • Bütünsel sağlık
 • Bütünsel gelişim
 • Bütünsel bakış açısı
 • Değişim ve dönüşüm
 • Öz farkındalık
 • Öz yönetim
 • Öz disiplin
 • Özgüven
 • Öz şefkat
 • Kararlılık
 • Motivasyon
 • Netlik
 • Cesaret
 • Duygusal dayanıklılık
 • Tedaviye uyum
 • Yaşamda uyum ve denge

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu Görüşmeleri Nasıl Bir Süreçle İlerler?

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu hizmeti almak isteyen müşterilerimizle, öncelikle yüz yüze ya da online ortamda kimya görüşmesi olarak tanımladığımız ön görüşme yapılır. Bu ön görüşme esnasında diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu hizmeti almak isteyen müşterinin neye ihtiyaç duyduğu belirlenir. Müşterinin konusunun koçluk hizmetimiz alanları dışında olması halinde Uluslararası Koçluk Federasyonu -ICF’in etik kuralları gereğince müşteri ilgili başka profesyonel destek (sağlık hizmetleri ve bakım desteği, eğitim, terapi, mentorluk ya da danışmanlık gibi) alması üzere ilgili alanlara yönlendirilir.

Ön görüşmemizde diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu hizmeti almak isteyen müşterinin konusu koçluk hizmetlerimiz kapsamında ise; müşteriyle hizmet sunacak olan koç arasında bir sonraki koçluk görüşmeleri için planlama (görüşme şekli, tarih ve saat vb.) yapılır.

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu hizmeti Uluslararası Koçluk Federasyonu- ICF’in belirlediği etik kuralları çerçevesinde tüm koçluk görüşmelerini müşteriyle iş birliği içinde karşılıklı güven ve uyum ilişkisiyle, gizlilik esasına dayalı olarak sürdürür. Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu hizmeti alan müşterinin ve profesyonel koçun tüm yasal hakları koçluk sözleşmesiyle karşılıklı güvence altına alınır. İlgili koçluk sözleşmesinde; koçluk hizmetinin türü, koçluk süresi, hizmetin kapsamı ve ücretlendirme açık bir şekilde yazılı olarak belirtilir. Müşteri ile hizmet sunacak koç arasında gerçekleştirilen koçluk sözleşmesi sonrasında koçluk hizmet süreci başlar. Karşılıklı iş birliği, uyum, güven ve samimiyet ilişkisine dayalı olan koçluk sürecinde koç müşterisinin gündem konusu ve hedefleri doğrultusunda süreci yönetir. Koçluk görüşmesinin her seansında koç hizmet sunduğu müşterisinin gelişim sürecini takip eder ve geri bildirim sunar.

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu görüşmelerinin verimli ve etkili olabilmesi için; müşteri ile koç arasında belirlenen gelişim hedefleri doğrultusunda 8 ila 12 koçluk görüşmesi alması önerilir.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu hizmeti asla tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu hizmeti asla sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Hizmet Başvurusu ve Bilgi Almak İçin

Bütünsel Gelişim Akademi Sayfasını Ziyaret Edin