Diyabet Eğitim Serisi

 • Gebelik diyabeti

  Gebelik Diyabeti

  Gebelik diyabeti, Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) olarak da adlandırılır. Gebelikte diyabet sorunu, gebelikte başlayan ve ilk olarak gebelik sürecinde tanısı konulan glikoz tolerans bozukluğudur. Gebelik diyabetinde geçici olmakla birlikte, gebelik süresince devam eden kanda şeker yüksekliği sorunu gelişir. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerine göre değişmekle birlikte, gebelikte diyabet görülme sıklığı %1-14 şeklinde değişir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda obezite (şişmanlık) sorununun artmasıyla beraber, hem gebelikte diyabet sorunu gelişir. Hem de bu kişilerde doğum sonrası tip 2 diyabet hastalığı riskinde artış yaşanır. Gebelik Diyabeti Nedir? Gebelik diyabeti, gebelik sürecinde kanda şeker seviyesinin normal değerlerden daha yüksek değerlere yükselmesi durumudur. Gebelik diyabeti sorunu gelişen kadının, doğum sonrası kanda şeker seviyesi normale dönse dahi yaşam boyunca…

 • Tip 1 diyabet yönetimi

  Tip 1 Diyabet Yönetiminde Başarı

  Tip 1 diyabet yönetiminde başarı her diyabetlinin tercihi olmalı! Tip 1 diyabet hayatınıza girdiyse eğer diyabet yönetimi kavramıyla da mutlaka tanışmış olmanız gerekir. Tip 1 diyabetle yaşamda diyabet yönetimini öğrenmek ve diyabet yönetiminde sorumluluk üstlenmek önemlidir. Tip 1 diyabet yönetiminde, öz bakım beceri ve davranışlarının kazanılması ve kararlılıkla sürdürülmesi diyabetli bireyin sorumluluğundadır.  Peki o vakit diyabetle yaşam yolculuğunuzda tip 1 diyabet yönetiminde başarılı olmayı ister misiniz? Sevgili diyabetliler o zaman bu içeriğim diyabet yönetiminizde size ilham olabilir. Tip 1 Diyabet Yönetimi Tip 1 diyabetle yaşamda; diyabetlilerin bireysel özellikleri, sağlık inançları ve sosyal destek düzeyleri gibi çeşitli faktörler tedavi uyumunu etkiler. Tip 1 diyabet yönetimi sürecinde, diyabetlilerin ve yakınlarının diyabet eğitimiyle desteklenmesi ve…

 • İnsülin direnci

  İnsülin Direnci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  İnsülin direnci hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz? “Aşırı yemek yemiyorum, yine de kilo veremiyorum.”, “Ne yesem yarıyor ve devamlı kilo alıyorum.” ve “Çok sık acıkıyorum ve sürekli yemek yeme gereksinimi hissediyorum.” gibi yakınmalarınız oluyorsa, sizin de insülin direnci sorununuz olabilir.   İnsülin Hormonu Ne İşe Yarar? İnsülin, diyabette anahtar rol oynayan bir hormondur. Diyabet hastalığında insülin hormonunun etkinliği (işlevi) bozulur ya da bu hormonun yeterli miktarda salgılanmasıyla (eksikliği) ilgili sorun gelişir.  Pankreas, karın bölgesinde midenin hemen altında ve arkasında bulunan bir organdır. İnsülin hormonu, pankreasta bulunan Beta hücrelerinden salgılanan bir hormondur. İnsülin hormonunun başlıca görevleri şunlardır: Kandaki şekerin (glikozun) kas, yağ ve karaciğer gibi dokulara alınmasını, depolanmasını ve kullanılmasını sağlar. Vücudun dokularına…

 • Diyabette Kan Şekeri İzlemi

  Diyabette Kan Şekeri İzlemi

  Diyabette kan şekeri izlemi, tedavi planında insülin uygulaması yer alan diyabetlilerin önemli sorumlulukları arasındadır. Diyabetli bireylerde, kendi kendine parmaktan kan şekeri ölçümü takibi diyabet öz yönetiminin önemli basamaklarındandır. Özellikle tedavi planında insülin uygulaması bulunan diyabetlilerin, düzenli kan şekeri ölçümü yapmaları ve kayıt tutmaları diyabet tedavi uyumunda başarı için gereklidir. Bu nedenle diyabetli bireylerin, bireysel kan şekeri takibinde  disiplin kazanmaları ve bu disiplini kararlılıkla sürdürmeleri önem teşkil eder. Diyabet tedavi ve bakım sürecinde, diyabetlinin parmaktan (kapiller) kan şekeri ölçümünün yapılması genellikle diyabetlinin kendisi, yakınları ya da hastane ortamında sağlık profesyonellerinin sorumluluğundadır. Diyabette kan şekeri izlemi, diyabet tedavi uyumunda başarı sağlamak için de ayrıca önem taşır. Diyabetlilerde Kan Şekeri İzleminin Önemi Diyabetin…

 • İnsülin tedavisi

  İnsülin Tedavisi ve İnsülin Uygulamalarında Sık Yapılan Hatalar

  İnsülin tedavisi, diyabet tedavi planının önemli basamaklarından biridir. İnsülin uygulamalarında sık yapılan hatalar ise diyabet tedavi başarısını olumsuz etkiler. Diyabetle yaşamda insülin tedavisinin amacını kavramak, gerektiğinde insülin uygulama becerisi kazanmak ve insülin uygulamalarında hata yapmamak diyabetlilerin sorumlulukları arasındadır. İnsülin uygulamaları tip 1 diyabet tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tip 2 diyabetlilerin tedavi planında ise bazen tanı anından itibaren, bazen de tanı sonrası ilerleyen yıllarda tip 2 diyabetlinin gereksinimine göre insülin tedavisi uygulanır. Diyabetli bireyin insülin uygulamalarını doğru ve gerekli bilgiyle, etkili uygulaması diyabet tedavisinin başarılı olması ve diyabetle sağlıklı bir yaşam için şarttır. Siz değerli okuyucularım için bu yazımda; insülin tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere ve  insülin uygulamalarında sık yapılan hatalara değinerek,…

 • Diyabetle yaşamda egzersiz

  Diyabette Egzersiz Yönetimi Nasıl Olmalı?

  Diyabette egzersiz yönetimi, diyabetli bireyin yaşamında diyabet öz yönetim davranışları arasında önemli yer tutar. Diyabetli birey; diyabetle yaşamında beslenme, egzersiz, insülin ve kan şekeri ilişkisini başarıyla yönetebilmelidir. Yazımın ilerleyen satırlarında, diyabette egzersiz yönetimi hakkında faydalı bilgilerle buluşacaksınız. Günümüz koşullarının yaşam tarzıyla birlikte, diyabet hastalığı görülme oranı da giderek artış göstermektedir. Paylaşılan son verilerle, dünyada yaklaşık 463 milyon diyabetli yetişkin yaşamakta ve bu rakamın son 25 yıl içinde 700 milyona yükselmesi beklenmektedir. Ne yazık ki, diyabet sorunu olan her 2 yetişkinden 1’i de diyabet olduğundan habersizdir.  Diyabet; bireyin yaşam kalitesini etkileyen, iş gücü kaybına neden olan ve ömür boyu bakım ve tedavi gerektiren bir hastalıktır. Kronik bir hastalık olan diyabet, yaşamına…

 • Kanda Glikoz ve İnsülin Hormonu İlişkisi

  İnsülin Hormonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  İnsülin hormonu diyabetin (şeker hastalığının) baş rol oyuncusudur. Diyabet hastalığında temel sorun insülin hormonunun etkisizliği ya da eksikliğidir. Peki insülin hormonu hakkında ne biliyoruz. Vücudumuz için önemli görevleri olan bu hormonu tanımaya ne dersiniz. İnsülin hormonu, midemizin hemen arka kısmında yer alan pankreas bezimiz tarafından salgılanan ve hayati önem taşıyan bir hormondur. Pankreasta bir milyondan fazla Langerhans adacıkları mevcuttur. İnsülin hormonu da pankreasta yer alan bu adacıklarda bulunan, beta hücreleri tarafından sentezlenerek salgılanır. İnsülin, kandaki glikoz (şeker) seviyesini düzenleyen bir hormondur. İnsülin hormonu, kandaki glikozun hücrelerin içine girmesini sağlar. Böylece insülin hormonu sayesinde hücrelerin içine giren glikoz enerji kaynağı olarak kullanılır. Sağlıklı bir bireyin insülin hormonu sayesinde, kanda glikoz düzeyi…