HAKKIMDA

  • Diyabetle Yaşam Sanatı

    Yayınlarım

    Ulusal / Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Zuhur Ş., Çakır D., Tokgöz T., Kuşkonmaz G., Evliyaoğlu S.O. Yatağa Bağımlı Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuğun Bakımında Sinerji Modelinin Uygulanması. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2016;8(1): 86-92 Zuhur Ş., Özpancar N. Türkiye’de Kronik Hastalık Yönetiminde Hemşirelik Modellerinin Kullanımı: Sistematik Derleme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2017; 19(2): 57-74. Zuhur Ş., Özpancar N. İnsülin Pompa Tedavisi Takibinde Öz Yönetim Desteği ve Diyabetlinin Güçlendirilmesinde McGill Hemşlirelik Modeli: Bir Olgu Örneği. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi Cilt 9. Sayı 1. Sayfa 7. Ocak – Haziran 2017 Zuhur Ş., Yıldız T., Gülcivan G., Urcanoğlu Ö.B. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Diyabet Öz Yönetimi Farkındalık…

  • Eğitim & İş Tecrübem

    Eğitimlerim Yüksek Lisans Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Bölümü, 2018 Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi (MBA) Bölümü, 2011 Lisans ve Ön Lisans                          Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2012 Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2009 İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, 1997 Katıldığım Sertifika & Kurslar Mesleki Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı – SANERC Koç Üniversitesi – 2012 Diyabet Sohbet Haritaları Eğitimci Eğitimi Programı – 2012 Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu – Su Danışmanlık – 2012 Fiziksel Değerlendirme/ Hasta Tanılama Kursu – SANERC Koç Üniversitesi – 2012 İnsülin Pompa Kursu – 2012 Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp…