Yayınlarım

  • Diyabetle Yaşam Sanatı

    Yayınlarım

    Ulusal / Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Zuhur Ş., Çakır D., Tokgöz T., Kuşkonmaz G., Evliyaoğlu S.O. Yatağa Bağımlı Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuğun Bakımında Sinerji Modelinin Uygulanması. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2016;8(1): 86-92 Zuhur Ş., Özpancar N. Türkiye’de Kronik Hastalık Yönetiminde Hemşirelik Modellerinin Kullanımı: Sistematik Derleme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2017; 19(2): 57-74. Zuhur Ş., Özpancar N. İnsülin Pompa Tedavisi Takibinde Öz Yönetim Desteği ve Diyabetlinin Güçlendirilmesinde McGill Hemşlirelik Modeli: Bir Olgu Örneği. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi Cilt 9. Sayı 1. Sayfa 7. Ocak – Haziran 2017 Zuhur Ş., Yıldız T., Gülcivan G., Urcanoğlu Ö.B. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Diyabet Öz Yönetimi Farkındalık…