Gizlilik Politikası

Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim.

Kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasının çok önemli olması ve sağlığınızla ilgili bilgilerin özellikle hassas olmasının bilinciyle; www.senayzuhur.com adresiyle bu web sitesine ait ve bu çerçevede hazırlanan Gizlilik Politikası kapsamında, ilgili Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesi şu şekildedir.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu web sitesi Şenay Zuhur adına aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Lütfen; bu web sitesinin kullanımına ait koşulları oluşturan, aşağıdaki Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz.

Madde 1. Kullanım Koşulları

1.1. www.senayzuhur.com sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri iş bu sözleşmede belirtilen kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Lütfen site içeriğine erişmeden önce Kullanıcı Sözleşmesini ve ilgili eklerini dikkatlice okuyunuz.

1.2.  www.senayzuhur.com  alan adıyla Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim başlığıyla bu Site; http, veri tabanı, e-posta, Google Ads reklamları (kullanılmamakla birlikte) ve benzeri tüm servisleri (fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın) işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

1.3.  www.senayzuhur.com  işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği önceden bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın, gerektiği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesine yönelik olası değişiklikler, www.senayzuhur.com’ da yayımlanacak ve değişiklikler aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Madde 2. Amaç

2.1. www.senayzuhur.com sitesi Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim başlığıyla; diyabet, diyabetle yaşam, sağlık ve yaşam, diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu, hemşirelik ve hemşirelikte kariyer vb. hakkında içerik yazılarını kapsamaktadır. Bu kapsamda yazıların oluşturulma sürecinde kimi zaman gereksinim halinde internet ortamında erişime açık olan kaynaklardan, internet ortamında yayımlanmış ve/veya paylaşılmış, bilimsel olarak kanıtlanmış bilgilerden yararlanılmaktadır.

2.2.  www.senayzuhur.com  web sitesinin temel amacı; diyabet ve diyabetle yaşam, sağlık ve yaşam, diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu, hemşirelik ve kariyer konularını içerik yazılarıyla derleyerek kullanıcıların faydalarına sunmaktır.

Madde 3. Tanımlar

İlgili tanımlar;

Kullanıcı: Bir bütün olarak web sitesine erişen veya hizmetleri kullanan üye veya ziyaretçilerin tümünü,

Site: www.senayzuhur.com  alan adı olan web sitesinin tamamını,

Sözleşme: İşbu sayfada yer alan Kullanıcı Sözleşmesini ve Sözleşme Eklerinin tamamını,

Üye: Siteye üye olan gerçek ve tüzel kişi ve/veya temsilcileri, şu an bulunmamakla birlikte gerektiğinde reklam verenleri, 

Ziyaretçi: Web sitesini ziyaret eden gerçek ve tüzel kişi ve/veya temsilcileri kapsamaktadır.

Madde 4. Konu

4.1. www.senayzuhur.com toplumsal fayda ve kamu yararı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

4.2. www.senayzuhur.com sağlık alanında bir başvuru hizmeti değildir ve doğrudan veya dolaylı, açık veya örtülü hiçbir şekilde herhangi bir sağlık hizmet sağlayıcısını doğrudan önermemekte veya desteklememektedir; hiçbir koşul altında da önermeyecek ve desteklemeyecektir.

4.3. www.senayzuhur.com sitesi tedaviler, sağlık için herhangi bir sağlık hizmet sağlayıcısının kalitesi ve uygunluğu konusunda tavsiye sunmamaktadır. Bu sitedeki hiçbir bilgi, sağlık önerisi veya tıbbi tavsiye şeklinde yorumlanmamalıdır. www.senayzuhur.com web sitesine hangi amaçla olursa olsun doğrudan veya dolaylı bağlantı sağlaması, o site içeriğini veya sitenin içerdiği bağlantıları açıkça veya örtülü olarak benimsediği şeklinde yorumlanamaz. www.senayzuhur.com  sitesi 13. madde de ayrıca belirtildiği üzere, her ne şekilde olursa olsun bağlantı sağladığı içerikten sorumlu değildir.

4.4. www.senayzuhur.com  doğrudan içerik sağlama yanında İnternet ortamında erişime açık olan kaynaklardan, İnternet ortamında yayımlanmış ve/veya paylaşılmış bilgileri veya haberleri toplayan ve kullanıcılarının erişimine ve hizmetine sunan tarafsız bir aracıdır.

Madde 5. Genel Hükümler

5.1. www.senayzuhur.com web sitesine erişen ziyaretçiler veya sunulan hizmetlerden yararlanan üyeler, Siteyi yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanabilirler. Kullanıcıların web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her kullanıcı www.senayzuhur.com web sitesinin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri izinsiz paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcılar, siteyi kullanarak site ilgililerinin, diğer kullanıcıların veya üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. Kullanıcıların iş bu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.senayzuhur.com web sitesi ilgili/ilgililerinin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.3. Kullanıcılar, www.senayzuhur.com sitesinde yazdıkları yorumların veya bilgilerin, sağladıkları içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar www.senayzuhur.com tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumları olduğu gibi sisteme aktarmakta ve iletilen, yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumlara herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. www.senayzuhur.com site kullanıcıları tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmamakta; siteye yapılan bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.4. www.senayzuhur.com  sitesinin sahipleri, yazarları, (reklam verenleri -bulunmamakla birlikte)  veya bunların herhangi birinin temsilcileri üyeler/kullanıcılar tarafından verilen her türlü öneri, tedavi veya diğer hizmetler veya bu önerilerden, tedavilerden veya diğer hizmetlerden, doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek her türlü tazminat talepleri, yanlış tedavi talepleri veya diğer talepler konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir.

Madde 6. Kullanım Hakkı

6.1. www.senayzuhur.com  kullanıcıları, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde tanımlanan koşullar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde web sitesine erişmek ve sunulan hizmetlerden faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir.

6.2. www.senayzuhur.com  işbu kullanım hakkını herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman kısıtlama, askıya alma veya tamamen iptal etme hak ve yetkisi vardır. İşbu hak ve yetkinin kullanılması sebebiyle kullanıcıların maddi veya manevi, akdi veya gayri-akdi temellerle tazminat talep etme hakları yoktur. Kullanıcılar her türlü talep hak ve yetkilerinden feragat ettiklerini, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7. Mülkiyet Hakları ve Ticari Sırlara İlişkin Kısıtlamalar

7.1. www.senayzuhur.com  sitesinin tasarımı, içeriği, imgeleri, html kodları, algoritmaları, bileşenleri, değerlendirme sistemi, değerlendirme algoritması, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat site sahibine aittir.

7.2. www.senayzuhur.com  yazılı iznini almaksızın sitenin tasarımı, içeriği, imgeleri, html kodları, algoritmaları, bileşenleri, değerlendirme sistemi, değerlendirme algoritması, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya kullanılamaz. Kullanıcıların, site malzemeleri ile bağlantılı haksız rekabet veya ticari marka ihlali görülebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

7.3.  www.senayzuhur.com hiçbir markanın temsilcisi değildir.

7.4. www.senayzuhur.com  paylaşılmasına izin verilen içerikler ve her türlü veri başka platformlarda, içeriğin altına ancak www.senayzuhur.com  web sitesine bağlantısını koymak şartıyla ve sadece ticari olmayan amaçlarla paylaşabilirsiniz.

7.5. Bu madde altında belirtilen yükümlülükler işbu Kullanıcı Sözleşmesinin feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

Madde 8. Üçüncü Kişilere Ait İçerik ve Üçüncü Taraflara İletilen Gizlilik Belgesi

8.1. www.senayzuhur.com  sitesinde yer alan bazı içerikler, sağlık bilgileri, ürün incelemeleri, haberler, veriler, araştırmalar, analizler ve fikirler bağımsız bilgi sağlayıcıları olan üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır.

8.2. www.senayzuhur.com  herhangi bir bağımsız bilgi sağlayıcısı tarafından sağlanan herhangi bir bilginin, malzemenin veya diğer içeriklerin varlığını, doğruluğunu, güvenirliliğini, eksiksizliğini, geçerliliğini, kalitesini, performansını, uygunluğunu veya doğru sıralaması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta, garanti vermemekte veya bunları teyit etmemektedir.

8.3. Herhangi bir bağımsız bilgi sağlayıcısı tarafından sağlanan her türlü bilgi, malzeme veya diğer içerik konusunda hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemekteyiz.

Madde 9. Sunulan Bilgiler için Kullanım İzni

İşbu web sitesine üye olmakla, kayıt ile bağlantılı olarak verilen kişisel veriler dışındaki, yazdığınız önerilerin, geri bildirimlerin, fikirlerin, konseptlerin, yorumların, açıklamaların, bize gönderdiğiniz, paylaştığınız her türlü içeriğin herhangi bir tazminat veya ek yükümlülük olmaksızın, tarafımıza bu bilgilerin kullanma, paylaşma, derleme, değiştirme, adapte etme, yayınlama, iletme, kamuya açık şekilde uygulama veya gösterme, tercüme etme, türev çalışmalarını gerçekleştirme veya kamuya açıklama, diğerlerinin kullanımına izin verme, kullanım hakkını devretme, ticari amaçla (kullanılmamakla birlikte) kullanma dâhil herhangi bir kısıtlama olmaksızın, herhangi bir tazminat veya ek yükümlülük ödemeye gerek kalmaksızın, koşulsuz ve süresiz bir şekilde bize tüm hak ve yetkileri devretmektesiniz ve her türlü maddi ve manevi hak talebinizden feragat etmektesiniz.

Madde 10. Bilişim Güvenliği

10.1. İnternet kullanımına bağlı risk yalnızca tarafınıza aittir. www.senayzuhur.com olarak tüm sistemlerimizi güvenli ve güncel tutmaya gayret göstermekle birlikte, İnternet aracılığıyla iletilen her türlü iletinin veya malzemenin gizliliğinin garanti edilemeyeceğini tarafınıza bildiririz.

10.2. www.senayzuhur.com  veya iştirakleri, İnternet üzerinden iletilen herhangi bir bilginin güvenliğinden, Site içeriğinin doğruluğundan veya bu bilgiye güvenmenin verdiği sonuçlardan doğrudan veya dolaylı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Madde 11. Diğer Sitelere Bağlantılar

11.1. www.senayzuhur.com  kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka web sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu web siteleri tarafımızca gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak kontrolümüz ve/veya yetkimiz olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıs sitelere eriştiğinizde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz.

11.2. www.senayzuhur.com   tarafından üçüncü şahıs sitelere verilen bağlantılar, o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

11.3. www.senayzuhur.com  bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açıkça veya örtülü olarak benimsememektedir ve bağlantı sağlanan sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Madde 12. Sitenin İzlenmesi

12.1. Tarafınıza bildirimde bulunmaksızın veya izin alınmaksızın herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu Site üzerindeki faaliyetleri görüntüleme, izleme ve kaydetme ve her türlü kaydı, elektronik iletiyi, bilgiyi, malzemeyi ve her türlü içerikleri herhangi bir zaman kaydı olmaksızın ifşa etme, paylaşma, saklama hakkımız saklıdır.

12.2. Telif hakları veya bilişimi ilgilendiren ilgili kanunlara uymayı amaçlamakta ve bu Sitenin tüm kullanıcılarının da bu kanunlara uymasını beklemekteyiz. Bu Site kullanılarak üçüncü bir tarafın herhangi bir telif hakkını veya diğer haklarını ihlal eden herhangi bir içeriğin iletilmesi veya herhangi bir faaliyette bulunması işbu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal edecektir.

12.3. www.senayzuhur.com‘a karşı bu siteye veya bu site aracılığıyla ilettiğiniz her türlü bilgiyi, malzemeyi veya diğer içerikleri yasal olarak kullanmaya ve ilgili tasarrufta bulunmaya yetkili olduğunuzu ve bunların kullanımının telif hakları veya ilgili kanunları ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye veya şahsa zarar vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

12.4. İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal eden, iftira niteliğini taşıyan, zarar veren, yasadışı veya hakaret niteliğinde kayıtlar, elektronik iletiler, bilgiler, malzemeler veya diğer içerikleri içerdiği iddiasını aldığımız takdirde, yükümlü olmamakla birlikte, bu iddiayı araştırma hak ve yetkimiz vardır. Ayrıca, kendi takdirimize göre bu tür içeriği kaldırmaya veya kaldırılmalarını talep etmeye karar verme hak ve yetkimiz vardır.

12.5. Site içerisinde bulunan kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri yasal olarak bu içeriği gönderen kullanıcının yasal sorumluluğundadır.

Madde 13. Feragatler ve Yükümlülük Kısıtlamaları

13.1. Bu site ve site içerikleri titizlikle ve özgün hazırlanmakta, sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmaktadır. Doğru ve güncel bilgileri sağlamayı amaçlamakla birlikte Site malzemeleri teknik veya diğer yanlışlıkları veya yazım hatalarını içerebilir. Bu gibi durumlarda bildirimde bulunmaksızın ilgili yanlışlıklar/ hatalar değiştirilebilecek veya güncellenebilecektir.

13.2. Uygulanabilir kanunlar gereğince ve izin verildiği ölçüde bu sitenin, site malzemelerinin veya bu site üzerinden veya bu site aracılığıyla elde edilen her türlü ürünün, hizmetin veya sonuçların varlığı, doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği, geçerliliği, kalitesi, performansı veya uygunluğu ile ilgili her türlü garanti ve her türlü ima edilen mülkiyet, ihlal etmeme, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla açıkça veya dolaylı olarak hiçbir garanti vermemekteyiz ve her türlü garantiden feragat etmekteyiz.

13.3. Bu Sitenin veya Site malzemelerinin size uygun bir sağlık hizmeti sağlayıcısının tanımlanmasında veya başka bir amaç doğrultusunda yardımcı olacağına dair açıkça veya dolaylı olarak hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemekteyiz.

13.4. Bu Sitenin kesintiye uğramayacağı, hatasız olduğu veya virüs içermediği veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediği hususunda hiçbir beyanda veya taahhütte bulunmamaktayız. Bu tür durumlar ortaya çıktığı takdirde bunları teknik imkânlarımız dâhilinde düzeltmeye çalışacağız.

13.5. Sağlık hizmeti sağlayıcıları veya bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla ürün veya hizmet sunan üçüncü taraflarla yapacağınız ayrı sözleşmelerle ilgili olarak her türlü sorumluluktan ve yükümlülükten açıkça feragat etmekteyiz ve söz konusu sözleşmelerden ve/veya ürünlerden ve/veya hizmetlerden doğabilecek her türlü talep ile ilgili olarak hiçbir koşul altında, doğrudan veya dolaylı olarak veya temsilci sıfatıyla taraf değiliz.

13.6. Hiçbir koşul altında www.senayzuhur.com sahibi bu Siteden, herhangi bir Site içeriğinden, Site üzerinden veya Site aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgiye dayanarak yapılan düzenlemelerden, olası bir zarar konusunda uyarılmış olunsa dahi bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla alınan ürünlerden veya hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi dolaylı, rastlantısal, özel, ceza gerektiren, cezai veya bağlı zararlardan, maddi veya manevi, (uygunsuzluk, gecikme veya kullanım kaybından doğabilecek kâr kaybı ve zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü zarar, ziya veya gecikmeden kesinlikle sorumlu değildir.

13.7. Bu siteyi, Site içeriğini veya Site üzerinden veya aracılığıyla elde edilen herhangi bir ürünü veya hizmeti kullanış şekliniz; bu Site üzerinden veya aracılığıyla elde edilen bilgilere dayanarak yaptığınız herhangi bir düzenleme veya işbu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal etmeniz ile ilgili veya bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talep, yasal işlem, zarar, yaralanma, yükümlülük, kayıp, masraf ve maliyete karşı (avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları dahil) www.senayzuhur.com  site sahibini savunacak, tazmin edecek ve her türlü talepten beri kılacaksınız.

Madde 14. Sözleşme Değişiklikleri

www.senayzuhur.com  işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Eklerinde kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Madde 15. Delil Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta www.senayzuhur.com tarafından tutulan türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı bu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 16. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Ekleriyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan servisin nerede barındırıldığına bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ihtilaf ve/veya uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Madde 17. İletişim ve Bildirimler

17.1. Sizinle yapılacak her türlü iletişim, bildirim, ihtar, ihbar kayıt esnasında vereceğiniz e-posta adresine gönderilecektir.

17.2. Kayıt esnasında belirtilen e-postanın güncelliğini sağlamak Kullanıcının yükümlülüğündedir.

17.3. www.senayzuhur.com web sayfası için info@senayzuhur.com’a e-posta göndermeniz veya info@senayzuhur.com’dan e-posta almanız gerektiğinde, e-posta hizmetinizin giden veya gelen iletilerine izinsiz erişimin engellenmesi için gerekli, uygun ve yeterli güvenlik sistemlerine sahip olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

17.4. www.senayzuhur.com‘dan aldığınız her türlü e-posta veya diğer elektronik iletinin içeriğinin de işbu Kullanıcı Sözleşmesinin koşullarına tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

17.5. Fikri mülkiyet ihlalleri dâhil her türlü iletişim için öncelikli olarak info@senayzuhur.com e-posta adresini kullanmanız gerekmektedir.

Madde 18. Süre ve Fesih

18.1. Site içeriğine herhangi bir şekilde eriştiğiniz anda, işbu Kullanıcı Sözleşmesi derhal yürürlüğe girmektedir.

18.2. www.senayzuhur.com  olarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin:

(a) Siteye, kısmen veya tamamen erişimizi reddetme,

(b) Site içeriğini, kısmen veya tamamen değiştirmeye; verilen hizmetlerinin kullanım koşullarını değiştirme; içeriği veya belirli bir hizmeti kısmen veya tamamen askıya almaya veya kaldırma,

(c) İşbu Kullanıcı Sözleşmesini kısmen veya tamamen feshetme veya geri dönme beyanında bulunma,hakkımız saklıdır.
18.3. www.senayzuhur.com  sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek, doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Madde 19. Mücbir Sebepler

Elektronik veya mekanik ekipman veya iletişim hattı, telefon arızaları veya diğer bağlantı sorunları, bilgisayar virüsleri veya diğer zarar verici kodlar veya veriler, izinsiz erişim, hırsızlık, operatör hataları, ciddi hava koşulları, depremler, doğal afetler, grevler veya diğer iş sorunları, savaşlar veya devlet kısıtlamaları sebebiyle veya Sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla kişisel verilerinizin veya herhangi bir verinizin ifşası dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla doğrudan kontrolümüzde olmayan herhangi bir nedenden kaynaklanabilecek her türlü zarar talebine karşı bizi tenzih ve ibra etmektesiniz.

Madde 20. Muhtelif

20.1. Kullanıcılar, www.senayzuhur.com’un yukarıda sayılan haklardan herhangi birini zamanında kullanmamış olmasının veya hiç kullanamamış olmasının bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini, www.senayzuhur.com ‘un bu hakların sona ermiş olmayacağını ve/veya kullanıcılar yararına herhangi bir haktan ya da temerrüt durumundan vazgeçmiş sayılamayacağını bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

20.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir koşulundan feragat yazılı olmadıkça ve her iki tarafça yazılı veya elektronik ortamda kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır.

20.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir bölümünün yetkili mahkeme tarafından geçersiz veya hükümsüz kılınması halinde, kalan kısımlar geçerli, uygulanabilir ve yürürlükte kalmaya devam edecektir ve taraflar geçersiz koşulu en kısa zamanda amaç ve ekonomik etki açısından geçersiz koşula olabildiğince benzer uygulanabilir başka bir koşulla değiştireceklerdir.

20.4. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi veya Siteyi kullanmak için tanınan kullanım hakkı, siz ve www.senayzuhur.com arasında herhangi bir ortaklık, iş veya acente ilişkisi olduğu anlamına gelmemektedir.

20.5. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, siteye erişim ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili tüm anlaşmaları kapsamaktadır ve yazılı veya sözlü daha önce yapılmış tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçmektedir.

20.6. www.senayzuhur.com   sitesine erişmeniz ve kullanım hakkını elde etmeniz işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmenize bağlı olduğunu kabul etmektesiniz.

Madde 21. Sözleşme Ekleri

EK-1 Gizlilik Sözleşmesi

www.senayzuhur.com Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim başlıklı siteye ilişkin Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, hazırlanmış olan bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

www.senayzuhur.com  sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen gizlilik koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Lütfen www.senayzuhur.com sitesi içeriğine erişmeden önce veya herhangi bir hizmeti kullanmadan önce Gizlilik Sözleşmesini mutlaka dikkatlice okuyunuz.

1. Çerezler

“Çerezler” web tarayıcı yazılımınız tarafından bilgisayarınızın donanımında veya geçici olarak bilgisayarınızın belleğinde muhafaza edilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezlerin kullanımı artık bir endüstri standardı olup, kullanıcılar bunlarla birçok büyük web sitesinde karşılaşmaktadır. www.senayzuhur.com  kullanıcının donanımına İnternet çerezleri yerleştirebilecek veya muhafaza edebilecektir. Çerezler yukarıda belirtilen bilgi türlerinden herhangi birini kaydedebilmektedir. Çerezler www.senayzuhur.com  kullanıcıların Siteyi görüntüleme deneyimini kişiselleştirmesine olanak sağlamaktadır. Kullanıcı Siteyi yeniden ziyaret ettiğinde, www.senayzuhur.com  kullanıcıyı bu çerez yolu ile tanıyabilmekte ve buna göre kullanıcının bu Sitedeki deneyimini özelleştirebilmektedir.

Örneğin, www.senayzuhur.com Kullanıcının bu Siteye erişim ayrıcalıklarını tanımak, Site kullanımını ve trafik şeklini, ilgilenilen mallar veya hizmetler için reklamların (kullanılmamakla birlikte) izlenmesi ve Sitenin takipçi sayısının tahmin edilmesi için gerektiğinde çerezler kullanacaktır. www.senayzuhur.com  ayrıca kayıt esnasında sağlanan kullanıcı adları ve şifrelerini muhafaza etmek için de çerezleri kullanabilecektir. www.senayzuhur.com  üçüncü taraflar, örneğin reklamcılar (kullanılmamakla birlikte) için bilgi toplanması ile ilgili çerezlerden yararlanıyorsa ilgili reklamcı/reklamcılar bir kullanıcı bu reklamı görüntülediğinde elektronik bildirim alabilmektedir.

Birçok web tarayıcısı en baştan çerezleri kabule ayarlı olmasına rağmen, isteğinize göre, kullanıcı çerezlerin silinmesi için web tarayıcı yazılımının (varsa) uygun özellik/özelliklerini kullanarak donanımına çerez yerleştirilmesini reddedebilmektedir. Bununla birlikte web tarayıcısının çerezleri kabul etmemesi halinde Kullanıcılar bu Sitenin içerisindeki bazı alanların gereken şekilde işlemeyeceğini de bilmelidirler.

2. İzin

www.senayzuhur.com  ilgili mevzuat gereğince tutulması gerekli kullanıcı verisi, IP adresi, lokasyon bilgisi ve benzeri verileri kaydetmekte ve muhafaza etmektedir. www.senayzuhur.com ’a bu tür verilerin toplanması ve gerekli görüldüğü takdirde kullanılması konusunda izin vermektesiniz.

Ayrıca www.senayzuhur.com  sitesinde kişisel verilerinizi (E-posta, telefon, isim vb. bilgiler) paylaştığınız zaman, sizi ilginizi çekebilecek konular veya hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere e-posta veya SMS ile sizinle iletişime geçmesi dahil olmak üzere tüm verilerin gizlilik politikasına göre toplanmasına ve kullanılmasına izin vermektesiniz.

3. Kişisel Verilerin Kullanımı

Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen veya izin vermiş olduğunuz belli kullanımlara ek olarak, www.senayzuhur.com tarafınıza hizmet sunmak, üyelik yönetimini gerçekleştirmek, ilgilenebileceğiniz diğer hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek, www.senayzuhur.com  sitesinde ve hizmetlerinde yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler hakkında gerektiğinde sizi bilgilendirmek amaçları için kişisel verilerinizi kullanabilecektir. www.senayzuhur.com  ayrıca sitenin kullanımını izlemek, trafik akışını kaydetmek, üye demografisi, yararları ve davranışı üzerine araştırma yapmak için de kişisel verilerinizi kullanabilecektir.

4. Kişisel Verilerin İfşası

www.senayzuhur.com  kişisel bilgilerinizin korunması ve gözetilmesi için mümkün olan özeni göstermektedir. www.senayzuhur.com  kişisel bilgilerinizi ancak kanunlar, kurallar, yönetmelikler veya ilgili mevzuat gereğince veya bir hukuki yaptırım sebebiyle, adli veya idari makamlar tarafından talep edilmesi halinde ifşa edecektir.

5. Kişisel Verilere Erişim

Kullanıcıların kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili herhangi bir talepte bulunmak için info@senayzuhur.com e-posta adresi ile irtibata geçerek lütfen bilgilendiriniz.

6. Diğer Sitelere Bağlantılar

www.senayzuhur.com  kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka web sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu web siteleri tarafımızca gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak kontrolümüz ve/veya yetkimiz olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıs sitelere eriştiğinizde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. www.senayzuhur.com  tarafından üçüncü şahıs sitelere verilen bağlantılar, o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez. www.senayzuhur.com bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açıkça veya örtülü olarak benimsememektedir ve bağlantı sağlanan sitelerin içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan dolayı sorumlu değildir.

7. Diğer Sorular

www.senayzuhur.com  Kullanıcıların işbu Gizlilik Politikası veya kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili olası sorularını veya yorumlarını memnuniyetle karşılayacaktır. Lütfen sorularınızı veya yorumlarınızı info@senayzuhur.com e-posta adresinden www.senayzuhur.com  ’a iletiniz.

8. Yürürlük

www.senayzuhur.com  işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir. www.senayzuhur.com  değişiklik yaptığı hükümler, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Telif Hakkı

www.senayzuhur.com internet sitesindeki tüm içerik bu sayfalarda kullanıldığı şekliyle www.senayzuhur.com adresiyle ve Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla site sahibi Şenay Zuhur’a aittir. www.senayzuhur.comDiyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim adlı sitenin internet sayfalarına ulaştığınızda, bu sayfalarda bulunan bütün içerikleri sadece kişisel kullanımınız amacıyla görüntülediğinizi kabul etmiş olursunuz.

Bu sitede yer alan hukuki bilgi, yorum ve diğer bütün sair içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İnternet sitesinde yayımlanan bütün bilgiler ve içerikten, hiçbir şekil ve koşulda, kesinlikle sorumluluk kabul etmediğini www.senayzuhur.com adresiyle ve Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla site sahibi Şenay Zuhur beyan eder.

Bu internet sitesinde bilgilendirme amaçlı yayımlanan her türlü içerik, bütün yasal ve diğer sair düzenlemeler uyarınca, telif, hukuki danışmanlık, hukuki öneri, reklam, icap veya kabul anlamına gelmez.

Bu internet sitesinde paylaşılan bilgiler, logo ve diğer sair içeriğin telif hakları ve mülkiyeti www.senayzuhur.comDiyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla site sahibi Şenay Zuhur’a aittir. Bu sitede yer alan tüm içeriklerin bir bölümü veya tamamı,  www.senayzuhur.comDiyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla site sahibi Şenay Zuhur’un daha önceden yazılı izni ve onayı alınmadan kopyalanamaz, yayımlanamaz, hiçbir ortamda ve hiçbir şekilde kaydedilemez, değiştirilemez ve uyarlanamaz. Bütün yasal hakları saklıdır.

www.senayzuhur.com- Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla bu internet sitesini ziyaret eden, yukarıda sayılan şartları da peşinen kabul etmiş sayılır.

Ek bilgi

Tercihleriniz: Web sitelerini kullanım ile ilgili pek çok seçeneğiniz vardır. Sitelerimizdeki her hangi bir form veya veri alanına bilgi girmeyerek ve kişiselleştirilmiş hizmetlerden herhangi birini kullanmayarak, kişisel tanıtıcı bilgileri vermemeye karar verebilirsiniz. Eğer kişisel bilgi vermeyi seçerseniz, uygulamaya erişerek her hangi bir zamanda verilerinizi görme ve düzeltme hakkınız mevcuttur. Belli siteler bilgilerinizin kullanılması ile ilgili sizden izin isteyebilirler ve siz de bu kullanıcılara onay verebilir veya reddedebilirsiniz. Eğer belli servis veya iletişimler için bağlantıya geçerseniz (e-haber mektubu gibi), her bir iletişim noktasındaki talimatları uygulayarak kayıttan çıkartılmayı tercih edebilirsiniz.


Üçüncü-Şahıs Doğrudan Pazarlama Kullanımı Yoktur. Tarafıma özel web sitesi aracılığıyla sunduğunuz kişisel tanıtıcı bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla, kendi pazarlama amaçlarına yönelik olarak satma veya transfer etme söz konusu değildir.


Bir Arkadaş veya Meslektaş için E-Posta. Bazı arkadaş veya meslektaşlarınıza, onları bu web sitesine yönlendiren link (bağlantı) veya mesaj göndermeyi seçebilirsiniz. Bir arkadaş için temin ettiğiniz e-posta adresleri, sizin adınıza arkadaşlarınıza bilgi göndermek ya da ek amaçlar için kullanılmayacak veya toplanmayacaktır.

Çocuklar için Gizlilik Bildirgesi: Web sitesi yetişkin kullanıcılar içindir. Yasal temsilcisinin doğrulanabilir izni olmadan, 18 yaşın altındaki hiçbir kişinin kişisel tanıtıcı bilgisi toplanmamaktadır. Yasal temsilcinin, bu tip talebi üzerine, çocuk tarafından sunulan bilgiyi inceleme ve/veya iptal etmeye hakkı vardır.

Uluslararası Kullanım: Türkiye sınırları dışındaki noktalardan Siteyi kullanmanız halinde, bu kullanım riski size ait olacak olup, yerel kanunlarına uymaktan siz sorumlu olacaksınız. Siteniz, bu siteyle ilgili ve bu site üzerinden yapılan bir ziyaretle ilgili herhangi bir talep üzerinde Türkiye mahkemeleri münhasır yetkili makam olacak olup sizin ikamet ettiğiniz ülkede ya da ilgili diğer bir ülkede de bu şartların ihlali nedeniyle aleyhinizde takibat başlatma hakkım saklıdır. Bu koşul ve şartlar, Türk hukukuna tabi olacaktır.

Gizlilik Politikası: Siteyi kullanarak, Gizlilik Politikası bölümünden incelenebilecek bu Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesini da kabul etmiş oluyorsunuz. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığına ilişkin önemli bilgiler içermesi nedeniyle lütfen Gizlilik Politikasını dikkatle okuyunuz.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede sunulan içerikler ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşımlar tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Bu siteyi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim.

Uzm. Hem. Şenay Zuhur

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçu

ICF Unvanlı Profesyonel Koç -ACC

2020 Tüm Hakları Saklıdır.

Aşağıda ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme metni bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun’un bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

6698 sayılı Kanun uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu metinde açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, iletilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

Kanun uyarınca;

Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla  www.senayzuhur.com web sitesiyle paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kanun kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tarafımızla paylaştığınız kişisel veriler; Kanun’un 5(2) maddesinde öngörüldüğü üzere;

 • Danışanlarımızla/katılımcılarımızla  imzaladığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması halinde,
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • 4721 sayılı Medeni Kanun, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili temel ve ikincil mevzuatlarda açıkça öngörülmesi durumunda,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere, icra müdürlüklerine ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Buna ek olarak, bu şartların karşılanamadığı durumlar için Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi tarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için katılımcıların/danışanların açık rızalarının alınması gerekmektedir. Bu kapsamda açık rıza kapsamında;

 • Katılımcılara/danışanlara verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan yardım, iş birliği ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • Katılımcılara/danışanlara  yönelik kampanyalar oluşturulması,
 • Hedef kitle belirlemesi,
 • Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi organizasyonlarının düzenlenmesi veya benzer organizasyonların tanıtımının yapılması,
 • Katılımcı/danışan hareketlerini takip ederek Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi faaliyetlerinin prodüktivitesini arttırıcı işlemler yapılması,
 • Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com  web sitesinin, dergisinin, sosyal medya hesaplarının vb. medya organlarının işletilmesi ve işleyişinin geliştirilmesi ve güncellenmesi,

Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler Hakkında Bilgilendirme 

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi tarafından iş ilişkilerini geliştirmek, tedarik, yazılım, kargo, ulaşım, organizasyon alanlarındaki üçüncü kişilerle ve iş birliği yaptığımız yine sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü avukat, danışman, muhasebeci hizmet verenlerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz;

 • Başvuru formu vasıtasıyla boş alanları doldurmanız ile, Web Sitesindeki formlar aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi ile hizmet ilişkisi kurmak, iş başvurusu yapmak, kartvizit, özgeçmiş (CV) ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler, ayrıca konferans, seminer, atölye, eğitim çalışmaları ve bireysel danışmanlık ve benzeri Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi faaliyetleri kapsamında tarafınızca katılım yapılması, veri paylaşılması yoluyla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.  

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde Kanun’un 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi  kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, Kanun’un 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

Kanun’un 4. maddesi uyarınca Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesinin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesinin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.  

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibi, Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesine (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmiş se buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesine iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@senayzuhur.com e-posta adresine bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, Diyabetle Sağlıklı Yaşam ve Bütünsel Gelişim site başlığıyla www.senayzuhur.com web sitesi için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca yazılı cevaplarda 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL ve yazılı olmayan cevaplarda kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınacaktır.