• Diyabet hemşiresi

    Bir Diyabet Hemşiresi Diyabetli Bireye Nasıl Geri Bildirim Vermeli?

    Bir diyabet hemşiresi tarafından, diyabetli bireye etkili geri bildirimde bulunmak önemlidir. Diyabet öz yönetim desteğinde, diyabetliyle yapılan her bireysel görüşme değerlidir. Diyabet hemşiresinin diyabetliyle yürüttüğü görüşmelerde geri bildirimde bulunması, görüşmenin değerli bir parçasıdır. Bir diyabet hemşiresinin diyabetli bireyle yürüttüğü görüşmeler genellikle: Diyabet eğitimi amacıyla görüşme Tedavi ve bakım amaçlı görüşme Diyabet öz yönetim desteği amacıyla görüşme Probleme dayalı görüşme Güçlendirmeye yönelik görüşme Diyabetle yaşam koçluğu amacıyla görüşme Diyabetli bireyin gereksinimi halinde planlanmış görüşme şeklinde olabilir. Bir diyabet hemşiresinin diyabetli bireye etkili geri bildirim vermesi, diyabetlinin gelişim ve farkındalık sürecini besler. Diyabetlinin kendisine verilen geri bildirimi doğru algılayıp davranışlarına yansıtabilmesi, gelişim ve farkındalık kazanması açısından ayrıca önemlidir. Diyabetli Bireyde Geri Bildirimin…