• Diyabetle yaşam ve sağlık koçlu

  Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçu Kimdir?

  Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu günümüzün profesyonel mesleki yaklaşımlarından biri. Kronik hastalıklar arasında kabul edilen diyabet, yaşam boyu öz yönetim sorumluluğu gerektirir. Diyabetlinin ailesi, sosyal çevresi, diyabet bakım ekibiyle birlikte, diyabetle yaşam ve sağlık koçu diyabetlinin önemli destekçileri arasındadır.

 • Diyabetle mutlu yaşam

  Mutlu Diyabetli Manifestosu

  Mutlu diyabetli olmak, diyabetle yaşamda sizi güçlü hissettirecek değerli bir kazanımdır. Diyabetle yaşamda etkili stres yönetimi ve diyabetin yönetimini ele almak, diyabetle mutlu bir yaşam yolculuğu demektir. Stres  Türk Dil Kurumuna (TDK) göre ruhsal gerilim anlamına gelir. Nedendir bilinmez Fransızca, Almanca ve İngilizce gibi birçok dilde aynı kelimeyle ifade edilir. Latince “estrictia”dan ve eski Fransızca’da ise “estrece” kelimelerinden gelir. 17. Yüzyılda bela ve dert kavramlarını tanımlarken, 18. ve 19. yüzyıllarda ise ruhsal bir durumu ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. 19 yüzyıl ortalarına doğru Fransız fizyolog Claude Bernard günümüzdeki kavram anlamının oluşması için ilk adımları atmıştır. 1910 yılında Dr. Sir William Osler ise kalp damar hastalıklarıyla stres arasında ilişki olduğunu öne sürmüştür. Psikoloji alanında…

 • Diyabetlinin güçlendirilmesinde web tabanlı uygulamalar

  Diyabetlinin Güçlendirilmesi Amacıyla Web Tabanlı Müdahaleler

  Diyabetlinin güçlendirilmesi, diyabet öz yönetimi desteğinde önemli hedefler arasındadır. Diyabetle yaşamda güçlü olmak, diyabet yönetiminin bireyin kendi kontrolünde olması demektir. Diyabet öz yönetiminde sergilediği başarı, diyabetlinin öz bakım gücünü yansıtır. Diyabet ömür boyu süren bir yaşam yolculuğudur. Diyabet beraberinde getirdikleriyle yaşam kalitesini etkileyen ve diyabet öz yönetimi sorumluluğu gerektiren kronik bir hastalıktır. Diyabetle sağlıklı bir yaşam için, diyabetli bireyin hastalığını yönetme becerisi kazanmış olması ve ömür boyu sorumluluk üstlenmesi gerekir. Diyabetle yaşamda diyabetlinin güçlü olması kendi yaşamının kontrolünü eline alması demektir. Diyabet hayatına girdiği kişiden öncelikle yaşam tarzı değişikliği ve hastalığa uyum bekler. Diyabetli bireyin yaşam tarzında yapacağı tüm değişimler için, kendi kararlarını özgür iradesiyle verebilmesi oldukça önemlidir. Diyabetlinin kişilik yapısı, sorumluluk…

 • Diyabette eğitim

  Diyabette Eğitim, Öğretim, Yetiştirme, Gelişim ve Öğrenim

  Diyabette eğitim tedavinin en önemli basamağıdır. Diyabetli bireyin diyabet öz yönetimi becerisi kazanmasına, diyabet eğitimi önemli katkılar sağlar. Diyabet eğitim hemşiresinin önemli rolleri arasındadır diyabet eğitimi. Bu yazımda sizler için diyabette eğitim konusunu ele alarak bazı kavramları açmak istedim. Eğitim Kavramı ve Diyabet Eğitimi Eğitim bir kişide uzun vadeli davranış değişimi hedefleyen bir süreçtir. Bu değişim süreci farklı yetiştirme programlarını, çeşitli öğrenme etkinliklerini ve deneyimleyerek öğrenmeyi içerebilir. Eğitim ise bu sürecin genelini kapsar. Eğitimin sonuçları orta ve uzun vadede görünür ve hissedilir olur. Diyabette eğitim tedavinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Diyabet eğitiminde temel hedef; diyabet tedavi uyumunu sağlamak amacıyla, diyabetli bireye öz yönetimini etkin yürütebilmesi için öz bakım davranış becerisi kazandırmaktır.…

 • Diyabet öz yönetim eğitimi

  Diyabet Eğitimi ve Diyabet Tedavisindeki Önemi

  Diyabet eğitimi diyabet tedavisinin en önemli basamaklarından biridir. Diyabet hemşireleri ise; bakım ve tedavi, sağlığı koruma ve geliştirme, hastalık yönetimi, vaka yönetimi, liderlik, danışmanlık gibi mesleki rolleriyle birlikte diyabetli ve yakınlarının eğitiminde önemli rol üstlenir. Diyabet eğitiminin önemine Joslin “Eğitim, diyabet tedavisinin bir parçası değil, tam tersine tedavinin bizzat kendisidir” sözüyle dikkat çekmiş isimlerden biridir. Diyabeti ve diyabetle yaşamın gerekliliklerini öğrenmek, yaşam boyu süren ve alışkanlık gerektiren bir deneyimdir. Diyabetli ve yakınlarıyla yürütülen eğitim sürecinde, bilgi tek başına öğrenmeyi sağlamaz. Asıl önemli olan diyabet hastalığı ve diyabetle yaşam hakkında kazanılan bilgi ve becerilerin, diyabetlinin davranış değişimini desteklemesi ve diyabetli bireyi güçlendirmesidir. Diyabet Takip ve Tedavi Basamakları Nelerdir? Diyabet takip ve tedavisinde diyabetli…

 • Diyabette Kan Şekeri İzlemi

  Diyabette Kan Şekeri İzlemi

  Diyabette kan şekeri izlemi, tedavi planında insülin uygulaması yer alan diyabetlilerin önemli sorumlulukları arasındadır. Diyabetli bireylerde, kendi kendine parmaktan kan şekeri ölçümü takibi diyabet öz yönetiminin önemli basamaklarındandır. Özellikle tedavi planında insülin uygulaması bulunan diyabetlilerin, düzenli kan şekeri ölçümü yapmaları ve kayıt tutmaları diyabet tedavi uyumunda başarı için gereklidir. Bu nedenle diyabetli bireylerin, bireysel kan şekeri takibinde  disiplin kazanmaları ve bu disiplini kararlılıkla sürdürmeleri önem teşkil eder. Diyabet tedavi ve bakım sürecinde, diyabetlinin parmaktan (kapiller) kan şekeri ölçümünün yapılması genellikle diyabetlinin kendisi, yakınları ya da hastane ortamında sağlık profesyonellerinin sorumluluğundadır. Diyabette kan şekeri izlemi, diyabet tedavi uyumunda başarı sağlamak için de ayrıca önem taşır. Diyabetlilerde Kan Şekeri İzleminin Önemi Diyabetin…

 • Diyabetle yaşam boyu öğrenme

  Diyabetle Yaşam Boyu Öğrenme Alışkanlığı Kazanmak İçin İpuçları

  Diyabetle yaşam boyu öğrenme alışkanlığı, diyabetli bireyi güçlendirir ve diyabete uyumunu arttırır. Galileo Galilei der ki; “Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz, yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.” Uzun yıllardır mesleğim gereği; diyabetli bireylere diyabet hastalığı hakkındaki bilgi ve becerilerini arttırarak, diyabet öz yönetim alışkanlığı kazandırma hedefiyle diyabet eğitimleri veriyorum. Deneyimlerime dayanarak şunu sizlere söyleyebilirim ki, öğrenmeyi arzu etmeyen bireye hiçbir şey öğretemezsiniz. Kişi önce öğrenen olmayı tercih etmeli ve öğrenmeye hazır olmalıdır. Öğrenme ise yaşam boyu süren ve alışkanlık gerektiren bir deneyimdir. Diyabetli bireylerle eğitim sürecinde, bilgi tek başına öğrenmeyi sağlamaz. Önemli olan diyabet hastalığı ve diyabetle yaşam hakkında kazanılan bilgi ve becerilerin, diyabetlinin davranış değişimini desteklemesi…

 • Diyabet yönetimi

  Diyabet Yönetiminin Zorlukları ile Baş Edebilirsiniz?

  Diyabet yönetiminin zorlukları ile baş etmek, bir diyabetlinin kararlı olmasına bağlıdır. Diyabet bir şekilde sizin ya da bir yakınınızın yaşamına girdiyse, diyabet yönetimi hiç de yabancısı olmadığınız bir konu olabilir. Diyabetle yaşam ömür boyu süren bir yolculuktur. Diyabet yönetimi ise, bu yolculuk boyunca gücü ve kontrolü elinde tutmak demektir. Diyabet yönetiminin zorlukları, aslında bir diyabetlinin nasıl algıladığına göre değişen bir durumdur. Kimileri için zor olan bir durum, kimilerine göre oldukça kolay algılanabilir. Kişinin bir durum karşısında yaşadığı sıkıntı, güçlük ya da rahatsızlığıdır zorluk olarak tanımlanan kavram. Bir diyabetlinin önce şu soruları kendine sorması gerekir. Neden diyabet yönetiminde zorluk yaşıyorum? Diyabet yönetiminde hangi konularda zorluk yaşıyorum? Diyabet yönetiminin zorluklarıyla baş edebilecek…