• Diyabette eğitim

    Diyabette Eğitim, Öğretim, Yetiştirme, Gelişim ve Öğrenim

    Diyabette eğitim tedavinin en önemli basamağıdır. Diyabetli bireyin diyabet öz yönetimi becerisi kazanmasına, diyabet eğitimi önemli katkılar sağlar. Diyabet eğitim hemşiresinin önemli rolleri arasındadır diyabet eğitimi. Bu yazımda sizler için diyabette eğitim konusunu ele alarak bazı kavramları açmak istedim. Eğitim Kavramı ve Diyabet Eğitimi Eğitim bir kişide uzun vadeli davranış değişimi hedefleyen bir süreçtir. Bu değişim süreci farklı yetiştirme programlarını, çeşitli öğrenme etkinliklerini ve deneyimleyerek öğrenmeyi içerebilir. Eğitim ise bu sürecin genelini kapsar. Eğitimin sonuçları orta ve uzun vadede görünür ve hissedilir olur. Diyabette eğitim tedavinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Diyabet eğitiminde temel hedef; diyabet tedavi uyumunu sağlamak amacıyla, diyabetli bireye öz yönetimini etkin yürütebilmesi için öz bakım davranış becerisi kazandırmaktır.…