• Diyabetlinin güçlendirilmesinde web tabanlı uygulamalar

  Koçluk Temelli Diyabet Öz Yönetim Eğitimi ve Desteği Programı

  Koçluk temelli diyabet öz yönetim eğitimi ve desteği programımda; ilham veren, iç görü kazandıran, potansiyelinizi keşfetmenizi sağlayan, motive eden, bütünsel gelişiminizi ve tedavi uyumunuzu güçlendiren, bütüncül sağlığınızı koruma ve geliştirme hedeflerinizi destekleyen, size özel koçluk araçlarıyla yapılandırılmış ve esnek yapıda sunulan en az birer saatlik görüşmelerle 8 ayrı görüşmeyi içeren bir deneyim sunuyorum. Diyabet riski taşıyorsanız veya diyabet tanısı almışsanız, Sizi bütünsel anlamda sağlık ve esenlik dolu bir yaşam arzunuzu besleyecek; öğrenme, bilgi ve beceri kazanma odaklı keyifli bir gelişim, değişim ve dönüşüm yolculuğuna davet ediyorum. Program pozitif psikoloji temelli ve güçlendirme odaklı bileşenleri içeren koçluk teknikleri, motivasyonel görüşmeler, diyabeti önlemede yaşam tarzına değişikliğine yönelik bireysel danışmanlık, diyabet öz yönetim…

 • Diyabetle yol arkadaşlığı

  Tip 1 Diyabet İle Yol Arkadaşlığı

  Tip 1 diyabet bazılarının hayatına ansızın giren bir yol arkadaşı olur. Her insanın doğumla ölüm arasında bir yaşam yolculuğu vardır. Bireyin kendine has özellikleri, yaşama bakış açısı, sağlık inançları ve bilgi birikimi yaşamındaki sağlık anlayışını oluşturur. Tip 1 diyabet gibi kronik hastalıklar; bazen çocukların, ergenlerin ya da yetişkinlerin  yaşam yolculuklarına ansızın eşlik eden yol arkadaşı gibidir. Öyle bir arkadaşlıktır ki bu diyabetli bireyin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve ruhsal sağlığını etkileyebilir kimi zaman. Hatta diyabetliye destek olmak amacıyla; bazen aile bireyleri, okul çevresi, iş çevresi ya da sosyal çevresi de bu yolculuğa katılır. Diyabetlinin yaşamında kendisiyle birlikte yakınlarının da en önemli sorumluluğu diyabeti sevgi dolu birliktelik anlayışıyla yönetmektir. Tip 1 Diyabetle…

 • Diyabet hemşiresi

  Diyabet Hemşireliği Nedir?

  Diyabet hemşireliği nedir diye sorarsanız size şöyle bir yanıt verebilirim. Diyabet hemşireliği, diyabetlinin yaşam yolculuğunda diyabetliye eşlik eden anlamlı ve katkı sağlayan bir yol arkadaşlığıdır. Bir diyabet hemşiresi diyabetlinin kimi zaman dert ortağı, kimi zaman danışmanı ve kimi zaman da öz yönetim desteğiyle yaşam yolculuğunda rehberidir. Kariyer yolculuğumun son on yılına yakın zamanını, diyabet hemşireliği görevimi yürüterek sürdürdüm. Ben yaşamı her yönüyle bir öğrenme yolculuğu olarak tanımlıyorum. Mesleki rolümüz de bu yolculukta bizim için kıymetli bir öğreti aslında. Diyebilirim ki, hemşirelik mesleğim bana çok şey öğretti. Çünkü hemşirelik; insanın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleriyle ilgilenen, insana kalbiyle dokunan, insandaki sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanattır. Bir…

 • Diyabet öz yönetim eğitimi

  Diyabet Eğitimi ve Diyabet Tedavisindeki Önemi

  Diyabet eğitimi diyabet tedavisinin en önemli basamaklarından biridir. Diyabet hemşireleri ise; bakım ve tedavi, sağlığı koruma ve geliştirme, hastalık yönetimi, vaka yönetimi, liderlik, danışmanlık gibi mesleki rolleriyle birlikte diyabetli ve yakınlarının eğitiminde önemli rol üstlenir. Diyabet eğitiminin önemine Joslin “Eğitim, diyabet tedavisinin bir parçası değil, tam tersine tedavinin bizzat kendisidir” sözüyle dikkat çekmiş isimlerden biridir. Diyabeti ve diyabetle yaşamın gerekliliklerini öğrenmek, yaşam boyu süren ve alışkanlık gerektiren bir deneyimdir. Diyabetli ve yakınlarıyla yürütülen eğitim sürecinde, bilgi tek başına öğrenmeyi sağlamaz. Asıl önemli olan diyabet hastalığı ve diyabetle yaşam hakkında kazanılan bilgi ve becerilerin, diyabetlinin davranış değişimini desteklemesi ve diyabetli bireyi güçlendirmesidir. Diyabet Takip ve Tedavi Basamakları Nelerdir? Diyabet takip ve tedavisinde diyabetli…

 • Diyabetle yaşam boyu öğrenme

  Diyabetle Yaşam Boyu Öğrenme Alışkanlığı Kazanmak İçin İpuçları

  Diyabetle yaşam boyu öğrenme alışkanlığı, diyabetli bireyi güçlendirir ve diyabete uyumunu arttırır. Galileo Galilei der ki; “Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz, yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.” Uzun yıllardır mesleğim gereği; diyabetli bireylere diyabet hastalığı hakkındaki bilgi ve becerilerini arttırarak, diyabet öz yönetim alışkanlığı kazandırma hedefiyle diyabet eğitimleri veriyorum. Deneyimlerime dayanarak şunu sizlere söyleyebilirim ki, öğrenmeyi arzu etmeyen bireye hiçbir şey öğretemezsiniz. Kişi önce öğrenen olmayı tercih etmeli ve öğrenmeye hazır olmalıdır. Öğrenme ise yaşam boyu süren ve alışkanlık gerektiren bir deneyimdir. Diyabetli bireylerle eğitim sürecinde, bilgi tek başına öğrenmeyi sağlamaz. Önemli olan diyabet hastalığı ve diyabetle yaşam hakkında kazanılan bilgi ve becerilerin, diyabetlinin davranış değişimini desteklemesi…

 • Tip 1 diyabetle yaşamda ergenlik

  Tip 1 Diyabetle Yaşamda Ergenlik ve Diyabet Yönetimi

  Tip 1 diyabetle yaşamda ergenlik zorlukları olan bir dönemdir. Tip 1 diyabetli ergenlerde diyabet yönetiminde başarı, sağlıklı bir ergenlik dönemi için önemlidir. Tip 1 diyabet çocukluk çağında sık görülen kronik hastalıklar arasındadır.  Dünyada son rakamlarla 1.1 milyondan fazla tip 1 diyabetli çocuk ve ergen bulunur. Tip 1 diyabetli bireyler tüm diyabetlilerin yaklaşık %10’unu oluşturur. Dünya geneli her yıl 132.600 kişinin tip 1 diyabet tanısı aldığı öngörülür. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) 2017 Türkiye raporuna baktığımızda 18 yaş altı tip 1 diyabetli sayısı 25.669 şeklindedir. Tip 1 diyabet her yaşta görülmekle birlikte, genellikle çocuklarda ya da genç erişkinlerde daha sık gelişen bir sorundur. Çocuklarda ergenlik dönemi, beraberinde biyolojik ve psikososyal değişimleri getiren…