• Diyabet öz yönetim eğitimi

    Diyabet Eğitimi ve Diyabet Tedavisindeki Önemi

    Diyabet eğitimi diyabet tedavisinin en önemli basamaklarından biridir. Diyabet hemşireleri ise; bakım ve tedavi, sağlığı koruma ve geliştirme, hastalık yönetimi, vaka yönetimi, liderlik, danışmanlık gibi mesleki rolleriyle birlikte diyabetli ve yakınlarının eğitiminde önemli rol üstlenir. Diyabet eğitiminin önemine Joslin “Eğitim, diyabet tedavisinin bir parçası değil, tam tersine tedavinin bizzat kendisidir” sözüyle dikkat çekmiş isimlerden biridir. Diyabeti ve diyabetle yaşamın gerekliliklerini öğrenmek, yaşam boyu süren ve alışkanlık gerektiren bir deneyimdir. Diyabetli ve yakınlarıyla yürütülen eğitim sürecinde, bilgi tek başına öğrenmeyi sağlamaz. Asıl önemli olan diyabet hastalığı ve diyabetle yaşam hakkında kazanılan bilgi ve becerilerin, diyabetlinin davranış değişimini desteklemesi ve diyabetli bireyi güçlendirmesidir. Diyabet Takip ve Tedavi Basamakları Nelerdir? Diyabet takip ve tedavisinde diyabetli…