• Diyabetlinin güçlendirilmesinde web tabanlı uygulamalar

    Diyabetlinin Güçlendirilmesi Amacıyla Web Tabanlı Müdahaleler

    Diyabetlinin güçlendirilmesi, diyabet öz yönetimi desteğinde önemli hedefler arasındadır. Diyabetle yaşamda güçlü olmak, diyabet yönetiminin bireyin kendi kontrolünde olması demektir. Diyabet öz yönetiminde sergilediği başarı, diyabetlinin öz bakım gücünü yansıtır. Diyabet ömür boyu süren bir yaşam yolculuğudur. Diyabet beraberinde getirdikleriyle yaşam kalitesini etkileyen ve diyabet öz yönetimi sorumluluğu gerektiren kronik bir hastalıktır. Diyabetle sağlıklı bir yaşam için, diyabetli bireyin hastalığını yönetme becerisi kazanmış olması ve ömür boyu sorumluluk üstlenmesi gerekir. Diyabetle yaşamda diyabetlinin güçlü olması kendi yaşamının kontrolünü eline alması demektir. Diyabet hayatına girdiği kişiden öncelikle yaşam tarzı değişikliği ve hastalığa uyum bekler. Diyabetli bireyin yaşam tarzında yapacağı tüm değişimler için, kendi kararlarını özgür iradesiyle verebilmesi oldukça önemlidir. Diyabetlinin kişilik yapısı, sorumluluk…