• Tip 2 diyabeti önlemek

    Tip 2 Diyabeti Önlemede Fiziksel Aktivitenin Önemi

    Tip 2 diyabeti önlemede fiziksel aktivite önemli rol oynar. Yaşam tarzınız hareketsiz ise bu durum şişmanlık (obezite) ve tip 2 diyabet gibi birçok sağlık sorunu açısından risk oluşturur. Şişmanlık ve tip 2 diyabeti önlemede aktif bir yaşam tercih edilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlığı sürdürülmesi önemli adımlar arasında yer alır. Günümüz koşullarında hızlıca artış gösteren şişmanlık sorunuyla birlikte görülen tip 2 diyabet hastalığı küresel bir sağlık krizi olarak karşımızda. Tip 2 diyabet yaşam kalitesini etkileyen, iş gücü kaybına neden olan ve mali yük getiren kronik bir hastalık. Kentleşmenin beraberinde getirdiği sağlıklı olmayan yaşam tarzı alışkanlıkları nedeniyle, dünyada tip 2 diyabetli birey sayısı da hızla artıyor. Dünyada son rakamlarla 20 ila 79…

  • Diyabetle yaşamda egzersiz

    Diyabette Egzersiz Yönetimi Nasıl Olmalı?

    Diyabette egzersiz yönetimi, diyabetli bireyin yaşamında diyabet öz yönetim davranışları arasında önemli yer tutar. Diyabetli birey; diyabetle yaşamında beslenme, egzersiz, insülin ve kan şekeri ilişkisini başarıyla yönetebilmelidir. Yazımın ilerleyen satırlarında, diyabette egzersiz yönetimi hakkında faydalı bilgilerle buluşacaksınız. Günümüz koşullarının yaşam tarzıyla birlikte, diyabet hastalığı görülme oranı da giderek artış göstermektedir. Paylaşılan son verilerle, dünyada yaklaşık 463 milyon diyabetli yetişkin yaşamakta ve bu rakamın son 25 yıl içinde 700 milyona yükselmesi beklenmektedir. Ne yazık ki, diyabet sorunu olan her 2 yetişkinden 1’i de diyabet olduğundan habersizdir.  Diyabet; bireyin yaşam kalitesini etkileyen, iş gücü kaybına neden olan ve ömür boyu bakım ve tedavi gerektiren bir hastalıktır. Kronik bir hastalık olan diyabet, yaşamına…