• Gebelik diyabeti

    Gebelik Diyabeti

    Gebelik diyabeti, Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) olarak da adlandırılır. Gebelikte diyabet sorunu, gebelikte başlayan ve ilk olarak gebelik sürecinde tanısı konulan glikoz tolerans bozukluğudur. Gebelik diyabetinde geçici olmakla birlikte, gebelik süresince devam eden kanda şeker yüksekliği sorunu gelişir. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerine göre değişmekle birlikte, gebelikte diyabet görülme sıklığı %1-14 şeklinde değişir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda obezite (şişmanlık) sorununun artmasıyla beraber, hem gebelikte diyabet sorunu gelişir. Hem de bu kişilerde doğum sonrası tip 2 diyabet hastalığı riskinde artış yaşanır. Gebelik Diyabeti Nedir? Gebelik diyabeti, gebelik sürecinde kanda şeker seviyesinin normal değerlerden daha yüksek değerlere yükselmesi durumudur. Gebelik diyabeti sorunu gelişen kadının, doğum sonrası kanda şeker seviyesi normale dönse dahi yaşam boyunca…