• Hemşireler için duygusal zekâ

    Hemşireler İçin Duygusal Zekâ

    Hemşireler için duygusal zekâ önemli bir yetkinliktir. Duygusal zekânın bireyin özel yaşamına, sosyal yaşamına ve iş yaşamına olumlu yönde katkısı olduğuna inanılır. Duygusal zekâ, psikoloji ve sosyal bilimler gibi alanlarda son zamanlarda sıklıkla üzerinde durulan bir kavramdır. Duygusal zekâ yönünden yoksun olma durumunun, kişinin tüm yaşam alanlarını etkileyebileceği öngörülür. Mesleki başarılarında, iş ilişkilerinde, hastalarıyla olan ilişkilerinde ve toplumsal ilişkilerinde hemşireler için duygusal zekâ kullanımı önemli katkı sağlar. Duygusal Zekâ Kavramıyla İlgili Tanımlamalar Mayer ve Salovey duygusal zekâ modelini oluşturan isimler arasında bilinir. Mayer ve Salovey duygusal zekâyı şu şekilde tanımlar; “Duygusal zekâ, kişinin kendisinin ve başkalarının hislerini ve duygularını izleme, bunlar arasında ayırım yapma ve bu süreçten elde ettiği bilgiyi,…