• Tip 1 diyabetle yaşamda ergenlik

    Tip 1 Diyabetle Yaşamda Ergenlik ve Diyabet Yönetimi

    Tip 1 diyabetle yaşamda ergenlik zorlukları olan bir dönemdir. Tip 1 diyabetli ergenlerde diyabet yönetiminde başarı, sağlıklı bir ergenlik dönemi için önemlidir. Tip 1 diyabet çocukluk çağında sık görülen kronik hastalıklar arasındadır.  Dünyada son rakamlarla 1.1 milyondan fazla tip 1 diyabetli çocuk ve ergen bulunur. Tip 1 diyabetli bireyler tüm diyabetlilerin yaklaşık %10’unu oluşturur. Dünya geneli her yıl 132.600 kişinin tip 1 diyabet tanısı aldığı öngörülür. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) 2017 Türkiye raporuna baktığımızda 18 yaş altı tip 1 diyabetli sayısı 25.669 şeklindedir. Tip 1 diyabet her yaşta görülmekle birlikte, genellikle çocuklarda ya da genç erişkinlerde daha sık gelişen bir sorundur. Çocuklarda ergenlik dönemi, beraberinde biyolojik ve psikososyal değişimleri getiren…