• Hemşirelik felsefesi

    Hemşirelik Sanatı

    Hemşirelik mesleğinin odağında, insan vardır. Hemşirelik, insanı tüm yönleriyle anlama ve insana bakım verme sorumluluğu taşıyan kutsal bir meslektir. Hemşireler mesleki felsefeleriyle, özveriyle hemşirelik sanatını icra eder. İnsan tüm bilinmez yönleriyle Bir gizemdir, yaşam deryasında Kendinde nice sırlar saklı Aralarsa gizem kapısını sabırla Sırlar içinde nice hakikatler saklı İnsanın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleriyle ilgilenen, insana kalbiyle dokunan, insandaki sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanatı icra eder hemşireler. Bu sanatın adı, hemşirelik sanatı. Yardımseverlik, hümanistlik, etkisellik, yaratıcılık, duygusallık, akılcılık, sezgisellik, şefkat, empati, etkili iletişim, eleştirel düşünürlük ve bilimselliktir tuvalindeki boyaları. Koşulsuz sevgi ve özveriyle insana bakım yolculuğunda, kendi yaşam felsefelerini oluşturur hemşireler. Bilgiyi rehber edinirler mesleki…