• Hemşirelik bakımı

    Hemşirelik Bakımı Duyarlı Sevgiyle Şifa Verir

    Bakım, kalpten sevgiyle ve özveriyle yürütülen bir süreçtir. Hemşirelik bakımı ise duyarlı sevgiyle sunulan ve şifa veren bir dokunuştur. Sevgi tüm canlılara yaşam enerjisi veren en etkili güçtür. Sevgi aracılığıyla insan kendiyle, başkalarıyla ve yaratıcıyla görünmez bir bağ kurar. Öğrenilebilir bir duygu olan sevgi; şefkat, emek ve ilgiyle karşımızdaki canlıya zaman ayrılarak beslenir. Kierkegaard’a göre bakım, insan hayatını anlamak için temel olan şeydir ve insan özgünlüğünün anahtarıdır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nün tanımına bakacak olursak bakım;  “Bakma işi, bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek” olarak tanımlanır. Hemşirelikte bakım, hasta bireyle hemşire arasındaki etkileşimin en önemli amacıdır. Hemşireler bakım aracılığıyla; bireyin kendine özgü eşsiz özelliklerini dikkate alarak,…