• Tip 2 diyabeti önlemek

    Tip 2 Diyabeti Önlemede Fiziksel Aktivitenin Önemi

    Tip 2 diyabeti önlemede fiziksel aktivite önemli rol oynar. Yaşam tarzınız hareketsiz ise bu durum şişmanlık (obezite) ve tip 2 diyabet gibi birçok sağlık sorunu açısından risk oluşturur. Şişmanlık ve tip 2 diyabeti önlemede aktif bir yaşam tercih edilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlığı sürdürülmesi önemli adımlar arasında yer alır. Günümüz koşullarında hızlıca artış gösteren şişmanlık sorunuyla birlikte görülen tip 2 diyabet hastalığı küresel bir sağlık krizi olarak karşımızda. Tip 2 diyabet yaşam kalitesini etkileyen, iş gücü kaybına neden olan ve mali yük getiren kronik bir hastalık. Kentleşmenin beraberinde getirdiği sağlıklı olmayan yaşam tarzı alışkanlıkları nedeniyle, dünyada tip 2 diyabetli birey sayısı da hızla artıyor. Dünyada son rakamlarla 20 ila 79…