Diyabetle Yaşam Sanatı Kitabı
Yazılarım

Diyabetle Yaşam Sanatı Kitabı Neden ve Kimler İçin Yazıldı?

Diyabetle Yaşam Sanatı kitabım hakkında yazmak istedim sizlere bugün. Bu kitabımın benim için anlamı büyük. Umarım okuyucularına da arzu ettiğim katkıyı sağlar.

Bu yazımda kaleme aldığım bu satırlar kitabımın sayfalarında da yerini aldı. Keyifle okumanızı dilerim.

24 yıllık kariyer hayatımda hemşirelik mesleğimle; kilo sorunu yaşayan, diyabet riski bulunan veya diyabet tanısı almış olan çocuk, ergen ve erişkin olmak üzere birçok insanın yaşamına dokundum. Sağlıklı yaşam umuduyla insanın insana şefkatle, özveriyle ve sevgiyle şifa veren bir dokunuşuydu bu. Kariyer yolculuğumda mesleğimle her daim gurur duydum. Hemşirelik mesleğinin bana kattığı değerlere minnettarım.

Hemşireliğin Önemi

Hemşireliğin odağında insan vardır. Hemşirelik insanı tüm yönleriyle anlama ve insana bakım verme sorumluluğu taşıyan kutsal bir meslektir. Hemşireler mesleki felsefeleriyle, akademik bilgi ve becerileriyle, profesyonel değerleriyle, sonsuz özveriyle ve şifa veren şefkat duygusuyla hemşirelik sanatını ustalıkla icra ederler.

İnsanın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleriyle ilgilenen, insana kalbiyle dokunan, insandaki sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanatı icra eder hemşireler. Yardımseverlik, hümanistlik, yaratıcılık, duygusallık, akılcılık, sezgisellik, şefkat, empati, etkili iletişim, eleştirel düşünürlük ve bilimselliktir hemşirenin tuvalinde bulunan boyalar. Koşulsuz sevgi ve özveriyle insana bakım yolculuğunda kendi yaşam felsefelerini oluşturur hemşireler. Daima bilgiyi rehber edinirler mesleki yolculuklarında. Bu yolculuk bilgiyi ve bilgeliği sevme hissiyatını yaşatır insana.

Hemşireler insana ve insanın bütünselliğine dair her türlü bilgiyle nice gizem kapılarını aralamaktalar yolculuklarında. Hemşirelik felsefesi ve değerleri üzerine inşa ettikleri mesleki hayatlarını, kendi yaşam felsefeleriyle ve değerleriyle geliştirirler. Felsefi bakış açısıyla ve öz değerleriyle kendi yorumlarını katarak, mesleki anlamda dokunurlar nice yaşamlara şefkatle.

Birçok konuda rengârenk tuval boyaları çıkar karşımıza felsefenin dünyasında. Neler mi kazanırız felsefi bir bakış açısıyla:

 • İnsanın bedensel, zihinsel, psikolojik ve sosyolojik anlamda bütünlüğünü anlama
 • İnsanın yaratılışının muhteşem güzelliğini ve mükemmelliğini görebilme
 • Yaşamın kökenini ve sonsuzluğunu kavrama
 • İnsanın yaşamla ölüm arasındaki anlam arayışını ve varlık mücadelesini anlama
 • Ruh ve maddenin birlikteliğiyle varoluşun gizemlerini keşfetme
 • Etik anlayış çerçevesinde iyi yaşam kurallarını öğrenme
 • Akıl ve sezgiyle çıkarım yapmayı, eleştirel düşünmeyi ve sorgulama yeteneğini kazanma
 • Hayata ve insana dair birçok çeşitlilikte bilgi kaynağına merakla ve öğrenme tutkusuyla ulaşma

Hemşirelik Sanatı

Hemşireler felsefi bir anlayışla yorumlar hayatı ve hayatın içinde olan insanı. İnsanla olan her türlü iletişimlerinde hümanist bir yaklaşımı ilke edinirler. Yaşamı anlamaya çalışmak, anlam arayışında yaşama dair felsefi bir görüş geliştirmek, düşünmek, hissetmek ve hislerle dokunmak hayata, sevgi ve bilgeliğin birlikte dansıdır. Bir sanat icra eder insan, sevgi ve bilgeliğin uyumlu birlikteliğiyle. İnsan olma ve insanı anlama sanatıdır bu. Hislerinizle ve varlığınızla insanın kalbine dokunuştur bu aynı zamanda.

Hemşireler de mesleki sanatıyla:

 • Hastalık halinde bakım yaklaşımıyla dokunmayı
 • Varlığıyla şifa vermeyi
 • Samimiyetle ve içtenlikle dinlemeyi
 • Mesleki bilgileriyle rehberlik etmeyi ve yol göstermeyi
 • Etkili sorularıyla farkındalık oluşturmayı amaç edinirler.

Hemşirelerin meslek yaşamlarında sıklıkla etkileşim halinde olduğu bir gruptur diyabetliler. Kronik hastalıklar arasında olan diyabet hastalığının, bir diyabetlinin ve ailesinin yaşamını nasıl etkilediğinin en yakın şahidi olur çoğu hemşire.

Diyabetle Yaşam Sanatı Kitabı Neden Yazıldı?

Mesleğimin bana kazandırdığı deneyimler ışığında şunu söyleyebilirim ki, her diyabetli yaşamını ustalık kazandığı öz yönetim becerileriyle arzu ederse bir yaşam sanatına dönüştürebilir. Çünkü ustalıkla yaşanan bir yaşam; kişinin ruh, beden ve zihin bütünlüğüyle ahengi yakaladığı en kıymetli hazinesidir. Diyabetle yaşam da ustalık gerektirir. 

Bu kitap öncelikle farklı bir bakış açısıyla; diyabetli bireylerin diyabetle yaşamlarında ustalık kazanmalarına, diyabetle birlikte yaşamlarını arzu ettikleri şekilde yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla kaleme alındı. Diyabetle yaşamı sanata dönüştürecek ustalığı kazandırmayı hedefleyen bu kitabın yazılmasına birçok neden ilham kaynağı oldu. 

Bu nedenleri siz değerli okuyucularıma şöyle sıralayabilirim:

 • Diyabetlilerin öz yönetimlerini destekleyerek onları yaşamlarında güçlendirmek.
 • Diyabetlilerin, diyabet riski bulunanların ve diyabetli yakınlarının yaşam boyu diyabeti öğrenme çabalarını desteklemek.
 • Diyabet konusunda toplumun farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmak.
 • Diyabetlilerin potansiyelini keşfetmesine ve yaşam hedeflerini netleştirmesine katkı sağlamak.
 • Diyabetle yaşama koçluk bakış açısıyla farklı bir pencere aralayarak, diyabetlilerin yaşam yolculuğuna rehber olmak.
 • Diyabetlilerin koçluk teknikleriyle kendi kendilerine koçluk yapma becerisi kazanmalarını sağlamak.
 • Diyabetlilere hizmet veren hemşire, hekim, diyetisyen vb. sağlık profesyonelleri için koçluk tekniklerini öğrenebilecekleri rehber niteliğinde bir kaynak sunmak.

Bilgi ve deneyimlerimle harmanlanmış Diyabetle Yaşam Sanatı kitabım diyabetle yaşama rehber olması temennisiyle tüm diyabetliler, diyabet riski olanlar, diyabetli yakınları ve sosyal çevresi, diyabetlilere hizmet verenler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri, diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu konusunda farkındalık kazanmak isteyenler, koçlukla ve diyabetle ilgilenen herkes için yazıldı. Kitabın sizlere ve yaşam yolculuğunuza arzu ettiğiniz katkıyı sağlaması dileğiyle.

Sevgilerimle…

Diyabetle Yaşam Sanatı Kitabı